15 - Hicr suresi 8. âyet meali

مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ
Mâ nunezzilul melâikete illâ bil hakkı ve mâ kânû izen munzarîn(munzarîne).
  
mâ nunezzilu indirmeyiz
el melâikete melekleri
illâ ancak, sadece
bi el hakkı hak ile, gerçekle
ve mâ kânû ve olmadılar, değiller
izen öyle olunca, aksi halde
munzarîne bekletilenler (mühlet, zaman verilenler)
   
Abdulbaki Gölpınarlı Biz melekleri, ancak hak ve gerçek olarak indiririz, indiririz ama o vakit de mühlet vermeyiz, göz açtırmayız kâfirlere.
Abdullah Parlıyan Melekleri ancak, gerçeğe dayalı bir hikmetle indiririz ve o zaman da, inkârcılara mühlet verilmez, göz açtırılmaz. Yani peygamber gönderme çağrı ve hatırlatma için; melek gönderme ise yargı ve cezalandırmak içindir.
Adem Uğur Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.
Ahmed Hulusi Biz melekleri bil-Hak (Hak olarak) inzâl ederiz. . . O vakit de onlara zaten göz açtırılmaz!
Ahmet Tekin Biz melekleri, ancak hakkın icrası göreviyle, haklı bir gerekçe ile, hikmete dayalı olarak indiririz. O zaman onlara göz açtırılmaz, mühlet de verilmez.
Ahmet Varol Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.
Ali Bulaç Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.
Ali Fikri Yavuz Biz, o melekleri, ancak hikmet üzere indiririz ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) göz açtırılmaz.
Ali Ünal Oysa Biz melekleri, (boş yere ve bazılarının kaprisi uğruna değil,) ancak hak bir sebeple ve bir hikmet gereğince indiririz; indirdiğimiz zaman da, artık (azabı hak etmiş bulunan topluluğa) ne süre tanır ne de göz açtırırız.
Bayraktar Bayraklı Biz melekleri ancak bir amaç için indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.
Bekir Sadak Biz melekleri ancak gerekince inidiririz. O takdirde de ceza gorecekler asla geri birakilmazlar.
Celal Yıldırım Melekleri ancak hak'ka dayalı bir hikmet) ile indiririz ve o zaman da (inkarcılara) mühlet verilmez, göz açtırılmaz.
Cemal Külünkoğlu Oysa biz melekleri ancak bir hak (ve hikmet gereği) indiririz, o zaman da onlara mühlet verilmez (gerekli azaba çarpılırlar ya da yok olup giderler).
Diyanet İşleri (eski) Biz melekleri ancak gerekince indiririz. O takdirde de ceza görecekler asla geri bırakılmazlar.
Diyanet Vakfi Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.
Edip Yüksel Biz melekleri ancak belli bir amaç için göndeririz, o zaman da kimseye süre tanınmaz.
Elmalılı Hamdi Yazır Biz o Melâikeyi ancak hakkile indiririz ve o vakıt onlara göz açtırılmaz
Erhan Aktaş Biz, melekleri ancak Hakk ile1 indiririz. O zaman da işleri bitirilmiş olur.

1- Boş yere göndermeyiz.
Gültekin Onan Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.
Hakkı Yılmaz Biz o doğal güçleri, ancak hak ile indiririz. O vakit de onlar süre tanınanlardan olmazlar.
Harun Yıldırım Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.
Hasan Basri Çantay Biz o melekleri hak (kın, hikmet ve kaderin bir iktizası) olmadan indirmeyiz. O zaman da kendilerine (ne) mühlet, (ne aman) verilmez.
Hayrat Neşriyat (Hâlbuki) melekleri (onların üzerine) ancak hak (ettikleri azâb) ile indiririz ve o vakit(o kâfirler kendilerine) mühlet verilmiş kimseler de olmazlar.
İbni Kesir Biz, melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da kendilerine mühlet verilmez.
İskender Evrenosoğlu Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O taktirde onlara mühlet de (zaman da) verilmez.
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Hiç şüphesiz Zikri (Hatırlatıcı’yı), Biz indirdik, Biz. Onun koruyucuları da gerçekten Biz’iz.
Kadri Çelik Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.
Mehmet Ali Eroğlu Rızamız ancak hak üzere olduğunda melekleri indiririz. İnişleri haktır. Hak üzere indirildiklerinde de o zaman onlara göz açtırılmaz, mahvolurlar.
Mehmet Okuyan Biz, melekleri ancak ve ancak bir amaç ile indiririz. O zaman da onlara zaman tanınmaz.
Muhammed Celal Şems Biz, melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara, (asla) mühlet verilmez.
Muhammed Esed (Oysa,) Biz melekleri ancak hakk(ın iktizası) olarak indiririz; ve o zaman da artık (ilahi mesajı reddetmeleri yüzünden cezayı hak edenler) asla geri bırakılmazlar!
Mustafa Çevik 6-8 Kendilerine tebliğ edilen âyetleri yalanlayanlar, “Ey kendisine kitap indirilmekte olduğunu söyleyen adam! Sen bize göre delirmiş birisin, şayet söylediklerin doğru ise melekleri getirip de bize göstersene.” diye alay ediyorlar. Şunu iyi bilin ki Biz, melekleri müşriklerin istediği için değil, ancak böylelerini cezalandırmak için indiririz ve o zaman da onların cezaları asla ertelenmez.
Mustafa İslamoğlu Biz, melekleri ancak ve ancak hakikatin gerçekleşmesi için indiririz; eğer (dedikleri olsaydı), o zaman da onlar için asla erteleme olmazdı.
Ömer Nasuhi Bilmen Biz melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman (münkirlerin) kendilerine bir mühlet verilmiş olmazlar.
Ömer Öngüt Biz melekleri ancak hak ile indiririz. İşte o zaman onlara mühlet verilmez.
Şaban Piriş Melekleri haksız yere indirmeyiz, indirince de onlara süre verilmez.
Sadık Türkmen Biz melekleri ancak gerçek ile indiririz; o zaman da göz açtırılanlardan olmazlar/iş işten geçmiş olur.
Seyyid Kutub Oysa biz melekleri ancak gerektiğinde indiririz, o zaman da onlara artık mühlet tanınmaz.»
Suat Yıldırım Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da, kendilerine hiç mühlet verilmez, derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler.
Süleyman Ateş Biz, melekleri ancak hak ile (hikmet gereğince) indiririz, o zaman da kendilerine asla göz açtırılmaz, (derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler).
Süleymaniye Vakfı Biz melekleri sadece gerçek[*] bir iş sebebiyle göndeririz. Gönderdikten sonra da onlara artık süre tanınmaz.

[*] Örneğin Lut Kavminin yok edilmesi işi için gönderilen melekler. O melekler hem gerçek bir iş sebebiyle geldiler, hem de o iş gerçekleri açıkça ortaya çıkarmış oldu. Arapçada EL HAKKI (الحَقِّ) kelimesinin bu çift anlamlı özelliği ne yazık ki Türkçe bakımından mümkün değildir. Örneğin Kur’an-ı Kerim hem bir gerçektir hem de gerçekleri gösterir. Bu nedenle çeviri genelinde EL HAKKI geçen ayetlere parantez veya dipnot ile açıklama getirme ihtiyacı oluşmuştur.

Tefhim-ul Kuran Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.
Ümit Şimşek Oysa melekler ancak hak ile inerler; o zaman da kendilerine göz açtırılmaz.
Yaşar Nuri Öztürk Biz o melekleri ancak ve ancak hak üzere, hak bir yolla indiririz. Ve o zaman inkârcılara göz açtırılmaz.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.