112 - İhlâs suresi 1. âyet meali

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
Kul huvallâhu ehad(ehadun).
  
kul de, söyle
huve allâhu O Allah ki
ehadun bir kimse, bir başkası
   
Abdulbaki Gölpınarlı De ki: O Allah, birdir.
Abdullah Parlıyan Ey mü'min ve müslüman olduğunu söyleyen kimseler! Her zaman şu gerçeği söyleyin; Kendisine kulluğa çağrıldığınız Allah, ikincisi düşünülemeyen tektir.
Adem Uğur De ki: O, Allah birdir.
Ahmed Hulusi De ki: "HÛ Allâh EHAD'dır! (son - sınır kavramsız TEK'tir)"
Ahmet Tekin 'O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek.' de.
Ahmet Varol De ki: 'O Allah tektir.
Ali Bulaç De ki: O Allah, birdir.
Ali Fikri Yavuz (Ey Rasûlüm, Allah’ın nasıl bir varlık olduğunu bize açıkla diyen o Kureyş’e) de ki: O, Allah’dır, birdir (eşi ortağı yoktur).
Ali Ünal De ki: O’dur, O Allah’tır; Mutlak Bir’dir.
Bayraktar Bayraklı (1-2) De ki: Allah tektir. Varlığını sürdürmek için hiçbir şeye muhtaç değildir, herkes O'na muhtaçtır.
Bekir Sadak De ki O Allah bir tektir.
Celal Yıldırım De ki: O Allah Bir'dir.
Cemal Külünkoğlu De ki: “O Allah tektir.
Diyanet İşleri (eski) De ki: O Allah bir tektir.
Diyanet Vakfi (1-4) De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.
Edip Yüksel De ki: “O ALLAH bir tektir.”
Elmalılı Hamdi Yazır De, o: Allah tek bir (ehad)dir
Erhan Aktaş De ki: “O Allah1 ehad’tir.”2

1- Allah, Allah’ın özel ismidir. Allah sözcüğü, isim olarak Allah’ın dışında başka hiçbir şey için kullanılamaz. Başka dillere bu ismin dışında başka bir isimle aktarılamaz. Dilbilimcilere göre herhangi bir isimden türememiş, çoğulu, erili, dişili olmayan “tek başına, köksüz bir isimdir. 2- Bir tektir: Ehad, sayısal bir değer olarak tek, bir demek olmasının yanında, bu teklikte “eşsizliği”, “benzersizliği” de ifade etmektedir.
Gültekin Onan De ki: O Tanrı, birdir.
Hakkı Yılmaz De ki: “O Rabb, bir tek olan Allah'tır,
Harun Yıldırım De ki: “O Allah, birdir.”
Hasan Basri Çantay De ki: O Allahdır, bir tekdir,
Hayrat Neşriyat De ki: 'O Allah, Ehad’dir (birdir)!'
İbni Kesir De ki: O Allah; bir tektir.
İskender Evrenosoğlu De ki: “O Allah, Bir'dir (Tek'tir).”
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu De ki : O Allah Bir’dir.
Kadri Çelik De ki: O Allah birdir.
Mehmet Ali Eroğlu İnsan demelidir ki; O, Allah birdir, yektir, tektir.
Mehmet Okuyan De ki: “O, Allah’tır; tektir.
Muhammed Celal Şems De ki: “Allah, tektir. 1 ”
Muhammed Esed De ki: "O, Tek Allah'tır:
Mustafa Çevik De ki: O, Allah’tır, tektir.
Mustafa İslamoğlu (Ey muhatab!) De ki: O Allah'tır; eşsiz-benzersiz bir tek'tir.
Ömer Nasuhi Bilmen De ki: «O Allah birdir.»
Ömer Öngüt De ki: O Allah bir tektir.
Şaban Piriş De ki: -O Allah birdir.
Sadık Türkmen DE Kİ: “O İLAHIMIZ (kayıtsız şartsız boyun eğilen) TEK ALLAH’tır!”
Seyyid Kutub De ki: O Allah tektir.
Suat Yıldırım De ki: O, Allah’tır, gerçek İlahtır ve Birdir.
Süleyman Ateş De ki: O Allâh birdir.
Süleymaniye Vakfı De ki: "ilâh[*] Allah’tır! O, bir tektir.

[*] Buradaki هُو zihinlerdeki ilah’ı göstermektedir. “Sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. İyiliği çok, ikramı boldur.” (Bakara 2/163)

Tefhim-ul Kuran De ki: O Allah, birdir.
Ümit Şimşek De ki: O Allah birdir.
Yaşar Nuri Öztürk De ki: O, Allah'tır; Ahad'dır, tektir!

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.