3 - Âl-i İmrân suresi 74. âyet meali

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
Yahtassu bi rahmetihî men yeşâ’(yeşâu), vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).
  
yahtassu tahsis eder (ihsan eder)
bi rahmeti-hî rahmetini
men yeşâu dilediği kişi
ve allâhu ve Allah
zû el fadli fazl sahibi
el azîmi azîm, büyük
   
Abdulbaki Gölpınarlı Dilediğini rahmetiyle tahsis eder ve Allah, büyük bir lütuf ve ihsân sahibidir.
Abdullah Parlıyan Dilediğine rahmetini bağışlar. Dünyada ve ahirette en büyük nimetler de O'nundur.
Adem Uğur Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir.
Ahmed Hulusi Rahmetini (dilediğinden) dilediğine has kılar! Allâh Aziym fazl sahibidir.
Ahmet Tekin Allah rahmetini, peygamberliği ve lütfunu, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere verir, tahsis eder. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.
Ahmet Varol Rahmetini dilediğine özel kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.
Ali Bulaç O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl)' sahibidir.
Ali Fikri Yavuz Allah dilediği kimseye rahmetiyle imtiyaz verir (Peygamberlik veya İslâm dinini bahşeder). Allah çok büyük ihsan sahibidir.
Ali Ünal Rahmetini, (bu arada, vahiy ve peygamberliği kullarından) kimi dilerse ona has kılar. Allah, çok büyük fazl sahibidir (karşılıksız lütf u ihsanda bulunmada pek cömerttir).
Bayraktar Bayraklı “Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah üstün lütuf sahibidir.”
Bekir Sadak «ahmetini diledigine tahsis eder, Allah buyuk, bol nimet sahibidir".
Celal Yıldırım O, rahmetini dilediğine has kılar, (hakkı, nakdini dilediğine lâyık görür). Allah çok büyük iyilik, nîmet ve yardım sahibidir.
Cemal Külünkoğlu O, rahmetini (peygamberliği, kitabı ve mucizeyi) dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf ve ihsan sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) 'Rahmetini dilediğine tahsis eder, Allah büyük, bol nimet sahibidir'.
Diyanet Vakfi Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir.
Edip Yüksel Rahmetini dilediğine özgü kılar. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır Rahmetiyle imtiyazı dilediğine bahşeder, daha Allah çok büyük fazıl sahibidir
Erhan Aktaş Allah, rahmetini dilediğine has kılar. Allah, Büyük Lütuf Sahibi’dir.
Gültekin Onan O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Tanrı büyük 'lutuf ve ihsan' (fazl) sahibidir.
Hakkı Yılmaz (72-74) Kitap Ehlinden bir grup da, mü’minlerin dönmeleri için, “İndirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da bilerek reddedin /inanmayın. Ve size verilenin benzerinin bir kimseye verilmiş olduğuna yahut Rabbinizin nezdinde sizin aleyhinize deliller getirecekleri hususunda kendi dininize uyanlardan başkasına inanmayın” dediler. De ki: “Şüphesiz kılavuzluk, Allah'ın kılavuzluğudur.” De ki: “ Şüphesiz lütuf, Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Ve Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, çok iyi bilendir. Rahmetini dilediğine özelleştirir. Ve Allah, büyük lütuf sahibidir.”
Harun Yıldırım Rahmetini dilediğine has kılar. Doğrusu Allah çok büyük lütuf sahibidir.
Hasan Basri Çantay O, kime dilerse rahmetiyle ona imtiyaz verir. Allah en büyük fazl-ü inayet saahibidir.
Hayrat Neşriyat Rahmetini dilediğine tahsîs eder. Çünki Allah, pek büyük ihsan sâhibidir.
İbni Kesir Dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah, en büyük lütuf sahibidir.
İskender Evrenosoğlu Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah, “Büyük Fazl” sahibidir.
Kadri Çelik “Dilediğini rahmetine özgü kılar, Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.”
Mehmet Ali Eroğlu Muhakkak ki dilediğine rahmetine has kılar, Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.
Mehmet Okuyan (Allah) rahmetini dilediğine (layık olana) özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.”
Muhammed Celal Şems O, dilediğini Kendi rahmeti için seçer. Allah büyük lütuf sahibidir.
Muhammed Esed dilediğine rahmetini bağışlar; ve Allah, lütfunda sınırsızdır."
Mustafa Çevik 72-74 Kitap Ehlinden bir kısmı kendi aralarında konuşurken şöyle diyorlardı: “Müslümanlarla sabah bir araya geldiğinizde Kur’an ile indirilene biz de inanıyoruz deyin, akşam bir araya geldiğinizde de inandık dediklerinizi doğru bulmayıp reddettiğinizi söyleyin. Böylece kafalarını karıştırıp, âyetlerin doğruluğundan şüpheye düşürün, kim bilir belki Kur’an’a ve Peygamber’e inanmaktan vazgeçerler. Sizler de sakın kendi inancınızdan olmayanları dost edinmeyin ve onlara güvenmeyin.” Ey Peygamber! Sen onlara de ki: “Tek doğru yol, Allah’ın davet edip, Kur’an’la rehberlik ettiği yoldur. Geçmişte sizden birilerine verilmiş olan peygamberlik ve Kitabın bir benzerinin sizden olmayan birine verilmiş olmasından niçin rahatsız oluyorsunuz? Yoksa Rabbinizin huzurunda aleyhinize olacağından mı korkuyorsunuz?” De ki: “Peygamberlik ve kitabın kime verilmesi gerektiğini, rahmetine kimin layık olduğunu en iyi bilen Allah’tır.”
Mustafa İslamoğlu Dilediğine rahmetini bağışlar: zaten Allah muazzam lütuf sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen Dilediğini rahmetiyle mümtaz kılar. Ve Allah Teâlâ pek büyük fazl sahibidir.
Ömer Öngüt Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir.
Şaban Piriş Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük nimet sahibidir.
Sadık Türkmen O rahmetini dilediğine (seçtiği Rasûllerine) has kılar/verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
Seyyid Kutub O rahmetini dilediğinin tekeline verir. Hiç kuşkusuz Allah'ın lütfu büyüktür.
Suat Yıldırım Rahmetini, nübüvvetini dilediği kuluna has kılar. Allah büyük lütuf ve inâyet sahibidir."
Süleyman Ateş Rahmetini dilediğine has kılar. Allâh, büyük lutuf ve ikram sâhibidir.
Süleymaniye Vakfı Allah, ikramını tercih ettiği kişiye yapar. Büyük ikram sahibi olan Allah’tır.
Tefhim-ul Kuran O, kime dilerse rahmetini tahsis eder. Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl) ' sahibidir.
Ümit Şimşek O, dilediğini rahmetiyle seçkin kılar. Çünkü Allah pek büyük lütuf sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk Rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük lütfun sahibidir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.