33 - Ahzâb suresi 1. âyet meali

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
Yâ eyyuhen nebiyyuttekillâhe ve lâ tutıil kâfirîne vel munâfikîn(munâfikîne), innallâhe kâne alîmen hakîmâ(hakîmen).
  
yâ eyyuhâ ey
en nebiyyu peygamber
ittekillâhe (itteki allâhe) Allah'a karşı takva sahibi ol
ve lâ tutıi ve itaat etme
el kâfirîne kâfirler
ve el munâfikîne ve münafıklarla
inne allâhe muhakkak ki Allah
kâne oldu
alîmen alim, en iyi bilen
hakîmen hakim, hüküm ve hikmet sahibi
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ey Peygamber, çekin Allah'tan ve itâat etme kâfirlerle münâfıklara; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Abdullah Parlıyan Ey peygamber! Allah'a kendine ve diğer insanlara karşı vazifelerini yap. Sakın benden gelen gerçekleri örtbas edenlerin ve iki yüzlülerin söylediklerine uyma. Şüphesiz Allah, herşeyi bilen ve her yaptığını yerli yerince yapandır.
Adem Uğur Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.
Ahmed Hulusi Ey Nebi! Allâh'tan (açığa çıkarttıklarının sonuçlarını yaşatacağı için) korunanlardan ol! Hakikat bilgisini inkâr edenlere ve münafıklara (ikiyüzlülere) uyma! Muhakkak ki Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin Ey Peygamber, Allah’a sığın, emirlerine yapış, günahlardan arınarak azaptan korun, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkâr eden kâfirlerin ve müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıkların, göstermelik hoşgörü taleplerini, senin şeriatine aykırı isteklerini kabul etme, onların düzenlerine boyun eğme. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol Ey Peygamber! Allah'tan sakın; kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah bilendir, hikmet sahibidir.
Ali Bulaç Ey Peygamber, Allah'tan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz Ey Peygamber! Takvada sebat et (ve kâfirlerle münafıklara verdiğin emanı bozmak hususunda) Allah’dan kork. Kâfirlere ve münafıklara (teklif ettikleri masiyetlerde) uyma. Muhakkak ki Allah Alîm’dir= her şeyi hakkıyla bilir, Hakîm’dir= hükmünde hikmet sahibidir.
Ali Ünal Ey (Peygamberliğin en büyük temsilcisi olan) Peygamber; Sana yaraşır bir takva ile Allah’a karşı vazifelerini yerine getirmeye devam et ve O’nun korumasına sığın; (Din’e aykırı tekliflerinde) kâfirlere ve münafıklara asla itibar etme. Hiç şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunandır.
Bayraktar Bayraklı Ey Peygamber! Allah'a saygılı ol! İnkârcılara ve münâfıklara itaat etme! Elbette Allah, her şeyi bilmektedir; her şeyi yerli yerince yapmaktadır.
Bekir Sadak Ey peygamber! Allah'tan sakin, inkarcilara ve iki yuzlulere uyma, Allah suphesiz bilendir, hakim'dir.
Celal Yıldırım Ey Peygamber! Allah'tan korkmaya devam et ve sakın kâfirlere ve münafıklara uyma. Şüphesiz ki Allah bilendir, hikmet sahibidir.
Cemal Külünkoğlu Ey Peygamber! Allah'ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et ve O'na karşı gelmekten sakın! İnkârcılara ve münafıklara itaat etme! Şüphesiz Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) Ey peygamber! Allah'tan sakın, inkarcılara ve iki yüzlülere uyma, Allah şüphesiz bilendir, hakim'dir.
Diyanet Vakfi Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.
Edip Yüksel Ey peygamber, ALLAH’ı gözet, inkârcılara ve ikiyüzlülere uyma. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
Elmalılı Hamdi Yazır Ey o Peygamber! Allahdan kork ve kâfirlere, münafıklara itaat etme, muhakkak ki Allah bir alîm hakîm bulunuyor
Erhan Aktaş Ey nebi! Allah’a takvalı ol.1 Gerçeği yalanlayan nankörlere ve münafıklara uyma.2 Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Bilen’dir, En İyi Hüküm Veren’dir.

1- Allah’ın buyruklarını uygulamada azami özeni göster. 2- Kâfirlerin ve münafıkların baskılarına boyun eğme, onlara ödün verme.
Gültekin Onan Ey Peygamber, Tanrı'dan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Tanrı, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz Ey Peygamber! Allah'ın koruması altına gir, kâfirlere; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlere ve münâfıklara da itaat etme. Şüphesiz Allah, en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır.
Harun Yıldırım Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.
Hasan Basri Çantay Ey peygamber, Allahdan kork. Kâfirler ve münafıklara itaat etme. Şübhesiz ki Allah hakkıyle bilendir, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat Ey Peygamber! Allah’dan sakın; kâfirlere ve münâfıklara itâat etme! Şübhe yok ki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir Ey peygamber; Allah'tan kork ve kafirlere, münafıklara uyma. Muhakkak ki Allah; Alim, Hakim olandır.
İskender Evrenosoğlu Ey Nebî (Peygamber), Allah'a karşı takva sahibi ol! Ve kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Muhakkak ki Allah; Alîm'dir (en iyi bilen), Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibi).
Kadri Çelik Ey Peygamber! Allah'tan sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.
Mehmet Ali Eroğlu Allah'tan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme, ey Nebi! Şüphesiz Allah Alim ve hakimdir.
Mehmet Okuyan Ey Peygamber! Allah’a karşı takvâlı (duyarlı) ol; kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Şüphesiz ki Allah bilendir, doğru hüküm verendir.
Muhammed Celal Şems Ey Peygamber, Allah’ın takvasını benimse ve kâfirlerle münafıkların (sözlerini) dinleme. Şüphesiz Allah, çok bilgi (ve) hikmet sahibidir.
Muhammed Esed Ey Peygamber! Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol; hakikati inkar edenlerin ve ikiyüzlülerin söylediklerine uyma! Şüphesiz Allah her şeyi tam bilendir, hikmet sahibidir.
Mustafa Çevik 1-3 Ey Peygamber! Sakın müşrik ve münafıklara boyun eğme, isteklerine uyup da tuzaklarına düşme! Her şeyin en doğrusunu yalnızca Allah bilir ve O’nun her hükmü mutlak isabetlidir. Sen yalnızca Rabbinin sana bildirdiklerine uy! Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Yalnızca Allah’a güvenip yaslan, vekil (yardımcı) olarak Allah yeter.
Mustafa İslamoğlu Sen ey peygamber! Allah'a karşı sorumlu davran! (Açıktan) inkar edenlere ve ikiyüzlü davrananlara uyma! Unutma ki Allah her şeyi bilendir, her hükmünde tam isabet edendir.
Ömer Nasuhi Bilmen Ey Peygamber! Allah'tan korkmaya devam et ve kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphe yok ki Allah alîm, hakîm bulunuyor.
Ömer Öngüt Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Şüphesiz ki Allah çok iyi bilendir, hükmünde hikmet sahibidir.
Şaban Piriş -Ey Peygamber, Allah’tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme! Allah, alimdir, hakimdir.
Sadık Türkmen EY NEBİ! Allah’a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere (gerçekleri anladıkları halde kabul etmeyenlere) ve münafıklara (iktidar, mal vb. nedenlerle Müslüman görünenlere) boyun eğme/itaat etme. Şüphesiz Allah; bilen ve doğru hüküm/karar verendir.
Seyyid Kutub Ey Peygamber! Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz, Allah her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir.
Suat Yıldırım Ey Peygamber, Allah’a karşı gelmekten sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
Süleyman Ateş Ey peygamber, Allah'tan kork; kâfirlere ve münâfıklara itâ'at etme. Şüphesiz Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Süleymaniye Vakfı Ey Nebi! Allah'tan çekin de görmezlikten gelenlere[1*] ve iki yüzlülere[2*] uyma, Allah bilir, doğru karar verir.

[1*] Kafirler,kendilerini doğrulara kapatanlar.

[2*] Münafıklar, içi kafir dışı mümin olanlar
 

Tefhim-ul Kuran Ey Peygamber, Allah'tan sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek Ey Peygamber! Allah'tan kork ve ne kâfirlere, ne de münafıklara boyun eğme. Muhakkak ki Allah herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.
Yaşar Nuri Öztürk Ey Peygamber! Allah'tan kork ve küfre batmışlarla münafıklara boyun eğme! Kuşkusuz, Allah Alîm ve Hakîm'dir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.