54 - Kamer suresi 1. âyet meali

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ
İkterebetis sâatu ven şakkal kamer(kameru).
  
ikterebeti yakınlaştı
es sâatu o saat, o vakit
ve inşakka ve yarıldı
el kameru ay
   
Abdulbaki Gölpınarlı Yaklaştı kıyâmet ve yarıldı ay.
Abdullah Parlıyan Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı.
Adem Uğur Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.
Ahmed Hulusi Yaklaştı o saat ve Kamer (Ay) yarıldı!
Ahmet Tekin Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.
Ahmet Varol Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.
Ali Bulaç Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve ay yarıldı.
Ali Fikri Yavuz Kıyamet yaklaştı, kamer (ay ikiye) bölündü. (Kâfirlerin, Hz. Peygamberden bir mucize istemeleri üzerine ayın ikiye bölünme hadisesi olmuştur.)
Ali Ünal Kıyamet yaklaştı ve ay ikiye yarıldı.
Bayraktar Bayraklı (1-2) Kıyamet yaklaşıp ay yarılsa, onlar da bu oluşumu gözleriyle görseler, “Bu devamlı yapılan bir büyüdür” diyerek yüz çevirirler.
Bekir Sadak (1-2) Kiyamet saati yaklasir, ay yarilir; onlar bir delil gorunce hala yuz cevirirler ve: «Suregelen bir sihir» derler.
Celal Yıldırım Kıyâmet'in kopuş saati yaklaştı, Ay yarıldı.
Cemal Külünkoğlu (Kıyamet) saati yaklaştı ve ay (ikiye) bölündü.
Diyanet İşleri (eski) (1-2) Kıyamet saati yaklaşır, ay yarılır; onlar bir delil görünce hala yüz çevirirler ve: 'Süregelen bir sihir' derler.
Diyanet Vakfi Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.
Edip Yüksel O an yaklaştı ve ay yarıldı.
Elmalılı Hamdi Yazır Yaklaştı Saat, yarıldı Kamer
Erhan Aktaş Sa’at1 yaklaştı ve Kamer yarıldı.2

1- Kıyamet’in kopuş anı. 2- Gerçekler ortaya çıktı: “Ay yarıldı”, Arapça’da bir deyimdir ve bir şeyin gerçek yüzünün ortaya çıkışını ifade etmektedir. (Ayda çatlaklar oluştu. Ay yarıldı. Ayette yer alan “inşikak” sözcüğü herhangi bir şeyde meydana gelen çatlak demektir. İnşikak, “şikak” sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük, herhangi bir nedenden dolayı hayvan veya insan cildinde meydana gelen çatlama veya yarılma anlamına gelmektedir. Bu sözcük, aynı zamanda bir şeyin açığa çıkması, açığa çıkarılması anlamına da gelmektedir.) “Ayın yarılması mucizesi” olarak inanılan ve bunun üzerinde geniş bir rivayet malumatı oluşturulan bu ayette, bir mucizeden söz edilmemektedir. Bu tamamen Kur’an’ın anlatım diliyle ilgili bir konudur. Kur’an, Nebimize mucize verilmediğini kesin bir dille, birçok ayette ifade etmektedir. Onca apaçık ayete rağmen, bu ayeti bir mucize olarak kabul etmek, Kur’an’da çelişki olduğunu söylemek demektir. (17/İsra 59,90-93; 21/Enbiya, 5-6; 13/Ra’d, 38; 29/Ankebut, 50-51, bu ayetler Nebimize neden mucize verilmediğini açıkça anlatmaktadır.)
Rabbimiz, ahiret ve kıyamet sahnelerini anlatırken, ayetlerdeki kipleri “geçmiş zaman” kipinde kullanmaktadır. Bu bir vurgu türüdür. Bir şeyin kesin olarak olacağını ifade etmek için yapılan bir vurgudur. Bu ayette, Kur’an’ın çokça kullandığı, “mecaz(benzetme, ilgi), istiare(bir sözün başka bir söz yerine kullanma), kinaye(dolaylı anlatım) dil kullanılmıştır. Bu ayette de bir dil sanatı olarak, daha derinlikli, kapsayıcı, akılda kalıcı, anlaşılır bir anlatım olarak gerçeğin ortaya çıkmasını anlatan Araplarca da bilinen “ay yarıldı” deyimi kullanılmıştır. Dolayısıyla “ayın yarılması mucizesini” konu edinen bilgilerin tamamı uydurmadır. Kur’an’ın gerçekliğine aykırıdır.
Gültekin Onan Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve ay yarıldı.
Hakkı Yılmaz O saat/kıyâmetin kopuş anı yaklaştırıldı. Ve her şey açığa çıkarıldı.
Harun Yıldırım Saat yakınlaştı ve ay yarıldı.
Hasan Basri Çantay Saat yaklaşdı. Ay (ikiye) ayrıldı.
Hayrat Neşriyat Kıyâmet yaklaştı ve kamer (ay) yarıldı.
İbni Kesir Saat yaklaştı ve ay yarıldı.
İskender Evrenosoğlu Saat yaklaştı ve Kamer (Ay) yarıldı.
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Yaklaştı saat ve yarıldı Ay.

(Ay’a gidildiğinde gerçekleşen en önemli olaylardan biri Ay’ın zemininden örneklerin alınıp Dünya’ya getirilmesidir. Ay’a gidilmesini anlatan tüm yazılarda, astronotların, Ay’ın zemininden örnek parçalar alıp geri geldikleri vurgulanır. Bu olayla Ay’ın zemini insanlık tarihinde ilk defa eşelenmiştir; yani “şakka” kelimesiyle Kuran’da vurgulanan olay gerçekleşmiştir. Ayetten anladığımız kadarıyla bu olayın gerçekleşmesi Dünyamız’ın sonunun yaklaştığının bir habercisidir. Zaten Peygamberimiz son Peygamber olduğu için, O’nun gelişi sonun yaklaştığını göstermekteydi, bu olay ise artık kıyametin daha da yaklaştığını haber vermektedir. Fakat kıyametin gerçek vaktinin ne zaman olduğu ve bu yaklaşmanın ne kadarlık bir süreyi kapsadığını sadece Allah bilmektedir. ...

İncelediğimiz 54- Kamer Suresi 1. ayetten Kuran’ın sonuna kadar 1389 ayet geçmesi çok ilginçtir. Çünkü Ay’a gidiş hicri takvime göre 1389 yılında gerçekleşmiştir. Bunun dışında Ay’dan Apollo11’in kalkış anı da ilginçtir. Bu an 12:54.01 (E.D.T)’dir. Bu bölümde alıntıladığımız Kamer Suresi Kuran’daki 54. suredir. Bu surenin 1. ayetinde bahsettiğimiz ifade geçmektedir (Yani 54-1). Uzay’da zamanın nasıl hesaplandığı anlamak için NASA’nın internet adresine bakabilirsiniz. )
Kadri Çelik Yaklaştı kıyamet ve yarıldı ay.
Mehmet Ali Eroğlu (1-2) Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Mucize görünce yüz çevirip "süre giden büyüdür" derler.
Mehmet Okuyan O (Son) Saat yaklaşmıştır ve (o zaman geldiğinde) ay yarılmış (olacak)tır.
Muhammed Celal Şems (Arap devletinin) yıkılma saati yaklaştı ve ay yarıldı.
Muhammed Esed Son saat yaklaşacak ve ay yarılacak!
Mustafa Çevik 1-5 Son Saatin gelişiyle birlikte Ay yarılacak.
Ey Peygamber! Sen müşriklere Allah’ın izni ile bir mucize göstersen de “Bu, sihirden, göz boyamadan başka bir şey değil.” der ve senin peygamberliğine, Allah adına yaptığın davete ve Kıyamet Günü’nün geleceğine inanmazlar.
Çünkü onlar hayatı kendi heva ve heveslerine göre yaşamak istiyorlar. Bu yüzden de Kur’an’ın davetini kabule yanaşmıyor, yalan sayıyorlar. Fakat sonunda gerçeği görüp anlayacaklar.
Aslında onlar, kendilerinden önce peygamber ve kitaplarla yapılan uyarılardan yüz çevirenlerin başlarına gelenleri de duymuş, ibretlik kıssalarını da dinlemişlerdi.
Şimdi ise onları kula kulluktan kurtaracak, şerefli, onurlu, erdemli bir hayata kavuşturacak ilahi bir kitap geldi, fakat buna rağmen öğütler fayda vermiyor.
Mustafa İslamoğlu Son saat yaklaşacak ve ay yarılacak.
Ömer Nasuhi Bilmen Kıyamet yaklaştı ve ay ikiye ayrıldı.
Ömer Öngüt Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı.
Şaban Piriş Kıyamet yaklaştı. Ay yarıldı/gerçek ortaya çıktı.
Sadık Türkmen SAAT (kıyamet) yaklaştı ve (işte o kıyamet anında) ay yarıldı; (herşey ortaya çıktı/yalan gerçek belli oldu).
Seyyid Kutub Kıyamet anı yaklaştı, ay ikiye ayrıldı.
Suat Yıldırım Kıyamet saati yaklaştı, Ay bölündü.
Süleyman Ateş O sâ'at yaklaştı, ay yarıldı.
Süleymaniye Vakfı Vakit yaklaştı, her şey ay gibi ortaya çıktı[*].

[*]Müfredat شق md. Allah Teala Nebîmize, önceki nebîlere verdiği gibi mucize vermemiştir. İlgili ayet şöyledir:

“Seni âyetlerle/mucizelerle göndermemizi engelleyen tek şey, öncekilerin onlar karşısında yalana sarılmalarıdır. Semûd’a, gerçeği gösteren belge olarak bir dişi deve vermiştik ama ona yanlış iş yapmışlardı. Biz mucizeleri sadece korkutmak için göndeririz. (İsra 17/59) Bu sebeple âyete “ay yarıldı” şeklinde anlam verip bunu Muhammed aleyhisselamın bir mucizesi saymak imkansızdır.

 
Tefhim-ul Kuran Kıyamet saati yakınlaştı ve ay da yarıldı.
Ümit Şimşek Kıyamet yaklaştı, Ay yarıldı.
Yaşar Nuri Öztürk Saat yaklaştı, Ay yarıldı.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.