3 - Âl-i İmrân suresi 48. âyet meali

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ
Ve yuallimuhul kitâbe vel hikmete vet tevrâte vel incîl(incîle).
  
ve yuallimu-hu ve ona öğretecek
el kitâbe kitap
ve el hikmete ve hikmeti
ve et tevrâte ve el incîle ve Tevrat'ı ve İncil'i
   
Abdulbaki Gölpınarlı Tanrı ona bilgiyi, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretir.
Abdullah Parlıyan Allah, o senin oğluna okumayı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.
Adem Uğur (Melekler, Meryem'e hitaben İsa hakkında sözlerine devam ettiler:) Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretecek.
Ahmed Hulusi Ona; Kitabı (hakikat bilgisini), Hikmeti (Allâh Esmâ'sının âlemlerde oluşturduğu sistem ve düzenin çalışma mekanizmasını), Tevrat'ı (vahyi - Musa'ya vahyolan bilgiyi) ve İncil'i (müjdelenen Hakikati) talim edecek (varlığına nakşedecek - programlayacak).
Ahmet Tekin Allah ona okuma-yazmayı, kutsal kitaplara vukufu, ilmi, sağlıklı ve ahlâklı yaşama bilgisini, hekimliği, yazılı ve şifahi bilgileri, sünneti içeren Tevrat’ı, İncil’i öğretecek.
Ahmet Varol '(Allah) ona Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.'
Ali Bulaç "Ona kitabı, hikmeti, Tevratı ve İncili öğretecek."
Ali Fikri Yavuz Allah ona (Hz. Îsa’ya) yazı yazmayı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.
Ali Ünal “(Allah, o doğacak çocuğa) “Kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretecek;
Bayraktar Bayraklı Allah ona okuma-yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.
Bekir Sadak (48-49) Ona Kitabi, hikmeti, Tevrat'i ve Incil'i ogretecek, israilogullarina soyle diyen bir peygamber kilacak: «Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size camurdan kus gibi bir sey yapip ona ufleyecegim, Allah'in izniyle, hemen kus olacaktir; anadan dogma korleri, alacalilari iyi edecegim; Allah'in izniyle, oluleri diriltecegim; yediklerinizi ve evlerinizde sakladiklarinizi da size haber verecegim. anmissaniz bunda size delil vardir".
Celal Yıldırım Allah ona kitab (okuma yazmay)ı, hikmeti ve Tevrat ile İncil'i öğretir.
Cemal Külünkoğlu (Melekler İsa ile ilgili sözlerine devam ederek: “Allah) ona hem yazmayı, hem hikmeti ve hem de Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.”
Diyanet İşleri (eski) (48-49) Ona Kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek, İsrailoğullarına şöyle diyen bir peygamber kılacak: 'Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim, Allah'ın izniyle, hemen kuş olacaktır; anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim; Allah'ın izniyle, ölüleri dirilteceğim; yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. İnanmışsanız bunda size delil vardır'.
Diyanet Vakfi (Melekler, Meryem'e hitaben İsa hakkında sözlerine devam ettiler:) Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretecek.
Edip Yüksel “Ona kitabı, bilgeliği, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.
Elmalılı Hamdi Yazır Ve ona hem kitabet öğretecek hem hikmet hem Tevrat hem İncil
Erhan Aktaş Allah, Ona Kitap’ı Hikmet’i1, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek;

1- Bu terkipteki kitap sözcüğü, Kur’an’ın Allah tarafından ileri sürülen, kanıtlayıcı, yol gösterici, aydınlatıcı bilgi olmasını ifade etmektedir. Hikmet sözcüğü Kur’an’dan başka bir şey değildir; Kur’an’ın niteliklerinden biridir. Tıpkı Kur’an ve Zikir, Kur’an ve Furkan terkipleri gibi. Bu sözcük, Kur’an’ın önemli bir özelliğini, yönünü vurgulayan bir nitelemedir. Hikmet, Kur’an’ın baskı, zulüm ve fesadı engellemek için konulmuş kanun, kural ve ilkeleri demektir.
Gültekin Onan "O'na kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek."
Hakkı Yılmaz Ve Allah, O'na kitabı, haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri ve Tevrât ile İncîl'i öğretecek.
Harun Yıldırım Ona kitap ile hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecektir.
Hasan Basri Çantay «(Allah) ona yazmayı, hikmeti, Tevrâtı, İncili öğretecek».
Hayrat Neşriyat (Melekler şöyle dediler:) 'Hem (Allah) ona yazmayı, hikmeti, Tevrât’ı ve İncîl’i öğretecek!'
İbni Kesir O'na kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.
İskender Evrenosoğlu Ve (Allah) ona Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.
Kadri Çelik (Allah,) Ona (İsa'ya) kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretir.
Mehmet Ali Eroğlu İşte O ( Allah) ona (İsa'ya) Kitap'ı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretecektir.
Mehmet Okuyan (Allah) ona Kitab'ı, hikmeti (doğru hüküm verme yeteneğini), Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.
Muhammed Celal Şems Allah, ona Kitab’ı, hikmeti, Tevrat ve İncil’i de öğretecek (diye müjdeler verildi).
Muhammed Esed O, senin oğluna (hem) vahyi ve hikmeti öğretecek, (hem de) Tevrat'ı ve İncil'i;
Mustafa Çevik 45-51 Melekler Meryem’e: “Ey Meryem! Allah sana adı Meryemoğlu İsa Mesih diye anılacak bir erkek evlat müjdesi vermemizi emrediyor. O, dünyada da âhirette de seçkin, şerefli, onurlu, saygın ve Allah’a yakın biri olacak. Beşikte de yetişkin biri gibi insanlarla konuşacak, sonra da onları yaratılış sebepleri olan hayatı yaşamaya davet edecek” dediler. Bunun üzerine Meryem telaşla “Rabbim benim elime bir erkek eli bile değmemişken nasıl bir çocuğum olabilir?” deyince melekler de “Allah dileyince pekâlâ olur, elbette ki Allah dilediğini yapar. O, bir şeyin olmasını dileyip de karar verdiğinde, ona yalnızca “ol” der ve o da hemen oluş sürecine girer” dediler. Ardından da sözlerine şöyle devam ettiler: “Allah İsa’yı, İsrailoğullarına peygamber olarak görevlendirecek, o da insanları Tevrat’tan geride kalan gerçekler ve İncil ile Allah adına hakikati yaşamaya çağıracak.” İsa insanlara şöyle seslenecek: “Ben, Rabbimden size gönderilmiş bir peygamber olduğumu gösteren mucizelerle geldim. Gözlerinizin önünde çamurdan bir kuş heykelciği yaparım ve ona üflediğim zaman Allah’ın izniyle canlanıp kuş oluverir, ayrıca körleri ve cüzzamlıları Allah’ın izniyle iyileştiririm. Yine Allah’ın izni ve iradesiyle ölüleri diriltirim, evlerinizde ne yiyip içtiğinizi bilir, sakladıklarınızın yerlerini O’nun bildirmesi ile size haber veririm. Bütün bunlar, benim peygamberliğime ve Allah’ın âyetlerine inanmak isteyenler için apaçık delillerdir. Ayrıca ben, benden önce gönderilmiş olan Tevrat’tan geriye kalan doğruları tasdik etmek ve Allah’ın davetine yönelirseniz, daha önce size haram edilmiş şeylerden bir kısmının helal kılınacağını bildirmek için geldim. Siz de bana uyup, Rabbinizin daveti olan hayat nizamı ile yaşayıp da, O’na karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde yalnız O’nu ilah edinin, işte doğru yol budur.
Mustafa İslamoğlu O, (İsa)ya vahyi ve o vahyi ile doğru hükme varmada kullanılacak yöntemi, Tevrat ve İncil'i öğretecek;
Ömer Nasuhi Bilmen Ve ona kitabeti ve hikmeti ve Tevrat ile İncil'i talim buyuracaktır.
Ömer Öngüt Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.
Şaban Piriş (48-49) O’na kitabı, hikmeti Tevrat ve İncil’i öğretecektir ve O’nu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecektir. -Ben size Rabbinizden bir ayet ile geldim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim. Allah’ın izniyle, hemen kuş olacaktır. Anadan doğma körleri, alacalıları iyi edeceğim; Allah’ın izniyle, ölüleri dirilteceğim; yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. Eğer mümin olmuş kimseler iseniz bunda sizin için bir delil vardır.
Sadık Türkmen “Ve Allah ona kitabı, hikmeti (akıl ve bilim ışığında kitap ile hükmetmeyi), Tevrat ve İncil’i öğretecek.
Seyyid Kutub Allah O'na Kitab'ı, Hikmet'i, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.
Suat Yıldırım (48-49) (Melekler Hz. Îsâ hakkında Meryem ile konuşurken onun şu sıfatlarını da ilâve ettiler:) "Allah ona kitabı (yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncîl’i öğretecektir. Onu İsrailoğullarına resul olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecektir: "Size Rabbiniz tarafından bir mûcizeyle gönderildim: Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar içine üflerim, o da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir. Keza ben anadan doğma körü ve abraşı iyileştirir, hatta Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbette bunlarda sizin için alacak dersler vardır."
Süleyman Ateş "Ona Kitabı, Hikmeti, Tevrât'ı ve İncil'i öğretecek."
Süleymaniye Vakfı Allah ona Kitab ve Hikmeti, Tevrat'ı ve İncil’i[*] öğretecektir.

[*] Tevrat ve İncil, tıpkı Kur’an gibi içinde hikmeti barındıran kitaplardır. Bu sebeple bunlar, kitap ve hikmet’in atf-ı tefsiridirler. Cümlenin içine “yani” kelimesi bunun için konmuştur.

 
Tefhim-ul Kuran «Ona kitabı, hikmeti, Tevratı ve İncili öğretecek.»
Ümit Şimşek Allah ona okuyup yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.
Yaşar Nuri Öztürk Ona Kitap'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.