3 - Âl-i İmrân suresi 70. âyet meali

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ
Yâ ehlel kitâbi lime tekfurûne bi âyâtillâhi ve entum teşhedûn(teşhedûne).
  
yâ ehle el kitâbi ey kitap ehli (yahudiler ve hristiyanlar)
lime tekfurûne niçin, inkâr ediyorsunuz
bi âyâti allâhi Allah'ın âyetlerini
ve entum ve siz
teşhedûne şahit olursunuz, şahadet edersiniz
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ey kitap ehli, Allah'ın âyetlerini neden inkâr edersiniz, halbuki onları görüp duruyorsunuz da.
Abdullah Parlıyan Ey bize de kitap verildi diyenler! Kendiniz Tevrat ve İncil'de görüp bilip dururken Allah'ın ayetlerini niçin örtbas ediyorsunuz?
Adem Uğur Ey ehl-i kitap! (Gerçeği) görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın âyetlerini inkâr edersiniz?
Ahmed Hulusi Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar, siz hakikate şahit olduğunuz hâlde, niçin Allâh'ın işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) inkâr ediyorsunuz?
Ahmet Tekin Ey geçmiş kitapları sahiplenenler, kitaplarınızda doğruyu gördüğünüz halde, niçin Allah’ın âyetlerini, Muhammed’in peygamberliğini tasdik etmenizi gerektiren bilgileri, Kur’ân’ın hak kitap ve Muhammed’in hak peygamber olduğunu inkâr ediyorsunuz?
Ahmet Varol Ey kitap ehli! Göre göre Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz!
Ali Bulaç Ey Kitap Ehli, siz şahid olup dururken, ne diye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?
Ali Fikri Yavuz Ey ehli kitap (Hristiyan ve Yahudi’ler!) İncil ve Tevrat’ta Peygamberin vasfını görüp bilirken niçin Kur’ân’ı ve Peygamberi inkâr ediyorsunuz?
Ali Ünal Ey Kitap Ehli! (Yanınızdaki kitaplarda) doğruluğuna şahit olup dururken bile bile ne diye Allah’ın âyetlerini gizliyor ve inkâr cihetine gidiyorsunuz?
Bayraktar Bayraklı Ey kitap ehli! Bizzat kendinizin şâhit olduğunuz Allah'ın mesajlarını niçin inkâr edersiniz?
Bekir Sadak Ey Kitab ehli! Sizler goz gore gore Allah'in ayetlerini nicin inkar ediyorsunuz?
Celal Yıldırım Ey Kitap Ehli! (İlâhî kitaplardaki yazılı hakikatleri) görüp dururken neden Allah'ın âyetlerini inkâr edersiniz?
Cemal Külünkoğlu Ey kitap ehli! Hakkı (gerçeği) bildiğiniz halde, niçin Allah'ın mesajlarını inkâr ediyorsunuz?
Diyanet İşleri (eski) Ey Kitap ehli! Sizler göz göre göre Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz?
Diyanet Vakfi Ey ehl-i kitap! (Gerçeği) görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın âyetlerini inkâr edersiniz?
Edip Yüksel Kitap halkı! Tanık olduğunuz halde neden ALLAH’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?
Elmalılı Hamdi Yazır Ey Ehli kitab! niçin Allahın âyetlerine küfrediyorsunuz? Halbuki görüb duruyorsunuz
Erhan Aktaş Ey Kitap Ehli! Gerçeği bildiğiniz halde, niçin Allah’ın ayetlerini küfrediyorsunuz?1

1- Gerçeği niçin gizliyorsunuz?
Gültekin Onan Ey Kitap ehli, siz şahid olup dururken, ne diye Tanrı'nın ayetlerine küfrediyorsunuz?
Hakkı Yılmaz Ey Kitap Ehli! Sizler tanık olup dururken, niçin Allah'ın âyetlerini bilerek reddedip duruyorsunuz?
Harun Yıldırım Ey kitap ehli! Siz şahitlik ettiğiniz halde Allah’ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz?
Hasan Basri Çantay Ey Kitablılar, kendiniz (Tevratda ve İndide) görüb ve bilib dururken Allahın âyetlerini neye inkâr ediyorsunuz?
Hayrat Neşriyat Ey ehl-i kitab! Siz (hakikati) görüp durduğunuz hâlde, niçin Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?
İbni Kesir Ey Ehl-i Kitab; görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?
İskender Evrenosoğlu Ey Ehli Kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Ey Kutsal Kitab’ın bağlıları! Tanık olduğunuz halde, neden Allah’ın delillerini inkar ediyorsunuz?
Kadri Çelik Ey kitab ehli! Sizler göz göre göre Allah'ın ayetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?
Mehmet Ali Eroğlu İnkarınız nedendir Allah'ın ayetlerini ey ehl-i kitap? Halbuki siz şahitsiniz.
Mehmet Okuyan Ey kitap ehli! (Gerçeği) gördüğünüz hâlde Allah’ın ayetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?
Muhammed Celal Şems Ey Ehl-i Kitap, sizler şahit olmuşken, Allah’ın ayetlerini neden inkâr ediyorsunuz?
Muhammed Esed Ey geçmiş vahyin izleyicileri! Bizzat kendinizin şahit olduğu Allah'ın mesajlarını neden inkar edersiniz?
Mustafa Çevik 70-71 Ey Kitap Ehli! Hak olduğunu bildiğiniz halde Allah’ın mesajlarını niçin inkâr edersiniz? Ve niçin hak ile batılı birbirine karıştırıp bile bile gerçeğin üstünü örtüp gizliyorsunuz?
Mustafa İslamoğlu Ey önceki vahyin mensupları! Bizzat kendiniz şahit olup dururken Allah'ın mesajlarını neden inkar ediyorsunuz?
Ömer Nasuhi Bilmen Ey Ehl-i kitap! Ne için Allah'ın âyetlerini inkar ediyorsunuz? Halbuki, siz görüp duyuyorsunuz.
Ömer Öngüt Ey ehl-i kitap! Görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?
Şaban Piriş -Ey kitap ehli, göz göre göre niçin Allah’ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?
Sadık Türkmen Ey Kitap ehli! (Gerçeğe) şahit olduğunuz halde, niçin Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?
Seyyid Kutub Ey kitap ehli, niye göz göre göre Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?
Suat Yıldırım Ey Ehl-i kitap! Siz de yanınızdaki kitaplarda doğruluğuna tanık olup dururken, Allah’ın âyetlerini ne diye inkâr ediyorsunuz?
Süleyman Ateş Ey Kitap ehli, (gerçeği) gördüğünüz halde, niçin Allâh'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?
Süleymaniye Vakfı Ey Ehl-i Kitap! Siz doğru olduğuna şahit olduğunuz[*] halde Allah’ın ayetlerini ne diye örtüyorsunuz?

[*] Şahitlik ya görerek ya da basiretle olur. Züleyha Yusuf’un kendine sarkıntılık ettiğini iddia edip Yusuf reddedince “Kadının ailesinden bir şahit şöyle şahitlik etti: ‘Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın haklı, o (Yusuf) yalancıdır. Kadının ailesinden bir bilirkişi (şahit) şöyle dedi (şahitlik etti): “Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın haklı, o (Yusuf) yalancının tekidir. Yok, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylüyor, doğru söyleyen odur.” Kocası gömleğin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki: ‘Bu, sizin oyunlarınızdandır. Siz kadınların oyunu gerçekten büyük olur.” (Yusuf 12/26-29) Buradaki şahit, olayı gören değil, suç bilimi uzmanıdır. Ehl-i Kitap da Nebîmizin getirdiklerini Tevrat ile karşılaştırdıkları taktirde, Allah’ın ayetleri olduğuna şahit olabilirler.

 
Tefhim-ul Kuran Ey Kitap Ehli, siz şahid olup dururken, ne diye Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?
Ümit Şimşek Ey Kitap Ehli! Bizzat şahit olduğunuz halde, Allah'ın âyetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk Ey Ehlikitap! Gerçeğe tanık olup durduğunuz halde, Allah'ın ayetlerini neden inkâr ediyorsunuz?

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.