3 - Âl-i İmrân suresi 2. âyet meali

اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu).
  
allâhu Allah
lâ ilâhe ilâh yoktur
(lâ ).....illâ ...'den başka (yoktur)
huve o
el hayyu hayy olan, diri olan, canlı olan
el kayyûmu kayyum olan, zatı ile daimî, bâki olan, herşeyi (kâinatı) idare eden
   
Abdulbaki Gölpınarlı Öyle bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak; diridir, daimî olarak mahlûkatının işlerini tedbîr ve her şeyi tasarruf eder.
Abdullah Parlıyan Allah, kendisinden başka gerçek ilah olmayan, her zaman diri, ölümsüz, bütün varlıkların tek yöneteni ve gözeteni gerçek ilahtır.
Adem Uğur Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.
Ahmed Hulusi Allâh O; tanrı ve tanrısallık yoktur, sadece "HÛ" (HÛ ismi, hüviyet-i Zât'a işaret eden isimdir ki birçok yerde önce "HÛ" denerek hüviyet-i Zât'ın âlemlerden ve tüm mânâlarla kayıtlanmaktan berî olduğu vurgulanır, sonra O'nda açığa çıkan bir özelliğe işaret eden isim belirtilir, sözü edilen konuya bağlı olarak); Hayy'dır (hayatın kendisidir) ve Kayyum'dur (âlemler O'nunla vücud bulur ve devam eder).
Ahmet Tekin O Allah’tır, Allah. Hak ilâh yalnızca O’dur. Ebedî hayat ile diri, ölümlü olmaktan uzaktır. Varlık âlemini ayakta tutan ve düzenini elinde bulunduran O’dur.
Ahmet Varol Allah, kendinden başka ilah olmayan (ilah)dır. O, sürekli diridir ve yaratıklarını sürekli koruyup gözetendir.
Ali Bulaç Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir.
Ali Fikri Yavuz Allah O Allah’dır ki, kendinden başka hiç bir ilâh yoktur! Ezelî ve ebedî hayat ile bakîdir, zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup bütün varlıklar onunla kâimdir.
Ali Ünal Allah: yoktur O’ndan başka ilâh; Hayy (ezelîebedî mutlak hayat sahibi)dir; Kayyûm (varlığı hem kendinden, hem de kendi kendine kaim olan)dır.
Bayraktar Bayraklı Allah, kendinden başka tanrı olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcıdır!
Bekir Sadak Allah, Ondan baska tanri olmayan, diri, her an yaratiklarini gozetip durandir.
Celal Yıldırım Allah (Bir'dir), O'ndan başka ilâh yoktur. O hep diridir, kudretiyle (varlık âlemini) tutup duran, gözetip koruyandır O..
Cemal Külünkoğlu (1-2) Elif, Lam, Mim. Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı olandır, (her şeyi) hakkıyla gözetip yönetendir.
Diyanet İşleri (eski) Allah, Ondan başka tanrı olmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır.
Diyanet Vakfi Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.
Edip Yüksel ALLAH: O’ndan başka tanrı yoktur; Diridir, Gözetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır Allah, başka Tanrı yok ancak o, hayy o, kayyum o
Erhan Aktaş Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. O, Mutlak Diri’dir, Varlığı Yöneten’dir.
Gültekin Onan Tanrı... O'ndan başka tanrı yoktur. Diridir, kaimdir.
Hakkı Yılmaz Allah, Kendisinden başka tanrı diye bir şey olmayandır, her zaman diridir, kayyûm'dur [her şeyi ayakta tutandır, koruyandır].
Harun Yıldırım Kendisinden başka ilah olmayan Allah; Hayy'dır, Kayyum’dur.
Hasan Basri Çantay Allah o Allahdır ki kendinden başka hiç bir Tanrı yokdur, (O, zatî, ezelî ve ebedî haayat ile) diri (ve baakıy) dir. Zâtiyle, kemâliyle kaaimdir. (Yaratdıklarının her an tedbir-ü hıfzında yegâne haakimdir,her şey onunla kaaimdir).
Hayrat Neşriyat Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. (O,) Hayy (ezelî ve ebedî hayat sâhibi olan)dır, Kayyûm (bütün mevcûdât kendisiyle kaim olan)dır.
İbni Kesir Allah, O'ndan başka hiç bir İlah yoktur. Hayy ve Kayyum'dur.
İskender Evrenosoğlu Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy'dır (hayattadır), Kayyum'dur (ezelî ve ebedîdir).
Kadri Çelik Allah, O'ndan başka ilah olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip durandır.
Mehmet Ali Eroğlu Allah ki, O'ndan başka gerçek ilah yoktur. Hayat sahibidir, Gözeticidir.
Mehmet Okuyan Allah (ki) O’ndan başka ilah yoktur. Diridir, hayatı elinde tutandır.
Muhammed Celal Şems Allah, Kendisinden başka ibadete lâyık olmayandır. O, daima diri (ve) kendi kendine kaim olan (ve tüm yaratıkları) ayakta tutandır.
Muhammed Esed ALLAH, Kendisinden başka ilah olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı olan, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcı!
Mustafa Çevik 1-2 Elif. Lâm. Mim. Allah, kendisinden başka gerçek ilah olmayan, her zaman diri, ölümsüz, kâinattaki tüm varlıkların yöneteni ve gözetenidir. Onlar üzerinde kendisinden başka hiç kimsenin nizam kurup, hükümler koyma hakkı ve yetkisi de yoktur. Allah bu gerçeği apaçık bir biçimde okuyup yazmakta, konuşup anlaşmakta olduğunuz harflerden oluşan sözlerle size bildirmektedir.
Mustafa İslamoğlu Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, mutlak diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen Allah Teâlâ ki, O'ndan başka mabûd yoktur, hayy ve kayyum olan O'dur.
Ömer Öngüt Allah O Allah'tır ki, kendinden başka hiçbir ilâh yoktur. O Hayy ve Kayyum'dur. (Ezelî ve ebedî hayat ile bâkidir. Zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup, bütün varlıklar O'nunla kâimdir).
Şaban Piriş Allah, kendisinden başka ilah yoktur. Hayat sahibidir. gözeticidir.
Sadık Türkmen ALLAH, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diri’dir, Kayyum’dur (Ölümsüz Başkan’dır, İmparator’dur).
Seyyid Kutub O, kendinden başka bir ilâh bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip yöneten Allah'tır.
Suat Yıldırım Allah o İlâhtır ki Kendinden başka tanrı yoktur. Hay O’dur, kayyûm O’dur.
Süleyman Ateş Allâh ki, O'ndan başka tanrı yoktur, dâimâ diri ve (yaratıklarını) koruyup yöneticidir.
Süleymaniye Vakfı O, Allah’tır! O’ndan başka ilah yoktur; diridir, sürekli işinin başındadır.
Tefhim-ul Kuran Allah; O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir.
Ümit Şimşek Allah ki, Ondan başka tanrı yoktur. O Hayydır Kayyûmdur.
Yaşar Nuri Öztürk Allah... İlâh yok O'ndan başka... Hayy'dır O, Kayyûm'dur.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.