26 - Şu’arâ suresi 196. âyet meali

Furkân suresi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 Sonraki Tümü Neml suresi
وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ
Ve innehu lefî zuburil evvelîn(evvelîne).
  
ve inne-hu ve muhakkak ki o
le mutlaka, elbette, muhakkak
içinde, vardır
zuburi Zeburlar, kitaplar, sayfalar
el evvelîne evvelkiler, öncekiler
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve şüphe yok ki o hükümler, elbette önceki kitaplarda da var.
Abdullah Parlıyan Ve bu mesaj, temel çizgileriyle hiç şüphesiz ilâhî hikmetleri bildiren, önceki kitaplarda da yer almaktadır.
Adem Uğur O, şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır.
Ahmed Hulusi Şüphesiz ki O (hakikat bilgisi), öncekilerin hikmetli bilgilerinde de vardır.
Ahmet Tekin Kur’ân âyetlerinin bir kısmı, özü itibariyle daha önceki peygamberlerin kitaplarında bölümler halinde mevcuttur.
Ahmet Varol Şüphesiz o öncekilerin kitaplarında da vardır. [6]
Ali Bulaç Ve hiç şüphesiz, o (Kur'an), geçmişlerin kitaplarında da vardır.
Ali Fikri Yavuz Gerçekten o, (Kur’an’ın nâzil olacağına dair vasıf) daha evvelki kitablarda da vardır.
Ali Ünal O, önceki kitaplarda haber verilmiştir.
Bayraktar Bayraklı Kur'ân, şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır.
Bekir Sadak O, daha oncekilerin kitabinda da zikredilmistir.
Celal Yıldırım Hem o, öncekilere (indirilen semavî) kitaplarda da (bazı özellikleriyle) vardır.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz bu (Kur'an'ın indirileceği ve peygamberin geleceği haberi) öncekilerin kitaplarında da vardır.
Diyanet İşleri (eski) O, daha öncekilerin kitabında da zikredilmiştir.
Diyanet Vakfi O, şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır.
Edip Yüksel Daha önceki kitaplarda da anılmıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır Hem o şübhesiz evvelkilerin kitablarında da var
Erhan Aktaş Kuşkusuz o kesinlikle öncekilerin Zebur’larında1 da vardır.

1- Kitaplarında.
Gültekin Onan Ve hiç şüphesiz, o (Kuran), geçmişlerin kitaplarında da vardır.
Hakkı Yılmaz Ve şüphesiz Güvenilir Can [güvenilir bilgi], kesinlikle öncekilerin kitaplarında da vardı.
Harun Yıldırım O, şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır.
Hasan Basri Çantay Şübhe yok ki o (Kur'an) daha evvelkilerin kitablarında da vardır.
Hayrat Neşriyat Ve şübhesiz ki o(nun zikri) daha öncekilerin kitablarında da elbet vardır.
İbni Kesir O, daha öncekilerin kitablarında vardır.
İskender Evrenosoğlu Ve muhakkak ki O, evvelkilerin (kitaplarının) sayfalarında mutlaka vardır.
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Daha önceki kitaplarda da anılmıştır.
Kadri Çelik Ve hiç şüphesiz o (Kur'an'daki hakikatler), geçmişlerin kitaplarında da vardır.
Mehmet Ali Eroğlu (196-197) Rabbin hükümleri evvelkilerde de vardı ben-i israilin bilmesi de bunlar için delildir.
Muhammed Celal Şems Şüphesiz o, önceden geçmiş Kitaplar’da (da zikredilmiştir.)
Muhammed Esed Ve bu (mesaj, temel çizgileriyle), hiç şüphesiz, ilahi hikmetleri bildiren önceki kitaplarda da yer almaktadır.
Mustafa İslamoğlu Yine kuşku yok ki bu (mesaj), öncekilerin hikmet yüklü sayfalarında da yer almakta.
Ömer Nasuhi Bilmen (195-196) Pek açık olan Arabî bir lisan ile. Ve şüphe yok ki, o, daha evvelkilerin kitaplarında da (mezkûr)dur.
Ömer Öngüt O daha öncekilerin kitaplarında da vardır.
Şaban Piriş O, önceki kitaplarda da (bildirilmiştir)
Sadık Türkmen Kuşkusuz o, öncekilerin kitaplarında da vardır.
Seyyid Kutub Kur'an'ın temel ilkeleri, daha önceki ümmetlerin kutsal kitaplarında da yer almıştı.
Suat Yıldırım Bu Kur’ân’a, elbette öncekilerin kitaplarında da işaret edilmişti.
Süleyman Ateş O(nun içeriği), evvelkilerin Kitaplarında da vardır.
Süleymaniye Vakfı Kur’ân, elbette öncekilerin zebûrlarında[*] da vardı.

[*] Zebûrlar diye meal verdiğimiz ez-Zübür =الزُّبر, zebûr’un çoğuludur, hikmet dolu kitaplar anlamındadır. (ez-Zeccâ, Meânî’l-Kur’ân ve İ’râbuhu) Ali- İmrân 3/81’de bütün nebîlere kitap ve hikmet verildiği açıklandığı için bu ayetteki zübür’ün, hikmet dolu kitaplar dışında bir anlamı olamaz  Kelime, Nahl 16/43-44 Şuarâ 26/196, Fatır 35/25 ve Kamer 54/43’te aynı anlamı ifade etmektedir. Bu zebûrlardan biri de Davut aleyhisselama verilmiştir. (Nisa 4/163, İsra 17/55) Zebûr, Davut aleyhisselama verilen kitabın özel ismi olmadığı için ez- Zebûr şeklinde geçmemektedir. Kelime, ez-Zebûr şeklinde elif lâmlı olarak sadece Enbiyâ 21/105’te geçer ve Davut aleyhisselam da dahil bütün nebîlere verilen kitapları ifade eder. Ayrıca Enbiya 21/105’in dipnotuna bkz.

Tefhim-ul Kuran Ve hiç şüphesiz, o (Kur'an), geçmişlerin kitaplarında da vardır.
Ümit Şimşek Önceki kitaplarda da onun bahsi vardı.
Yaşar Nuri Öztürk O, elbette ki öncekilerin kitaplarında da var.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.