38 - Sâd suresi 1. âyet meali

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ
Sâd, vel kur’âni zîz zikr(zikri).
  
sâd Sad
ve ve
el kur'âni Kur'ân
sahip
ez zikri zikir
   
Abdulbaki Gölpınarlı Sâd, andolsun şerefli Kur'ân'a.
Abdullah Parlıyan Sâd, hatırlatma ve öğüt dolu Kur'ân'a bak ve düşün.
Adem Uğur Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki,
Ahmed Hulusi Sâd. . . Hakikatini hatırlatıcı Kur'ân!
Ahmet Tekin Sâd. Hakları ve sorumlulukları, ilâhî emirleri ve günahtan korunma yollarını, dini ve şeriatı, şanınızı ve şerefinizi yükseltecek hükümranlık esaslarını içeren, zikir ve öğütlerle dolu, okunması ibadet olan övünç kaynağı Kur’ân’a andolsun!
Ahmet Varol Sâd. Zikir sahibi [1] Kur'an'a andolsun;
Ali Bulaç Sad, Zikir dolu Kur'an'a andolsun;
Ali Fikri Yavuz Sâd. Şerefle dolu Kur’an hakkı için,
Ali Ünal Sād. Gerçeği anlatan ve (ona karşı çıkanları) ikaz buyuran şerefli Kur’ân’a andolsun (ki sen, Allah’ın dinini tebliğ için gönderilen bir rasûlsün).
Bayraktar Bayraklı (1-2) Sâd. Şeref sahibi Kur'ân'a yemin olsun ki, inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.
Bekir Sadak (1-2) Sad. Ogut veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrilik icindedirler.
Celal Yıldırım Sâd. Öğüd veren Kur'ân'a and olsun ;
Cemal Külünkoğlu (1-2) Sâd. O şanlı, şerefli Kur'an'a andolsun ki inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık (düşmanlık) içindedirler.
Diyanet İşleri (eski) (1-2) Sad. Öğüt veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrılık içindedirler.
Diyanet Vakfi (1-2) Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.
Edip Yüksel S90; mesajı içeren bu Kuran’a andolsun.
Elmalılı Hamdi Yazır Sâd. bu zikrile meşhun Kur'ana bak
Erhan Aktaş Sad. Zikir1 sahibi Kur’an’a ant olsun.

1- Öğüt.
Gültekin Onan Sad, zikir dolu Kuran'a andolsun;
Hakkı Yılmaz 1-3-2 Sâd/90. Öğüt/şeref sahibi Kur’ân kanıttır ki, onlardan önce nice kuşakları değişime, yıkıma uğrattık Biz. Onlar da çağrıştılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi. Aksine o kâfirler; Allah´ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden o kimseler bir gurur ve bölünme içindedirler.
Harun Yıldırım Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki,
Hasan Basri Çantay Saad. O şanlı, şerefli Kur'ana yemîn ederim ki,
Hayrat Neşriyat Sâd; şerefli Kur’ân’a yemîn olsun (ki o haktır)!
İbni Kesir Sad. Zikr dolu Kur'an'a yemin olsun.
İskender Evrenosoğlu Sâd, zikrin sahibi Kur'ân'a andolsun.
Kadri Çelik Sâd. Uyarı dolu Kur'an'a andolsun (ki sen peygamberlerdensin).
Mehmet Ali Eroğlu Sad, Şan şeref sahibi Kur'an hakkı için O'na andolsun, O ki, hak ve hakikatli Allah sözüdür.
Mehmet Okuyan Sâd. Zikr(itibar) sahibi Kur’an’a yemin olsun.
Muhammed Celal Şems (Bu Kur’an’ı,) sözleri mutlaka gerçekleşecek olan Allah (indirmiştir.) Biz her çeşit nasihat (ile dolu olan) Kur’an’ı (şahit olarak gösteriyoruz.)
Muhammed Esed Sad. Düşün öğüt ve uyarılarla dolu olan bu Kuran'ı!
Mustafa Çevik 1-2 Sâd! Yazıp, konuşup, anlaştığınız dilinizin sesleri ile size apaçık öğütler ve uyarılarla gelmekte olan, bu şerefli Kur’an’a andolsun ki, onunla yapılmakta olan daveti inatla reddedenler, anlamsız bir gurur ve nefretle karşı çıkmaktalar.
Mustafa İslamoğlu Sad! Şeref ve itibar kaynağı olan Kur'an şahit olsun!
Ömer Nasuhi Bilmen Sâd, şeref ve şan sahibi olan Kur'an hakkı için (iş o kâfirlerin dedikleri gibi değildir).
Ömer Öngüt Sâd. Zikir sahibi Kur'an'a yemin ederim ki!
Şaban Piriş Sâd. Şerefli/zikir sahibi olan Kur’an’a yemin olsun ki,
Sadık Türkmen Sâd. ANT OLSUN öğüt dolu Kur’an’a!
Seyyid Kutub Sad, zikir sahibi, şanlı Kur'an'a and olsun ki.
Suat Yıldırım Sâd. Bu şanlı şerefli Kur’ân hakkı için:
Süleyman Ateş Sâd, (uyarıcı) ve şanlı Kur'ân'a andolsun ki,
Süleymaniye Vakfı SAD! Doğru bilgiler içeren Kur’an’a yemin olsun.
Tefhim-ul Kuran Sâd, Zikir dolu Kur'an'a andolsun;
Ümit Şimşek Sâd. And olsun öğüt dolu Kur'ân'a.
Yaşar Nuri Öztürk Sâd. Zikir/öğüt/uyarı dolu Kur'an'a yemin olsun ki,

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.