15 - Hicr suresi 18. âyet meali

إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ
İllâ menisterakas sem’a fe etbeahu şihâbun mubîn(mubînun).
  
illâ ancak, sadece
men kimse, kişi
isteraka hırsızlık yaptı (gaybî bilgileri çalmak istedi)
es sem'a işitme (duyusu)
fe o zaman, böylece
etbea-hu onu takip etti
şihâbun bir şihap, ateş parçası
mubînun açıkça, apaçık
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ancak hırsızlama bir şey duymaya kalkışan olursa onun da ardından apaçık görünen bir ateş yalımıdır gönderdik.
Abdullah Parlıyan Öyle ki, göğün sırlarını çalmaya kalkışacak olanları, parlak bir ateş parçası izleyip kovalar.
Adem Uğur Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.
Ahmed Hulusi İşitme (orada açığa çıkan hakikati bedenselliğe mal etme) hırsızlığı yapan müstesna! Onu da apaçık ışık saçan ateş topu (hakikat ilmi nuru) izler.
Ahmet Tekin Ancak, dinleme yoluyla bilgi sızdıranlar, bilgi hırsızlığı yapanlar var. Hiç fırsat vermeden, gökten yere doğru delip geçen, kor halinde düşen gök cisimleri, alevler, gök mermileri onların peşlerini bırakmaz, işlerini bitirir.
Ahmet Varol Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu da parlak bir ateş izler.
Ali Bulaç Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.
Ali Fikri Yavuz Ancak kulak hırsızlığı eden Şeytan vardır ki, onu, apaçık bir yıldız takip eder (ve üzerine düşerek onu yakar).
Ali Ünal Şu kadar ki, (cinler, şeytanlar içinde) semanın sakinlerinden kulak hırsızlığıyla bir bilgi, bir haber kapmaya teşebbüs eden olursa, onu da apaçık görülebilen parlak bir ışık takip (ve yok) eder.
Bayraktar Bayraklı Ancak, kulak hırsızlığına kalkışan olursa, onun peşine de parlak bir ateş alevi takılır.
Bekir Sadak Fakat kulak hirsizligi yapan olursa, parlak bir ates onu kovalar.
Celal Yıldırım Ancak kulak hırsızlığıyla bir şeyler çalmak isteyenleri parlak bir ateş parçası izleyip kovalar.
Cemal Külünkoğlu Ancak (göğün sırlarını çalmak için) dinleme hırsızlığına yeltenen bir şeytan olursa onu (akıp yakan) parlak ışıklı bir alev kovalar.
Diyanet İşleri (eski) Fakat kulak hırsızlığı yapan olursa, parlak bir ateş onu kovalar.
Diyanet Vakfi Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.
Edip Yüksel Ancak onlardan kulak hırsızlığı eden olursa onu alevli bir ateş mermisi kovalar.
Elmalılı Hamdi Yazır Ancak kulak hırsızlığı eden olur, onu da parlak bir şihab ta'kıb etmektedir
Erhan Aktaş Ancak, kulak hırsızlığı yapan olursa, onu açıkça görünen bir alev kovalar.1

1- Ayet, kâhinleri, büyücüleri, cinlerle bağlantı içinde olduklarını iddia edenleri yalanlamaktadır.
Gültekin Onan Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.
Hakkı Yılmaz (17,18) Ve uzayı, az da olsa vahye kulak veren, kendilerini alev sütunu takip edenler/roketlerle uzaya gidenler hariç tüm düşünce yetilerinden koruduk.
Harun Yıldırım Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.
Hasan Basri Çantay Ancak kulak hırsızlığı eden (şeytan) vardır ki onun ardına da (bakanların) apaçık (gördüğü) bir ateş parçası düşmekdedir.
Hayrat Neşriyat Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da apaçık parlak (yakıcı) bir ateş parçası ta'kib eder.
İbni Kesir Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa; apaçık görülen bir ateş onu kovalar.
İskender Evrenosoğlu Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa (gaybî bilgileri çalmak istediyse), o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti.
Kadri Çelik Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.
Mehmet Ali Eroğlu Çalmak isterse sırları kulak hırsızlığıyla, onu da parlak bir ateş izler.
Muhammed Celal Şems Ancak kim, (İlâhî Vahyin) bir sözünü dinleyip çalarsa (ve ona yanlış mana vererek yayarsa,) onun peşine parlak bir alev 1 düşer.
Muhammed Esed öyle ki, ((göğün) sırlarını) çalmaya kalkışacak olan(lar)ın ardına hemen parlak bir alev takılır.
Mustafa Çevik 16-18 İnsanın, gökyüzünde kudretimizle yarattığımız yıldız kümelerine, oradaki nizam ve işleyişe bir bakıp da Allah’ın ilminin ve kudretinin sınırsızlığını kavrayıp, davetine yönelmesi gerekmez mi? Müşriklerden bir kısmının inanıp da iddia ettikleri gibi, gökyüzü bazı cin şeytanlarının oralardan yeryüzündeki bazı insanlara haberler taşıdıkları bir yer değildir, oralardan haber taşındığını söyleyenler ve onlara inananlar da cehennemin yakıcı ateşini peşlerine takmış olurlar.
Mustafa İslamoğlu Fakat kim ki (gayb konusunda) kulak hırsızlığına soyunur, onun peşine ayan açık parlak bir alev takılır.
Ömer Nasuhi Bilmen Ancak o ki, kulak hırsızlık etmiş olur. Artık onu da apaçık bir ateş parçası takip eder.
Ömer Öngüt Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş şûlesi yetişip kovalar.
Şaban Piriş Ancak kulak hırsızlığı yapmak isteyen olursa onu parlak bir ateş kovalar.
Sadık Türkmen Ancak kulak hırsızlığı eden olursa; onu da kıvılcımlar saçan bir ateş/alev parçası kovalar!
Seyyid Kutub Ancak kulak hırsızlığına yeltenen bir şeytan olursa onu parlak ışıklı bir kayan yıldız kovalar.
Suat Yıldırım (16-18) Gerçekten Biz, gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik. Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar.
Süleyman Ateş Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ışın kovalar.
Süleymaniye Vakfı Ancak kulak hırsızlığı(dinleme) yapan olabilir, onu da hemen parlak bir ateş parçası takip eder.
Tefhim-ul Kuran Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.
Ümit Şimşek Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu da parlak bir alev izler.
Yaşar Nuri Öztürk Ancak kulak hırsızlığı eden olur; onun peşine de parlak bir ateş alevi düşer.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.