3 - Âl-i İmrân suresi 130. âyet meali

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ te’kulur ribâ ad’âfen mudâafeh(mudâafeten), vettekûllâhe leallekum tuflihûn(tuflihûne).
  
yâ eyyuhâ ey
ellezîne âmenû âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, îmân edenler
lâ te'kulu yemeyin
er ribâ riba, faiz
ad'âfen kat, kat
mudâafeten katlanmış, katlanarak artırılmış
ve ittekû allâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun
lealle-kum umulur ki böylece siz
tuflihûne felâha, kurtuluşa erersiniz
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ey inananlar, faizi kat kat arttırarak yemeyin, Allah'tan sakının da kurtulun.
Abdullah Parlıyan Ey inananlar! Faizi kat kat artırarak boğazınıza geçirmeyin, yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki, gerçek mutluluğa erebilesiniz.
Adem Uğur Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.
Ahmed Hulusi Ey iman edenler, kat kat arttırılmış riba (faiz) yemeyin (tefecilik yasaklanmıştır)! Allâh'tan (yaptıklarınızın getirisini kesinlikle yaşatacağı içindir ki) korunun; kurtuluşa eresiniz!
Ahmet Tekin Ey iman nimetine kavuşanlar, eklenerek katlanan fâiz geliri, bileşik fâiz geliri yemeyin. Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun ki, kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa eresiniz.
Ahmet Varol Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
Ali Bulaç Ey iman edenler, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Ve Allah'tan sakının, umulur ki kurtulursunuz.
Ali Fikri Yavuz Ey iman edenler! Fâizi kat kat yemeyin.(1) Allah’dan korkun ki, ahiret azâbından kurtulasınız.
Ali Ünal Ey iman edenler! (Hele bir de) öyle kat kat artırarak faiz yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki, (dünyada da Âhiret’te de) felâh bulasınız.
Bayraktar Bayraklı Ey iman edenler! Faizi kat kat arttırarak yemeyiniz. Allah'tan sakınınız ki kurtuluşa eresiniz.
Bekir Sadak Ey Inananlar! Faizi kat kat alarak yemeyin. Allah'tan sakinin ki basariya erisesiniz.
Celal Yıldırım Ey imân edenler! Faiz'i kat kat artırarak yemeyin. Allah'a (karşı gelmekten ve O'nun buyruklarına karşı durmak)dan sakının ki korktuğunuzdan kurtulup umduğunuza enşesiniz.
Cemal Külünkoğlu Ey inananlar! Kat kat artırılmış olan faizi sakın yemeyin! Allah'a karşı gelmekten sakının ki, kurtuluşa eresiniz.
Diyanet İşleri (eski) Ey İnananlar! Faizi kat kat alarak yemeyin. Allah'tan sakının ki başarıya erişesiniz.
Diyanet Vakfi Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.
Edip Yüksel Gerçeği onaylayanlar, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Başarılı olmak için ALLAH’ı dinleyin.
Elmalılı Hamdi Yazır Ey o bütün iman edenler! Öyle kat kat katlayarak riba yemeyin, Allahdan korkun ki felah bulasınız
Erhan Aktaş Ey iman edenler! Kat kat artırarak riba1 yemeyin. Allah’a karşı takva sahibi olun. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.

1- Riba, “haksız fazlalık” demektir. Bankacılık sistemindeki “faiz” de bir fazlalık olmakla birlikte; yapılan işlerin önemli bir kısmı “haksız fazlalık” kapsamına girmediği için, faize konu olan her işlemi riba olarak tanımlamak doğru değildir. Zira her fazlalık, “haksız fazlalık” değildir. Tıpkı alım ve satım arasındaki kârdan doğan fark/fazlalık veya vade farkından doğan fark gibi. Ayrıca, riba sözcüğüne “faiz” anlamı vermek doğru değildir. Zira riba, özetle: ne mal ne de hizmet olarak bir karşılığa dayanmayan “fazladan” bir kazançtır; “haksız” fazlalık demektir. Oysaki bankacılık sisteminde kullanılan krediye karşılık alınan faiz; bir “hizmet karşılığı” alınan ücrettir. Diğer bir deyimle, riba: “haksız fazlalık”, faiz ise bir “hizmete karşılık ortaya çıkan fazlalıktır/farktır.”. Verilen hizmete karşılık alınan ücrettir. Bu ücretin, verilen hizmete ve piyasa koşullarına denk olması esastır. Denkliğin gözetilmemesi durumlarda faiz ribaya dönüşür. Bu bağlamda, alışverişteki aşırı kâr miktarı da vade farkındaki aşırılık da ribadır.
Gültekin Onan Ey inananlar, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Ve Tanrı'dan sakının, umulur ki kurtulursunuz.
Hakkı Yılmaz Ey iman etmiş kimseler! Kat kat artırılmış olarak ribayı [emeksiz, hizmetsiz, risksiz kazancı] yemeyin. Kurtuluşa ermeniz için Allah'ın koruması altına girin.
Harun Yıldırım Ey iman edenler, kat kat artırarak riba yemeyin ve Allah’tan sakının! Umulur ki kurtuluşa erersiniz...
Hasan Basri Çantay Ey îman edenler, ribâyı (faizi) öyle kat kat artırılmış olarak yemeyin Allahdan korkun. Tâki muraadınıza eresiniz.
Hayrat Neşriyat Ey îmân edenler! Kat kat artırılmış olarak fâizi yemeyin! Ve Allah’dan sakının, tâ ki kurtuluşa eresiniz!
İbni Kesir Ey iman edenler; kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkunki felah bulasınız.
İskender Evrenosoğlu Ey âmenû olanlar! Faizi, kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz, felâha erersiniz.
Kadri Çelik Ey iman edenler! Faizi kat kat alarak yemeyin. Allah'tan sakının, umulur ki kurtuluşa erişirsiniz.
Mehmet Ali Eroğlu Artırarak kat kat faizi yemeyin, ey iman edenler! Allah'tan sakının ki kurtulun.
Mehmet Okuyan Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin! Allah’a karşı takvâlı (duyarlı) olun! Umulur ki kurtulursunuz.
Muhammed Celal Şems Ey inananlar, (malı) kat kat arttıran (faizin) faizini yemeyin. Başarıya ulaşmak için, Allah’ın takvasını benimseyin. ( Faiz malı kolaylıkla arttırdığı için onun alınmaması emredilmiştir. Faiz haram edildiği gibi faizin faizi de haram edilmiştir.)
Muhammed Esed Siz ey imana ermiş olanlar! Ribayı kat kat arttırarak boğazınıza geçirmeyin; ama Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki mutluluğa erebilesiniz;
Mustafa Çevik 130-132 Ey iman edenler! Emek harcamadan daha fazla kazanmak ve güçlenmek maksadıyla kat kat artırılmış olan ribaya (faize) yönelip tefecilik yapmayın. Allah’ın emir ve yasaklarını çiğnemekten sakının, Allah’a ve Resûlüne itaat edin ki kurtuluşa, mutluluğa erişebilesiniz ve böylece müşrik ve kâfirler için hazırlanmış olan cehennemden de korunmuş olursunuz.
Mustafa İslamoğlu Siz ey iman edenler! Faizi kat kat artırarak boğazınıza geçirmeyin; sorumluluk bilincini kuşanın ki mutluluğa erebilesiniz!
Ömer Nasuhi Bilmen Ey imân edenler! Ribayı kat kat arttırılmış olarak yemeyiniz. Ve Allah Teâlâ'dan korkunuz ki, siz felâha erdirilmiş olabilesiniz.
Ömer Öngüt Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak fâizi yemeyiniz. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.
Şaban Piriş -Ey iman edenler, kat kat artırılan, faizi yemeyin. Allah’tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.
Sadık Türkmen EY İMAN EDENLER! Kat kat arttırılmış olarak riba yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
Seyyid Kutub Ey müminler, sakın sürekli katlanan faizi yemeyiniz. Allah'tan korkunuz ki, kurtuluşa erebilesiniz.
Suat Yıldırım Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki felâh bulasınız.
Süleyman Ateş Ey inananlar, kat kat ribâ yemeyin, Allah'tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.
Süleymaniye Vakfı Ey Allah’a güvenenler (müminler)! Değişmez özelliği kat kat katlanıp artma olan faizi yemeyin[*]. Allah'tan çekinin ki umduğunuza kavuşasınız.

[*] Katlanarak artma faizin değişmez özelliğidir. Mesela %5 faizle alınan borç zamanında ödenmezse onun faizi katlanarak artacaından âyetteki  أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ribanın hali-i sabitesi yani değişmez özelliğidir.. Arap dilinde hal, geçici bir durumu anlatıyorsa ona müntakile veya mütenakkile, sürekliliği anlatyorsa ona da hal-i sabite denir. Kat kat katlanarak artmak ribanın değişmez özelliği olduğu için ayete yukarıdaki meal dışında meal vermek uygun olmaz.

 

 

Tefhim-ul Kuran Ey iman edenler, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Ve Allah'tan korkup sakının, umulur ki, kurtulursunuz.
Ümit Şimşek Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
Yaşar Nuri Öztürk Ey iman sahipleri! Ribayı öyle kat kat katlayarak yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.