26 - Şu’arâ suresi 197. âyet meali

Furkân suresi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 Sonraki Tümü Neml suresi
أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ
E ve lem yekun lehum âyeten en ya’lemehu ulemâu benî isrâîl(isrâîle).
  
e
ve lem yekun ve olmamıştır, olmaz
lehum onlarındır, onlar için vardır
âyeten âyet, delil, kanıt
en ya'leme-hu onu bilmesi
ulemâu ulemalar, âlimler
benî isrâîle İsrailoğulları
   
Abdulbaki Gölpınarlı Onu, İsrâiloğullarının bilginlerinin bilmesi de bir delil değil miydi onlara?
Abdullah Parlıyan İsrailoğulları arasındaki bilginlerin, bu gerçeği bilmeleri, onlar için gerçeği yansıtan bir belge ve kanıt değil midir?
Adem Uğur Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Ahmed Hulusi İsrailoğullarının âlimlerinin Onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Ahmet Tekin İsrâiloğulları’nın bilginlerinin Kurân’ı bilmesi, tanıması onlar için bir delil değil midir?'
Ahmet Varol İsariloğulları bilginlerinin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir?
Ali Bulaç İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil (ayet) değil mi?
Ali Fikri Yavuz İsrailoğulları âlimlerin, kitâblarında Kur’an’ın vasfını bilmesi de, o kâfirlere bir delil değil mi? (Bundan da Kur’an’ın sıhhatini anlamıyorlar mı?...)
Ali Ünal Bu gerçeği İsrail Oğulları âlimlerinin bilmesi, o müşrikler için yeterli bir delil teşkil etmez mi?
Bayraktar Bayraklı İsrâiloğullarının bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Bekir Sadak Israilogullari bilginlerinin bunu bilmeye bir delilleri yok muydu?
Celal Yıldırım Onu İsrail oğulları'ndan olan ilim adamlarının bilmesi onlar için (gerçeği yansıtan) bir belge ve kanıt değil midir?
Cemal Külünkoğlu İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, inkârcılar için bir delil değil midir?
Diyanet İşleri (eski) İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmeye bir delilleri yok muydu?
Diyanet Vakfi Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Edip Yüksel İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmiş olması onlar için yeterli bir delil oluşturmuyor mu?
Elmalılı Hamdi Yazır Onu Beni İsrail ulemasının bilmesi de onlara bir âyet (bir delil) değil mi
Erhan Aktaş Ve İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi1, onlar için bir ayet2 değil mi?

1- Kur’an’ın vahiy eseri olduğunu. 2- Kanıt, gösterge, belge.
Gültekin Onan İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir ayet değil mi?
Hakkı Yılmaz Ve İsrâîloğulları bilginlerinin kendi kitaplarında güvenilir bilginin varlığını bilmesi, onlar için bir alâmet/gösterge olmadı mı?
Harun Yıldırım Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
Hasan Basri Çantay İsrâîl oğulları bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir âyet (bir delîl) değil miydi?
Hayrat Neşriyat İsrâiloğulları âlimlerinin bunu (kitablarında görerek) bilmesi, onlar için bir delil değil midir?
İbni Kesir İsrailoğullarının bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir ayet değil midir?
İskender Evrenosoğlu Ve Benî İsrail'in ulemasının (âlimlerinin) O'nu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı?
Kadri Çelik İsrail oğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar için ispatlayıcı bir delil (ayet) değil mi?
Mehmet Ali Eroğlu (196-197) Rabbin hükümleri evvelkilerde de vardı ben-i israilin bilmesi de bunlar için delildir.
Muhammed Celal Şems İsrâiloğulları’nın bilginlerinin onu tanımaları, kendileri için (büyük) bir delil değil mi? (Yani İsrâiloğulları’nın bilginleri, bu Kur’an’ın kendilerine önceden verilen habere uygun olduğunu bilirler.)
Muhammed Esed İsrailoğulları arasındaki (birçok) bilginin bu (gerçeği) bilmeleri onlar için yeterli bir belirti sayılmaz mı?
Mustafa Çevik 196-197 Bu Kur’an önceki peygamberler ve onların kavimlerine gönderilen ilahi vahiyleri de içermektedir. İsrailoğullarının âlim olanlarının bu gerçeği biliyor olmaları onlar için bir delil sayılmaz mı?
Mustafa İslamoğlu İsrailoğullarına mensup alimlerin bunu bilmeleri onlar için delil olarak yeterli değil miydi?
Ömer Nasuhi Bilmen Onlar için bir delil olmuş değil midir, onu Benî İsrail âlimlerinin bilir olmaları.
Ömer Öngüt İsrâiloğullarının bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir?
Şaban Piriş İsrailoğulları’nın bilginlerinin onu bilmeleri, onlar için bir belge değil midir?
Sadık Türkmen Onlar için bir delil değil mi? İsrailoğulları’nın bilginlerinin onu bilmesi!
Seyyid Kutub İsrailoğulları bilginlerinin bu Kur'an'dan haberdar olmaları müşrikler için bir delil değil mi?
Suat Yıldırım İsrailoğullarından bilginlerin onu bilmeleri, onlar için bir delil değil midir?
Süleyman Ateş İsrâiloğulları bilginlerinin onu bilmesi de onlar için (Kur'ân'ın Güvenilir Rûh tarafından vahyedildiğine) yeterli bir delil değil mi?
Süleymaniye Vakfı İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi, onlar için bir belge değil midir?
Tefhim-ul Kuran İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için ispatlayıcı bir delil (ayet) değil mi?
Ümit Şimşek İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil mi?
Yaşar Nuri Öztürk Beni İsrail bilginlerinin de onu bilmesi bunlar için bir belirti/kanıt değil mi?

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.