48 - Fetih suresi 1. âyet meali

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا
İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(mubînen).
  
innâ hiç şüphesiz biz, muhakkak ki biz
fetahnâ biz açtık
leke seni
fethan fethederek, açarak
mubînen açıkça, apaçık
   
Abdulbaki Gölpınarlı Şüphe yok ki biz, sana apaçık bir fetih vermişizdir.
Abdullah Parlıyan Şüphesiz biz senin için, apaçık bir zaferin önünü açtık.
Adem Uğur Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.
Ahmed Hulusi Kesinlikle sana öyle bir fetih (görüş açıklığı) verdik ki, (o) Feth-i Mubiyn'dir (apaçık açık hakikati sistemi müşahede)!
Ahmet Tekin Biz, senin istikbalin için, önündeki engelleri kaldıran parlak bir zafer kapısı açtık. Eşsiz bir fetih ihsan ettik.
Ahmet Varol Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.
Ali Bulaç Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik.
Ali Fikri Yavuz (Ey Rasûlüm, Mekke’nin ve diğer memleketlerin fethine sebeb olacak Hudeybiye sulhu ile) biz sana gerçekten açık bir zafer verdik.
Ali Ünal Biz sana, (başka zaferlere açılacak bir kapı olarak) aşikâr bir zafer ihsan ettik.
Bayraktar Bayraklı Biz sana apaçık zaferin kapılarını açtık.
Bekir Sadak Dogrusu Biz sana apacik bir zafer saglamisizdir.
Celal Yıldırım Şüphesiz ki, biz, senin için açık bir fetih (zafer ve başarı yolunu) açtık.
Cemal Külünkoğlu Gerçek şu ki (ey Muhammed!) Biz senin için apaçık bir zaferin önünü açtık.
Diyanet İşleri (eski) Doğrusu Biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır.
Diyanet Vakfi Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.
Edip Yüksel Biz sana apaçık bir zafer verdik.
Elmalılı Hamdi Yazır Elhak biz sana bir fethi mübîn açtık
Erhan Aktaş Biz, sana apaçık bir fethin yolunu açtık.
Gültekin Onan Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.
Hakkı Yılmaz (1-3) Şüphesiz Biz, Allah, senin günahlarından geçmiş ve gelecek olanları bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni dosdoğru yola kılavuzlasın ve Allah, sana çok güçlü bir zaferle yardım etsin diye, sana apaçık bir fethi açtık (Burada Hudeybiye Barış Antlaşması ve Rıdvan Bitati'nden bahsedilmektedir).
Harun Yıldırım Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.
Hasan Basri Çantay Biz hakıykat sana (Hudeybiyye musaalehası ile) apâşikâr bir feth (-u zafer yolu) açdık.
Hayrat Neşriyat Şübhesiz ki biz sana, apaçık bir fetih açtık (ihsân ettik).
İbni Kesir Muhakkak ki Biz; sana, apaçık bir feth ihsan ettik.
İskender Evrenosoğlu Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.
Kadri Çelik Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.
Mehmet Ali Eroğlu Fethi sana ihsan ettik şüphesiz. Bu öyle ki; apaçık bir fetihtir.
Mehmet Okuyan Şüphesiz ki biz sana (Hudeybiye’de) apaçık bir zafer verdik.
Muhammed Celal Şems (1-2) Şüphesiz Biz, sana apaçık bir zafer ihsan ettik. Bunun sonucu Allah, senin geçmişte (bilmeden) yaptığın ve gelecekte (de muhtemelen yapacağın) en küçük hataları (bile) bağışlayacak, sana olan nimetini tamamlayacak ve (de) senin doğru yolda (yürümeni) sağlayacaktır.
Muhammed Esed Gerçek şu ki (ey Muhammed,) Biz senin için apaçık bir zaferin önünü açtık,
Mustafa Çevik 1-3 Ey Peygamber! Biz sana büyük bir fethin yolunu açtık. Geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de Allah seni yardımıyla destekleyecek. Ortaya çıkacak gücün karşısında müşrik ve kâfirler seni yalancılık, delilik, büyücülük, bozgunculuk gibi iftiralarla suçlayamayacak. Bununla birlikte, Allah seninle gönderdiği İslâm dininin hükümlerini tamamlayıp sağlamlaştıracak ve böylece size zaferlerin kapılarını açacaktır.
Mustafa İslamoğlu Elbet sana tartışmasız bir fethin önünü açan Biziz.
Ömer Nasuhi Bilmen Muhakkak Biz sana bir apaçık fetih sağlamışızdır.
Ömer Öngüt Resulüm! Biz sana apaçık bir fetih verdik.
Şaban Piriş Şüphesiz biz, sana apaçık bir fetih verdik.
Sadık Türkmen ŞÜPHESİZ Biz sana tartışmasız; (insan hak ve özgürlüklerine, evrensel hukuka uygun olarak, saldırgan güçlerin merkezini ele geçirip; anarşiye, teröre, hukuksuzluğa son verecek olan) bir fethin yolunu gösterdik/açtık.
Seyyid Kutub Biz sana apaçık fetih verdik.
Suat Yıldırım Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik.
Süleyman Ateş Biz sana apaçık bir fetih verdik.
Süleymaniye Vakfı Allah, (Mekke’yi) Fethin önündeki engeller, senin için tamamen kaldırdı[*].

[*] Arap edebiyatında iltifat sanatı vardır, anlatımı canlı tutmak ve konunun önemini vurgulamak için söze farklı bir akış verilerek üçüncü şahıstan birinci şahsa, ikinci şahıstan birinci veya üçüncü şahsa, birinci şahıstan ikinci veya üçüncü şahsa vs. geçilir. Bu âyette biz = إِنَّا kelmesi kullanılmış, ikinci âyete aynı zatı ifade eden Allah kelamesi ile başlanmıştır. Türkçe’de bu sanat olmadığından bu gibi ifadeler bir Türk’ü şaşırtır. Bu surenin 1. ve 2. âyetlerinde olduğu gibi birçok âyete, bu sanat yok sayılarak meâl verilmiştir.

Tefhim-ul Kuran Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.
Ümit Şimşek Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
Yaşar Nuri Öztürk Şu bir gerçek ki, biz sana apaçık bir fetih nasip ettik.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.