3 - Âl-i İmrân suresi 34. âyet meali

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Zurriyyeten ba’duhâ min ba’d(ba’din), vallâhu semîun alîm(alîmun).
  
zurriyyeten zurriyyet olarak, nesil olarak
ba'du-hâ onun bazıları
min ba'din (ba’du-hâ min ba’din) bazılarından (birbirinden)
ve allâhu semîun ve Allah en iyi işiten
alîmun en iyi bilen
   
Abdulbaki Gölpınarlı Birbirlerinden türemiş bir soydur onlar ve Allah duyar, bilir.
Abdullah Parlıyan Birbirlerinin soyundan olarak. Allah herşeyi işitendir, herşeyi bilendir.
Adem Uğur Bunlar birbirinden gelme bir nesillerdir. Allah işiten ve bilendir.
Ahmed Hulusi Birbirinden gelme, tek bir nesil olarak. . . Allâh Semi'dir, Aliym'dir.
Ahmet Tekin Bunlar birbirinden gelmiş bir sülâledir. Allah her şeyi işitir, her şeyi hakkıyla bilir.
Ahmet Varol Bunlar birbirlerinin soylarından gelen bir nesildir. Allah duyandır, bilendir.
Ali Bulaç Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.
Ali Fikri Yavuz Bu Peygamberlerin hepsi de birbirinden gelme tek zürriyettir. Allah semî’dir= her şeyi işitir, Alîm’dir= her şeyi bilir.
Ali Ünal Birbirlerinden gelen (aynı inanç üzerinde) tek bir nesil olarak. (Bu bakımdan, peygamberlere inanmada onları birbirinden ayırmayın ve haklarında, ayrıca Allah’ın tercihi konusunda yanlış söz söylemeyin ve yanlış düşüncelere girmeyin). Allah, (her söyleneni) hakkıyla işitendir; her şeyi hakkıyla bilendir.
Bayraktar Bayraklı (33-34) Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nûh'u, İbrâhim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işitendir, bilendir.
Bekir Sadak (33-34) Allah, Adem'i, Nuh'u, Ibrahim ailesini, Imran ailesini birbirinin soyundan olarak alemlere tercih etti. Allah isitendir, bilendir.
Celal Yıldırım (33-34) Şüphesiz ki Allah, Âdem'i, Nuh'u, İbrahim hanedanını ve İmrân ailesini seçip (kendi çağlarındaki) hanedan ve milletlere üstün kıldı. Bunlar birbirinden gelme aynı soydandır. Allah işiten ve bilendir.
Cemal Külünkoğlu (33-34) Muhakkak ki Allah, Âdem'i, Nûh'u ve İbrâhîm hânedânı ile İmran soyunu (İmran kızı Meryem ve Îsâ'yı) birbirinden gelen bir zürriyet olarak âlemler üzerine seçkin kıldı. Allah, (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) (33-34) Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini birbirinin soyundan olarak alemlere tercih etti. Allah işitendir, bilendir.
Diyanet Vakfi (33-34) Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir.
Edip Yüksel Birbirlerinin soyundan olarak… ALLAH İşitir, Bilir.
Elmalılı Hamdi Yazır Bir zürriyyet olarak; biribirinden (hep tevhid dininden), ve Allahdır işiden; bilen
Erhan Aktaş Onlar, birbirlerinden türemiş bir soydur. Allah, Her Şeyi Duyan’dır, Her Şeyi Bilen’dir.
Gültekin Onan Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Tanrı işitendir, bilendir.
Hakkı Yılmaz (33,34) Şüphesiz Allah, Âdem'i, Nûh'u, İbrâhîm ailesini ve İmrân ailesini –birbirinin soyundan olmak üzere– âlemler üzerine seçkin kıldı. Ve Allah, en iyi işitendir, en iyi bilendir.
Harun Yıldırım Bazısı bazısından olan bir zürriyettir. Şüphesiz ki Allah Semi’dir, Alîm’dir.
Hasan Basri Çantay (33-34) Gerçek, Allah Âdemi, Nuhu, İbrahim haanedânını, Imrân ailesini — hepsi de birbirinden (gelme) tek bir zürriyyet olarak — âlemlerin üzerine mümtaz kıldı. Allah hakkıyle işidici, kemâliyle bilicidir.
Hayrat Neşriyat (33-34) Muhakkak ki Allah, Âdem’i, Nûh’u ve İbrâhîm hânedânı ile Âl-i İmrân’ı(İmran kızı Meryem ve Îsâ’yı) birbirinden gelen bir zürriyet olarak âlemler üzerine seçkin kıldı. Allah ise, Semî' (hakkıyla işiten)dir, Alîm (hakkıyla bilen)dir.
İbni Kesir Onlar, birbirlerinden türemiş bir soydur. Allah, Semi'dir, Alim'dir.
İskender Evrenosoğlu (Onlar) birbirinin zürriyetindendir (neslindendir). Ve Allah Semî 'dir (en iyi işitendir), Alîm'dir (en iyi bilendir).
Kadri Çelik (Onlar fazilet ve takva açısından) Birbirinden gelme bir nesildi. Allah şüphesiz işitendir, bilendir.
Mehmet Ali Eroğlu İşte onlar birbirinden türemiş alemlere üstün bir soydur. Allah işitir, bilir..
Mehmet Okuyan (Bunlar) birbirinden gelme nesillerdir. Allah duyandır, bilendir.
Muhammed Celal Şems (Allah,) birbirlerinin soyundan gelenleri (seçkin kıldı.) Allah en iyi işiten ve en iyi bilendir.
Muhammed Esed Tek bir soy zinciri halinde. Allah, her şeyi işiten, her şeyi bilendir.
Mustafa Çevik 33-34 Allah insanlar içinde Âdem’i, Nûh’u, İbrahim’i, İmran ailesini ve bunların soyundan gelen peygamberleri de insanlara önderler, rehberler kıldı. Bunların hepsi insanları yaratılış sebeplerine uygun yaşamaya davet etti. Böylece Allah onların makamlarını yükseltti. Allah kimin neye layık olduğunu bilen ve her şeyi işitendir.
Mustafa İslamoğlu (Bunlar) birbirinin soyundandır: Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
Ömer Nasuhi Bilmen Bazıları bazılarından bir zürriyet olarak neşet etmiştir. Ve Allah Teâlâ semîdir, alîmdir.
Ömer Öngüt Hepsi de birbirinin zürriyetinden gelen bir nesildir. Allah işitendir, bilendir.
Şaban Piriş (33-34) Allah; Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini (birbirlerinin soyu olarak) toplumlar üzerine seçkin kıldı. Allah, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.
Sadık Türkmen Bunlar birbirinden gelme zürriyettir. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Seyyid Kutub Bunlar birbirinden türemiş tek bir kuşaktır. Hiç şüphesiz Allah işiten ve bilendir.
Suat Yıldırım (33-34) Gerçek şu ki Allah Âdem’i, Nûh’u, İbrâhim ailesi ile İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semî’dir, alîmdir (her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir).
Süleyman Ateş (Bunlar) Birbirinden türeyen nesil(ler)dir. Allâh işitendir, bilendir.
Süleymaniye Vakfı Bunlardan biri diğerinin soyundandır. Dinleyen ve bilen Allah’tır.
Tefhim-ul Kuran Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.
Ümit Şimşek Onlar birbirinden gelen tek bir soy idi. Allah ise herşeyi işiten, herşeyi bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk Birbirinden gelen soylar halinde. Allah, hakkıyla işiten, gereğince bilendir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.