3 - Âl-i İmrân suresi 129. âyet meali

وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), yagfiru li men yeşâu ve yuazzibu men yeşâu, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).
  
ve li allâhi ve Allah içindir, Allah'ındır
mâ fî es semâvâti semalardaki, göklerdeki şeyler
ve mâ fî el ardı ve yeryüzünde bulunan şeyler
yagfiru mağfiret eder, bağışlar, günahları
li men yeşâu dilediği kimseyi
ve yuazzibu ve azap eder
men yeşâu dilediği kişi
ve allâhu gafûrun ve Allah mağfiret eden, günahları sevaba çeviren
rahîmun çok merhametli, rahmet gönderen
   
Abdulbaki Gölpınarlı Allah'ındır göklerde ne varsa ve yeryüzünde ne varsa. Dilediğini yarlıgar, dilediğine azâp eder ve Allah yarlıgayıcıdır, rahîmdir.
Abdullah Parlıyan Oysa göklerde ve yerde bulunan herşey Allah'a aittir. O affedilmek isteyeni affeder, azaplandırılmak için gayret edeni de cezalandırır. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.
Adem Uğur Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.
Ahmed Hulusi Semâlarda ve arzda ne varsa hepsi Allâh'ındır (O'nun Esmâ'sının varlığıyla var ve kaîmdirler). Dilediğine mağfiret eder, dilediğine (yaptıklarının karşılığı olarak) azap verir. Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin Göklerdeki varlıklar ve imkânlar, yerdeki varlıklar ve imkânlar Allah’ındır ve Allah’ın tasarrufundadır. Sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseleri koruma kalkanına alır, bağışlar, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere ceza da verir. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Ali Bulaç Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Kimi dilerse bağışlar, kimi dilerse azablandırır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz Göklerde ve yerde olan şeylerin hepsi Allah’ındır. Kullarından dilediğini bağışlar ve dilediğine azâp eder. Allah Tealâ çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir.
Ali Ünal Çünkü göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Ama Allah, (her şeyden önce, kullarını) çok fazla bağışlayandır, (bilhassa tevbe ve iman ile Kendisine yönelenlere karşı hususî) rahmeti pek çok olandır.
Bayraktar Bayraklı Oysa göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'ındır. O, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah affedicidir; merhametlidir.
Bekir Sadak Goklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'indir. Diledigini bagislar, diledigine azab eder. Allah bagisliyandir, merhamet edendir. *
Celal Yıldırım Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azaba uğratır. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.
Cemal Külünkoğlu Göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir. O, dilediğini (iyi niyetinden dolayı) affeder, dilediğini de (kötü niyet ve eyleminden dolayı) cezalandırır. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
Diyanet Vakfi Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.
Edip Yüksel Göklerde ve yerde bulunan her şey ALLAH’ındır. Affedilmeyi hakedeni affeder, cezayı hak edeni cezalandırır. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı Hamdi Yazır Hem göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allahındır: dilediğine mağfiret eder dilediğine azâb, ve Allah gafurdur, rahîmdir.
Erhan Aktaş Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. O dilediğini1 bağışlar, dilediğine1 azap eder. Allah Çok Affedici ve Çok Bağışlayıcı’dır.

1- Uygun gördüğünü yani kişinin seçimine göre uygun olan karşılığı vererek. Azabı hak edene azap eder, bağışlanmayı hak edeni bağışlar.
Gültekin Onan Göklerde ve yerde olanların tümü Tanrı'nındır. Kimi dilerse bağışlar, kimi dilerse azablandırır. Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Ve Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Harun Yıldırım Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır; dilediğini bağışlar, dilediğine de azabeder. Doğrusu Allah Ğafur’dur, Rahim’dir...
Hasan Basri Çantay Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allahın. O kimi dilerse yarlığar, kimi dilerse azâblandırır. Allah çok yarlığayıcı, gerçekden esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat Hem göklerde bulunan ve yerde olan ne varsa Allah’ındır. Dilediğine (kendi lûtfundan) mağfiret eder, dilediğine de (hak ettiği üzere) azâb eder. Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Ve Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine de azap eder. Ve Allah, Gafur'dur, Rahîm'dir.
Kadri Çelik Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
Mehmet Ali Eroğlu Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde her ne varsa Allah'ındır dilediğini bağışlar, Reddedip dilediğine de azap eder. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.
Mehmet Okuyan Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah’a aittir. (Allah) dileyeni (layık gördüğünü) bağışlar; dileyene (layık gördüğüne) azap eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.
Muhammed Celal Şems Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azaba uğratır. Allah çok bağışlayan ve çok rahmet edendir.
Muhammed Esed Oysa göklerdeki ve yeryüzündeki her şey Allah'a aittir: O, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır; ve Allah, çok affedicidir, rahmet kaynağıdır.
Mustafa Çevik Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin tek ve gerçek sahibi Allah’tır. O, bağışlanmaya layık bulduğunu bağışlar, bağışlanmaya layık görmediğine de hak ettiği cezayı verir. Allah mü’min kullarına karşı çok merhametli ve bağışlayıcıdır.
Mustafa İslamoğlu Oysa, göklerdeki ve yeryüzündeki her şey Allah'a aittir; dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır; fakat Allah'ın affı da, rahmeti de tarifsizdir.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğine mağfiret eder ve dilediğini muazzeb kılar ve Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.
Ömer Öngüt Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
Şaban Piriş Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır! Dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Allah, çok bağışlayan ve merhamet edendir.
Sadık Türkmen Göklerdeki herşey ve yerdeki herşey Allah’ındır. O, (bağışlanma) dileyeni bağışlar, azabı dileyene (azabı hak eden suçlu kimseye) de azap eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Seyyid Kutub Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini de azaba çarptırır. Hiç kuşkusuz Allah affedici ve merhametlidir.
Suat Yıldırım Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).
Süleyman Ateş Göklerde ve yerde olanların hepsi Allâh'ındır. (O), dilediğini bağışlar, dilediğine azâbeder, Allâh, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Süleymaniye Vakfı Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. OO, affı tercih edeni affeder, cezayı tercih edene de ceza verir. Bağışlaması çok, iyiliği bol olan Allah’tır.
Tefhim-ul Kuran Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Kimi dilerse bağışlar, kimi dilerse azablandırır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini/dileyeni affeder; dilediğine/dileyene azap eder. Allah çok affedici, çok merhametlidir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.