3 - Âl-i İmrân suresi 46. âyet meali

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ
Ve yukellimun nâse fîl mehdi ve kehlen ve mines sâlihîn(sâlihîne).
  
ve yukellimu en nâse ve insanlarla konuşacak
fî el mehdi beşikte
ve kehlen ve yetişkinlik çağı
ve min es sâlihîne ve salihlerden, salâha erenlerden
   
Abdulbaki Gölpınarlı Beşikteyken de, olgunluk çağındayken de insanlarla konuşacaktır ve o, temiz kişilerdendir demişti de.
Abdullah Parlıyan Ve o çocuk insanlarla hem beşikte, hem de yetişkin olduğunda konuşacak, Allah'la barışık düzgün bir hayat yaşayan kişilerden olacaktır.
Adem Uğur O, sâlihlerden olarak beşikte iken ve yetişkinlik halinde insanlara (peygamber sözleri ile) konuşacak.
Ahmed Hulusi "Beşikte ve kehlde (olgunluk döneminde) insanlara konuşacaktır. Sâlihlerdendir. "
Ahmet Tekin O beşikte iken de, insanlarla olgunluk çağındaki peygamber vasfıyla, sâlih kimselerden biri olarak konuşacak.
Ahmet Varol 'İnsanlarla beşikte iken de yetişkinlik çağında da konuşacaktır ve salihlerden olacaktır.'
Ali Bulaç "Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve O salihlerdendir."
Ali Fikri Yavuz Ve yine, hem beşikte iken, hem de yetişkinken insanlara söz söyliyecek olduğunu ve salihlerden bulunduğunu sana Allah müjdeliyor.
Ali Ünal “Ayrıca, beşikte iken de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşur ve salihlerdendir.”
Bayraktar Bayraklı O, insanlarla hem beşikte iken, hem de yetişkin bir adam olarak konuşacak; dürüst ve erdemli kişilerden olacak.
Bekir Sadak «İnsanlarla, besikte iken de, yetiskin iken de konusacaktir ve o, iyilerdendir".
Celal Yıldırım Beşikte de, yetişkin çağında da insanlara konuşacaktır ve O iyilerden, yararlılardandır.
Cemal Külünkoğlu Ve o, “Hem beşikte iken, hem de yetişkin bir adam olarak insanlarla konuşacak, dürüst ve erdemli kişilerden olacak.”
Diyanet İşleri (eski) 'İnsanlarla, beşikte iken de, yetişkin iken de konuşacaktır ve o, iyilerdendir'.
Diyanet Vakfi O, sâlihlerden olarak beşikte iken ve yetişkinlik halinde insanlara (peygamber sözleri ile) konuşacak.
Edip Yüksel “Beşikteyken de büyüyünce de insanlarla konuşacak ve iyilerden olacak.”
Elmalılı Hamdi Yazır Ve nasa kelâm söyleyecek: hem beşikte hem yetişkin iken, hem de salihînden.
Erhan Aktaş O, beşikte de1, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacak. O, salihlerden2 olacaktır.

1- Hz. İsa beşikte konuşmuştur. Bunu başka türlü açıklamak, ayete açıkça müdahaledir. Meryem Suresi, ayet 21’de de denildiği gibi, bu olay, bir mucizedir. Hz İsa’nın beşikte iken konuştuğu, başka ayetlerde de bildirilmektedir. (19/Meryem, 29; 5/Mâide, 110) 2- Seçkin, samimi, dürüst, iyi, erdemli.
Gültekin Onan "Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve O salihlerdendir."
Hakkı Yılmaz (45-46) Hani bir zaman haberci âyetler: “Ey Meryem! Allah seni, Kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Onun adı, Meryem oğlu Îsâ Mesih'tir. Dünya ve âhirette saygındır. Ve O, yaklaştırılanlardan ve sâlihlerdendir. Yüksek mevkide bulunarak ve yetişkin biri olarak insanlarla konuşacaktır da.
Harun Yıldırım “Beşikteyken de yetişkinken de insanlarla konuşacaktır; salihlerdendir.”
Hasan Basri Çantay «Beşiğinde de, yetişğinlik haalinde de insanlara söz söyleyecekdir. (O), saalihlerdendir» dediği zaman da (sen yanlarında değildin).
Hayrat Neşriyat 'Hem beşikte ve yetişkin hâlde insanlarla konuşacak ve sâlih kimselerden olacaktır.'
İbni Kesir Beşiğinde de, yetişkinlik halinde de insanlarla konuşacaktır ve salihlerdendir.
İskender Evrenosoğlu Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o sâlihlerdendir.
Kadri Çelik “İnsanlarla, beşikte iken de yetişkin iken de konuşur ve (o) salihlerdendir.”
Mehmet Ali Eroğlu Nitekim beşikteyken de, olgun iken de insanlarla konuşacaktır. O salihlerdendir.
Mehmet Okuyan O, beşikte de yetişkinliğinde de insanlara konuşacak ve iyilerden (olacak).
Muhammed Celal Şems O beşikte iken (de, yani küçük yaştayken,) yaşlı iken (de) insanlarla konuşacak ve iyi kimselerden olacak. ” ( Bazı müfessirler, Hz. İsa’nın (a.s.) beşikteyken peygamberliğini iddia ettiğini savunurlar. Eğer durum böyle olsaydı, Yahudiler Hz. İsa’yı (a.s.) daha küçükken öldürürlerdi. Aslında beşikte konuşmasından murat, gördüğü doğru rüyaları büyüklerine bildirmesidir. Küçük yaşta çocuklar bazen rüyalar görür ve onları diğer insanlara da anlatırlar. Kaldı ki, Hz. İsa’ya (a.s.) peygamberlik, daha sonra kendisi yetişkinken verilmiştir. Nitekim peygamber olduğunu duyurmasından sonra, Yahudiler kendisine muhalif olmuşlardır.)
Muhammed Esed Ve o, (çocuk,) insanlarla hem beşikte iken, hem de yetişkin bir adam olarak konuşacak; dürüst ve erdemli kişilerden olacak."
Mustafa Çevik 45-51 Melekler Meryem’e: “Ey Meryem! Allah sana adı Meryemoğlu İsa Mesih diye anılacak bir erkek evlat müjdesi vermemizi emrediyor. O, dünyada da âhirette de seçkin, şerefli, onurlu, saygın ve Allah’a yakın biri olacak. Beşikte de yetişkin biri gibi insanlarla konuşacak, sonra da onları yaratılış sebepleri olan hayatı yaşamaya davet edecek” dediler. Bunun üzerine Meryem telaşla “Rabbim benim elime bir erkek eli bile değmemişken nasıl bir çocuğum olabilir?” deyince melekler de “Allah dileyince pekâlâ olur, elbette ki Allah dilediğini yapar. O, bir şeyin olmasını dileyip de karar verdiğinde, ona yalnızca “ol” der ve o da hemen oluş sürecine girer” dediler. Ardından da sözlerine şöyle devam ettiler: “Allah İsa’yı, İsrailoğullarına peygamber olarak görevlendirecek, o da insanları Tevrat’tan geride kalan gerçekler ve İncil ile Allah adına hakikati yaşamaya çağıracak.” İsa insanlara şöyle seslenecek: “Ben, Rabbimden size gönderilmiş bir peygamber olduğumu gösteren mucizelerle geldim. Gözlerinizin önünde çamurdan bir kuş heykelciği yaparım ve ona üflediğim zaman Allah’ın izniyle canlanıp kuş oluverir, ayrıca körleri ve cüzzamlıları Allah’ın izniyle iyileştiririm. Yine Allah’ın izni ve iradesiyle ölüleri diriltirim, evlerinizde ne yiyip içtiğinizi bilir, sakladıklarınızın yerlerini O’nun bildirmesi ile size haber veririm. Bütün bunlar, benim peygamberliğime ve Allah’ın âyetlerine inanmak isteyenler için apaçık delillerdir. Ayrıca ben, benden önce gönderilmiş olan Tevrat’tan geriye kalan doğruları tasdik etmek ve Allah’ın davetine yönelirseniz, daha önce size haram edilmiş şeylerden bir kısmının helal kılınacağını bildirmek için geldim. Siz de bana uyup, Rabbinizin daveti olan hayat nizamı ile yaşayıp da, O’na karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde yalnız O’nu ilah edinin, işte doğru yol budur.
Mustafa İslamoğlu O beşikte ve erişkin iken insanlara konuşacak; ve salihlerden biri olacak.
Ömer Nasuhi Bilmen «Ve nâs ile beşikte iken de, yetişkin iken de konuşacaktır. Ve o sâlihlerdendir.»
Ömer Öngüt “İnsanlarla beşikte iken de yetişkin iken de konuşacak ve sâlihlerden olacak. ”
Şaban Piriş O, insanlarla beşikte iken de yetişkin iken de konuşacaktır ve O, iyilerden biridir.
Sadık Türkmen “O, beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, salihlerden olacaktır.
Seyyid Kutub O daha beşikteyken ve yetişkinlik çağında insanlarla konuşacaktır ve salih kullarındandır.
Suat Yıldırım Beşiğinde de, yetişkinliğinde de insanlara hitap edip onlarla konuşacak, salih insanlardan olacaktır.
Süleyman Ateş "Beşikte ve yetişkinlikte insanlara konuşacak ve iyilerden olacaktır."
Süleymaniye Vakfı Hem beşikte hem yetişkin çağda insanlara hitap edecek ve iyilerden olacak özelliklere sahiptir[*].”

[*] Burada anlatılanlar, İsa aleyhisselamın yaratılıştan sahip olacağı özelliklerdir. Aslında her insan en güzel özelliklere sahip olarak yaratılır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Biz insanı, en güzel donanımda yaratırız. Sonra (yaptığı yanlışlar yüzünden) onu aşağıların en aşağısına indiririz. İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar başkadır. Onlara tükenmeyecek ödül vardır.” (Tîn 95/3-6)

İsa aleyhisselam ve bütün nebîler, her insan gibi ağır imtihanlardan geçirilmişlerdir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Unutma ki bütün nebilerden söz aldık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan... Her birinden çok sağlam söz aldık. Bunu, dürüst olanların dürüstlüklerini sorgulamak için yaptık. Kâfirlere (verdiği sözü görmezden gelenlere) de acıklı bir azap hazırladık.” (Ahzab 33/7-8)

Nebîlerden alınan sözle ilgili âyetler şunlardır:

 (Ey Muhammed) Sana da senden ön­ceki nebilere de şu kesin olarak bildiril­miştir: “Eğer şirke düşersen yaptığın yanar gider ve sen de kaybeden­lerden olursun.

Sakın ha! Yalnız Allah’a kulluk et ve görevlerini yerine getiren­ler­den ol.” (Zümer 39/65-66)

 
Tefhim-ul Kuran «Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve o salihlerdendir.»
Ümit Şimşek O beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşacak ve salihlerden olacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk "Beşikte ve yetişkin çağında insanlarla konuşacaktır. Barışa ve hayra yönelik iş yapanlardandır."

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.