15 - Hicr suresi 49. âyet meali

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
Nebbî’ ibâdî ennî enel gafûrur rahîm(rahîmu).
  
nebbî haber ver
ibâdî benim kullarım
ennî muhakkak ki ben
ene ben
el gafûru gafurdur, mağfiret edendir
er rahîmu Rahim esmasıyla tecelli eden
   
Abdulbaki Gölpınarlı Haber ver kullarıma, şüphe yok ki ben suçları örterim, rahîmim.
Abdullah Parlıyan Kullarıma haber ver ki: “Gerçekten ben, evet ben çok bağışlayan ve çok acıyanım.
Adem Uğur (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.
Ahmed Hulusi Haber ver kullarıma ki, Ben, gerçekten Ben Ğafûr'um, Rahıym'im.
Ahmet Tekin Kullarıma, benim çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu haber ver.
Ahmet Varol Kullarıma bildir ki, şüphesiz ben bağışlayıcı ve rahmet ediciyim.
Ali Bulaç Haber ver kullarıma; şüphesiz Ben, Ben bağışlayanım, esirgeyenim.
Ali Fikri Yavuz (Ey Rasûlüm), kullarıma haber ver ki, gerçekten ben Gafûr’um, Rahîm’im.
Ali Ünal (Ey Rasûlüm), kullarıma önemle ha ber ver ki, hiç şüphesiz Ben, evet Ben, çok bağışlayanım, (bilhassa mü’min kullarıma karşı hususî) rahmeti pek çok olanım.
Bayraktar Bayraklı Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğumu haber ver!
Bekir Sadak (49-50) Kullarima Benim bagislayan, merhamet eden oldugumu, azabimin can yakici bir azap oldugunu haber ver.
Celal Yıldırım (49-50) Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, evet ben, çok bağışlayan, çok merhamet edenim ve doğrusu azabım da çok elem verici bir azâbdır.
Cemal Külünkoğlu (49-50) (Ey Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olduğumu haber ver. (Bununla beraber) azabımın da çok acıklı bir azap olduğunu bildir.
Diyanet İşleri (eski) (49-50) Kullarıma Benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver.
Diyanet Vakfi (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.
Edip Yüksel Kullarıma haber ver ki ben Bağışlayıcıyım, Rahimim.
Elmalılı Hamdi Yazır Haber ver kullarıma ki hakıkat ben, benim öyle gafur, öyle rahîm
Erhan Aktaş Kullarıma haber ver: “Ben, Çok Bağışlayıcıyım, Kesintisiz Rahmet Sahibiyim.”
Gültekin Onan Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.
Hakkı Yılmaz (49,50) Kullarıma, hiç şüphesiz Benim çok bağışlayıcı ve pek merhamet edicinin ta kendisi olduğumu, Benim azabımın da, çok acıklı bir azabın ta kendisi olduğunu önemle haber ver!
Harun Yıldırım (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.
Hasan Basri Çantay (Habîbim) kullarıma haber (i) ver ki: «Hakîkaten ben (evet) ben çok yarlığayıcı, kemâliyle esirgeyiciyim».
Hayrat Neşriyat (Habîbim, yâ Muhammed!) Kullarıma haber ver ki, şübhesiz ben, Gafûr(günahları çok bağışlayan)ım, Rahîm (onlara çok merhamet eden)im!
İbni Kesir Kullarıma bildir ki: Muhakkak Benim Ben, Gafur, Rahim olan.
İskender Evrenosoğlu Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur'um (mağfiret edenim) ve Rahîm'im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).
Kadri Çelik (Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.
Mehmet Ali Eroğlu "Çok bağışlayıcı ve çok esirgeyenim Ben." Kullarıma haber ver.
Muhammed Celal Şems (Ey Peygamber!) Kullarıma, yalnızca Benim çok bağışlayan ve çok rahmet eden olduğumu, söyle.
Muhammed Esed Kullarıma, acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayıcının Ben olduğumu anlat;
Mustafa Çevik 49-51 Ey Peygamber! Kullarıma de ki: “Rabbiniz olan Allah iman eden mü’minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir, bununla birlikte müşrik ve kâfirlere karşı ise azabı çok şiddetlidir.” Sen onlara İbrahim’in konukları ile ilgili ibretler dolu kıssayı anlat.
Mustafa İslamoğlu (Ey Peygamber!) Kullarıma haber ver: Ben, evet Ben tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıyım!
Ömer Nasuhi Bilmen (49-50) Kullarıma haber ver, Ben, şüphe yok ki Ben, yarlığayıcıyım, ziyâdesiyle esirgeciyim. Muhakkak ki, Benim azabım da o pek acıklı bir azaptır.
Ömer Öngüt Resulüm! Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve merhamet edici olduğumu haber ver.
Şaban Piriş -Kullarıma benim, çok bağışlayıcı ve merhametli olduğumu haber ver.
Sadık Türkmen KULLARIMA haber ver, şüphesiz Ben çok bağışlayanım, çok esirgeyenim.
Seyyid Kutub Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki, ben gerçekten affediciyim, merhametliyim.
Suat Yıldırım (49-50) Kullarıma haber ver ki (günahları örten) gafur, (ihsanı bol olan) rahîm Ben’im. Bununla beraber azabım da elîm mi elîm!
Süleyman Ateş (Ey Muhammed), kullarıma haber ver: İşte ben öyle bağışlayan, öyle esirgeyenim.
Süleymaniye Vakfı Kullarıma bildir ki ben, günahları örterim, ikramım da boldur.
Tefhim-ul Kuran Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.
Ümit Şimşek Kullarıma şunu bildir ki, Ben çok bağışlayıcı, çok merhamet ediciyim.
Yaşar Nuri Öztürk Haber ver kullarıma: Hiç kuşkusuz benim, evet benim, Gafûr ve Rahîm.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.