47 - Muhammed suresi 1. âyet meali

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
Ellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi edalle a’mâlehum.
  
ellezîne ki onlar
keferû inkâr ettiler
ve saddû ve men ettiler, engellediler
an sebîlillâhi (sebîli allâhi) Allah'ın yolundan
edalle dalâlette bıraktı, saptırdı
a'mâle-hum onların amelleri
   
Abdulbaki Gölpınarlı Kâfir olanların ve halkı, Allah yolundan çıkaranların, hayır sanarak yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.
Abdullah Parlıyan Onlar ki, Allah'tan gelen gerçekleri tanımayarak kâfir oldular. Allah yolundan döndüler ve Allah yoluna girmek isteyenleri çevirmek istediler. Allah onların bütün iş ve çabalarını boşa çıkaracak.
Adem Uğur İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.
Ahmed Hulusi Hakikat bilgisini inkâr edenler ve Allâh yolundan alıkoyanlar, yaptıkları boşa gidenlerdir!
Ahmet Tekin Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, insanları, Allah yolundan, İslâm’a girmekten alıkoyanların, İslâmî hayatı yaşamaya, İslâmî faaliyetlere engel tedbirler alanların amellerini Allah zayi eder.
Ahmet Varol İnkâr eden ve Allah'ın yolundan alıkoyanların amellerini (Allah) boşa çıkarmıştır.
Ali Bulaç Onlar ki inkâr ettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (işte Allah da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.
Ali Fikri Yavuz Kâfir olanların ve Allah yolundan dönenlerin bütün amellerini, Allah boşa çıkarmıştır.
Ali Ünal Kendileri küfredip, (başkalarını da) Allah’ın yolundan alıkoyanların yaptıklarını Allah kesinlikle sonuçsuz bırakacaktır.
Bayraktar Bayraklı Allah, inkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarmıştır.
Bekir Sadak Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alikoyanlarin islerini bosa cikarir.
Celal Yıldırım Onlar ki inkâra saptılar ve Allah yolundan çevirip alıkoydular, Allah onların işlerini boşa çıkarır.
Cemal Külünkoğlu İnkâr edenler ve Allah yolundan (insanları) alıkoyanlar var ya; işte Allah, onların bütün (güzel ve iyi) işlerini değersiz kılmıştır.
Diyanet İşleri (eski) Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alıkoyanların işlerini boşa çıkarır.
Diyanet Vakfi İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.
Edip Yüksel İnkar edip ALLAH’ın yolundan ayrılanların tüm işlerini O boşa çıkarır.
Elmalılı Hamdi Yazır Onlar ki küfretmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler, Allah amellerini boşa gidermektedir
Erhan Aktaş Gerçeği yalanlayarak nankörlük eden ve Allah’ın yolundan alıkoyanların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.1

1- Yaptıklarının Hesap Günü’nde bir yararı olmayacaktır.
Gültekin Onan Onlar ki küfrettiler ve Tanrı'nın yolundan alıkoydular, (işte Tanrı da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.
Hakkı Yılmaz İnkâr eden ve Allah'ın yolundan alıkoyan kimseler; Allah, onların işlerini saptırttı.
Harun Yıldırım Küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edip Allah’ın yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarmıştır.
Hasan Basri Çantay Küfredib de Allahın yolundan yüz çevirenlerin amellerini (Allah) boşa çıkarmışdır.
Hayrat Neşriyat İnkâr edenler ve Allah yolundan men' edenler yok mu, (Allah) onların amellerini boşa çıkarmıştır.
İbni Kesir Küfredip de Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah, boşa çıkarır.
İskender Evrenosoğlu İnkâr edenlerin ve (insanları) Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini (Allah) boşa çıkardı.
Kadri Çelik Allah küfre sapanların ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarır.
Mehmet Ali Eroğlu Münkirlerin ve Allah yolundan insanları alıkoyanların, yaptıklarını Allah boşa çıkarmıştır.
Mehmet Okuyan Kâfir olanların ve (insanları) Allah yolundan alıkoyanların işlerini (Allah) boşa çıkarmış (olacak)tır.
Muhammed Celal Şems Kâfir olup Allah yolundan alıkoyanların yaptıklarını, O boşa çıkarmıştır.
Muhammed Esed Hakikati inkara şartlanmış olan ve (başkalarını) Allah yolundan alıkoymaya kalkışanlar; Allah, işte onların bütün (güzel ve iyi) işlerini değersiz kılacaktır.
Mustafa Çevik Yaratılış sebeplerine uygun yaşamaktan inatla yüz çeviren ve başkalarını da buna teşvik edenlerin iyilik, güzellik ve hayır adına yapıp ettiklerinin Allah katında hiçbir değeri ve karşılığı yoktur. Allah bunların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.
Mustafa İslamoğlu İnkarda direnen ve (insanları) Allah yolundan alıkoyanların yaptıklarını, O boşa çıkaracaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen O kimseler ki, kâfir oldular ve Allah'ın yolundan men'e çalıştılar (Allah) onların amellerini iptâl etmiştir.
Ömer Öngüt İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.
Şaban Piriş İnkar edenler ve Allah’ın yolundan saptıranların çalışmalarını Allah boşa çıkardı.
Sadık Türkmen ALLAH, inkârcıların ve yolundan alıkoyanların işlerini boşa çıkarır.
Seyyid Kutub Allah, inkar edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.
Suat Yıldırım İnkâr edip insanları Allah’ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır.
Süleyman Ateş Allâh, inkâr edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.
Süleymaniye Vakfı Allah, ayetleri görmezlikten gelenlerin (kafirlerin) ve Allah’ın yolundan engelleyenlerin işlerini hedefine ulaştırmaz.
Tefhim-ul Kuran Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (işte Allah da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.
Ümit Şimşek İnkâr eden ve halkı Allah yolundan alıkoyanların yaptıklarını Allah boşa çıkarmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk Küfre saplanıp Allah'ın yolundan alıkoyanların yapıp ettiklerini O, boşa çıkarmıştır.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.