9 - Tevbe suresi 1. âyet meali

بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
Berâetun minallâhi ve resûlihî ilâllezîne âhedtum minel muşrikîn (muşrikîne).
  
berâetun bir beraattir, bir uyarı, bir ihtar (saldırmazlığın sona ermesi için)
min allâhi Allah'tan
ve resûli-hi ve onun resûlü
ilâllezîne (ilâ ellezîne) o kimselere
âhedtum ahdleştiğiniz, ahd aldığınız
min el muşrikîne müşriklerden, Allah'a şirk koşanlardan
   
Abdulbaki Gölpınarlı Allah ve Resûlü, kendileriyle ahitleştiğiniz müşriklerden berîdir.
Abdullah Parlıyan Bu sûre Allah ve Rasûlünden: Kendileriyle antlaşma yaptığınız, Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıran kimselere kesin, son bir ihtar ve ültimatomdur!
Adem Uğur Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!
Ahmed Hulusi Ültimatomdur bu Allâh ve Rasûlünden, anlaşma yaptığınız müşriklere!
Ahmet Tekin Allah ve Rasulünden, antlaşmalara sınır getirme ve iptal kararnamesidir bu. Kendileriyle antlaşmalar yaptığınız, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah’a ortak koşan müşriklere.
Ahmet Varol Allah'tan ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir uyarıdır.
Ali Bulaç (Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resûlü'nden kesin bir uyarıdır.
Ali Fikri Yavuz Bu, Allah’dan ve Rasûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız (ve bu andlaşmayı bozmuş bulunan) müşriklere, kesin olarak münasebetlerin kesiliş bildirisidir:
Ali Ünal Bu, Allah ve Rasûlü’nden kendileriyle anlaşmalı bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur.
Bayraktar Bayraklı Allah ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!
Bekir Sadak (1-2) Allah'tan ve peygamberinden, kendileriyle andlasma yaptiginiz musriklere ihtardir: Yeryuzunde dort ay daha dolasabilirsiniz. Allah'i aciz birakamiyacaginizi, Allah'in inkarcilari rezil edecegini bilin.
Celal Yıldırım Allah'tan ve Peygamberinden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşrik (Allah'a ortak koşan inkârcı)lere son ve kesin, dönülmez uyandır!
Cemal Külünkoğlu (Bu,) Allah ve Resulü'nden, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere son ve kesin bir uyarıdır (ültimatomdur)!
Diyanet İşleri (eski) (1-2) Allah'tan ve Peygamberinden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır: Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı, Allah'ın inkarcıları rezil edeceğini bilin.
Diyanet Vakfi Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!
Edip Yüksel Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:
Elmalılı Hamdi Yazır Bir ültimatum; Allah ve Resûlünden, muahede ettiğiniz müşriklere:
Erhan Aktaş Antlaşma yaptığınız müşriklere, Allah’tan ve Resul’ünden ihtardır.
Gültekin Onan (Bu) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Tanrı'dan ve Resülü'nden kesin bir uyarıdır.
Hakkı Yılmaz (1,2) Allah'tan ve Elçisi'nden ahitleştiğiniz ortak koşanlara bir ültümatom, kesin uyarı: “Artık yeryüzünde dört ay daha rahat dolaşın. Ve kesinlikle kendinizin, Allah'ı âciz bırakan olmadığını ve kesinlikle Allah'ın, kâfirleri; Kendisinin ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseleri rezil-rüsva eden olduğunu bilin.”
Harun Yıldırım Müşriklerden kendileriyle anlaşma imzaladıklarınıza Allah ve Rasulü tarafından ilişkilerin kesildiğine dair bir uyarı ve notadır!
Hasan Basri Çantay Müşriklerin içinden (kendileriyle) muaahede etdiklerinize Allahdan ve Resulünden bir ültümatomdur (bu)!
Hayrat Neşriyat (Bu,) Allah ve Resûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere (ahidlerini bozduklarından dolayı) bir ihtardır!
İbni Kesir Müşriklerden muahede yaptıklarınıza; Allah ve Rasulünden bir ihtardır:
İskender Evrenosoğlu Müşriklerden, ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve O'nun resûlünden bir beraattir (bir ihtardır).
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Allah ve elçisinden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ültimatomdur bu.
Kadri Çelik (Bu,) Allah'tan ve elçisinden, müşriklerden kendileriyle anlaşma yaptığınız kimselere bir beraat (ilişkileri kesme) ilanıdır.
Mehmet Ali Eroğlu Tekfir edenlere, Allah ve Rasülunden bir ihtardır bu; ki onlar anlaşma yaptıklarınızdır.
Mehmet Okuyan (Bu), Allah ve Elçisi'nden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ayrılış (uyarısı)dır!
Muhammed Celal Şems Allah ve O’nun Resulü tarafından, anlaşma yaptığınız müşriklere beraat (duyurusudur).
Muhammed Esed Allahtan ve Onun Elçisinden, kendileriyle adlaşma yapmış bulunduğunuz, Allahtan başkasına ilahlık yakıştıran kimselere bir beraet, bir yükümsüzlük bildirisidir bu.
Mustafa Çevik 1-3 Ey mü’minler! Bu âyetler, sizinle yaptıkları barış antlaşmalarına sadık kalmayıp ikide bir bozan müşrik ve kâfirlere, bugünden sonra antlaşmalarının geçersiz olduğunun ilanıdır. Ey anlaşmalarını bozan müşrik ve kâfirler! Bundan sonra Haram Aylar olan dört ay boyunca serbestçe gezip dolaşıp sonra da ne yapacağınıza karar verin, aklınızı kullanıp Peygamber’in Allah adına yaptığı daveti bir daha düşünün. Unutmayın ki müşrik ve kâfir kalmakta direnerek Allah’ın davetinden yüz çevirenler, O’nun azabından asla kurtulamazlar. Allah, müşrik ve kâfirleri er geç rezil rüsvay edecektir. İşte bu, Allah ve elçisinden Büyük Hac Günü bütün insanlığa yapılmış bir duyurudur. Bundan böyle Allah’la birlikte başka ilahlar edinip O’nun davetinden yüz çevirenlerle, Allah ve elçisi bütün ilişkilerini kesmişlerdir. Ey müşrik ve kâfirler! Şayet şirk ve küfrünüzden tevbe ederek vazgeçer, doğru yola yönelirseniz, bu sizin hayrınıza olacaktır. Ey Peygamber! Bunu reddedenlere de acıklı bir azabı haber ver.
Mustafa İslamoğlu Bu, Allah ve O'nun elçisi tarafından, müşrikler içerisinden anlaşma yaptıklarınıza yönelik bir ilişik kesme ilanıdır:
Ömer Nasuhi Bilmen Bu, bir ayrılık ihtarıdır! Allah Teâlâ ile Resûlü tarafından kendileriyle muâhede yapmış olduğunuz müşriklere.
Ömer Öngüt Allah'tan ve Resul'ünden, andlaşma yaptığınız müşriklere bir ihtardır.
Şaban Piriş Allah’tan ve peygamberinden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere uyarıdır.
Sadık Türkmen ALLAH ve Rasûlünden; kendileriyle, antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere, bir ültimatomdur (antlaşmalara aykırı hareket edenlere savaş ilânıdır):
Seyyid Kutub Kendileri ile aranızda antlaşma bulunan müşriklere Allah ve Peygamber'i tarafından yöneltilen bir ilişki kesme ihtarıdır bu.
Suat Yıldırım Allah ve Resulünden, kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar!
Süleyman Ateş Allâh ve Elçisinden, andlaşma yaptığınız müşriklere ihtârdır.
Süleymaniye Vakfı Antlaşma yaptığınız müşriklere, Allah ve Elçisi tarafından ilişkiyi kesme duyurusudur:
Tefhim-ul Kuran (Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır.
Ümit Şimşek Müşriklerden antlaşma yaptığınız kimselere Allah ve Resulünden ihtar:
Yaşar Nuri Öztürk Allah ve resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur bu;

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.