3 - Âl-i İmrân suresi 102. âyet meali

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ
Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekullâhe hakka tukâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn(muslimûne).
  
yâ eyyuhâ ey
ellezîne âmenû âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, îmân edenler
ittekû allâhe Allah'a karşı takva sahibi olun
hakka tukâti-hî O'nun hak takvası ile, bi hakkın takva, en üst derece takva
ve lâ temûtunne (temûtu enne) ve sakın siz ölmeyin
illâ ancak, sadece
ve entum ve siz
muslimûne teslim olanlar
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ey inananlar, Allah'tan nasıl sakınmak lâzımsa öyle sakının ve ancak Müslüman olarak can verin.
Abdullah Parlıyan Siz ey iman edenler! Mutlaka yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışın ve ancak müslüman olarak can verin.
Adem Uğur Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.
Ahmed Hulusi Ey iman edenler. . . Allâh'tan (size yaptıklarınızın sonuçlarını kesinlikle yaşatacağı için) hakkıyla korunun ve ancak teslim olmuşluğunu yaşayanlar olarak ölün.
Ahmet Tekin Ey iman nimetine kavuşanlar, müttakî olmanın bütün icaplarını yerine getirerek, takva esaslarını hayata geçirerek lâyıkı vechile Allah’a sığının, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp kendinizi Allah’ın azabından koruyun. Kesinlikle İslâm’ı yaşayan müslüman olarak ruhunuzu teslim edin.
Ahmet Varol Ey iman edenler! Allah'tan gereği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün.
Ali Bulaç Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin.
Ali Fikri Yavuz Ey müminler! Gerçek takvâya yaraştığı gibi, Allah’dan korkup sakının ve her halde müslüman olarak can verin.
Ali Ünal Ey iman edenler! O’na karşı gelmekten ne ölçüde sakınmak gerekiyorsa o ölçüde Allah’a karşı gelmekten sakının ve ancak (O’na gönülden teslim olmuş) Müslümanlar olarak can vermeye bakın.
Bayraktar Bayraklı Ey iman edenler! Allah'a karşı sorumluluğunuzun hakkıyla bilincinde olunuz ve ancak Müslümanlar olarak can veriniz.
Bekir Sadak Ey inananlar! Allah'tan, sakinilmasi gerektigi gibi sakinin, sizler ancak musluman olarak can verin.
Celal Yıldırım Ey imân edenler! Allah'tan gerektiği gibi korkup (fenalıklardan, inkâra sapmaktan) sakının ve siz ancak Müslüman olarak can verin.
Cemal Külünkoğlu Ey inananlar! Derin bir duyarlılıkla Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayın ve O'na kendinizi yürekten teslim etmeden (hakiki Müslüman olmadan) önce ölümün sizi alt etmesine izin vermeyin!
Diyanet İşleri (eski) Ey inananlar! Allah'tan, sakınılması gerektiği gibi sakının, sizler ancak müslüman olarak can verin.
Diyanet Vakfi Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.
Edip Yüksel Gerçeği onaylayanlar! ALLAH’ı gereğince dinleyin ve Müslümanlar (Tanrı’ya barış içinde teslim olanlar) olarak ölün.
Elmalılı Hamdi Yazır Ey o bütün iman edenler! Allaha nasıl korunmak gerekse öyle korunun, hakkile müttaki olun ve her halde müslim olarak can verin
Erhan Aktaş “Ey iman edenler! Allah için nasıl takvalı1 olmanız gerekiyorsa öyle takvalı olun. Ve Allah’a teslim olmanın dışında başka bir şekilde ölmeyin.”.

1- Allah’ın buyruklarına içtenlikle uyarak, o buyruklarla kötü ve zararlı şeylere karşı kendimizi korumaya, güvenceye almak.
Gültekin Onan Ey inananlar, Tanrı'dan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka [bir din ve tutum üzerinde] ölmeyin.
Hakkı Yılmaz Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girmiş kişiler olmanız için nasıl koruma altına alınmanız gerekiyorsa kendinizi öyle Allah'ın koruması altına alın ve ancak müslimler olarak can verin.
Harun Yıldırım Ey iman edenler, Allah’tan, ondan hakkıyla sakınmakla sakının ve yalnızca müslümanlar olarak ölün!
Hasan Basri Çantay Ey îman edenler, Allahdan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Sakın siz, müslümanlar (olmak)dan başka (bir sıfatla) can vermeyin.
Hayrat Neşriyat Ey îmân edenler! Kendisinden nasıl sakınmak gerekiyorsa, Allah’dan öyle sakının ve siz ancak Müslüman kimseler olarak can verin!
İbni Kesir Ey iman edenler; Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Ve her halde müslüman olarak can verin.
İskender Evrenosoğlu Ey âmenû olanlar, Allah'a karşı “O'nun hak takvası” ile (bi hakkın takva, en üst derece takva ile) takva sahibi olun! Ve sakın siz, (Allah'a) teslim olmadan ölmeyin!
Kadri Çelik Ey iman edenler! Allah'tan, sakınılması gerektiği gibi sakının ve sizler ancak Müslüman olarak can verin.
Mehmet Ali Eroğlu Nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa Allah'tan, öyle korkup sakının, ey iman edenler! Ancak iman eden müslüman olarak can verin. Hak ne ise öylece olun.
Mehmet Okuyan Ey iman edenler! Allah’a karşı, O’na yakışır şekilde takvâlı (duyarlı) olun! Müslümanlar olmanın dışında ölmeyin!
Muhammed Celal Şems Ey inananlar, Allah’a karşı gelmekten, gereken tüm şartlarla sakının ve tam manasıyla itaat edenler olarak can verin.
Muhammed Esed Siz ey imana ermiş olanlar! Derin bir duyarlıkla Allah'a karşı sorumluluğunuzun hakkıyla bilincinde olun ve O'na kendinizi yürekten teslim etmeden önce ölümün sizi alt etmesine izin vermeyin.
Mustafa Çevik 102-103 Ey iman edenler! Allah’a karşı sorumluluklarınızı yerine getirmek için O’nun size uzattığı Kur’an ipine sımsıkı sarılarak yaşayın, birbirinizden ayrılmayın ve size bahşedilen hayat nizamının değerini bilin ve sakın Allah’a yürekten müslüman (teslim olmadan) ölümün sizi alt etmesine izin vermeyin. Sizler birbirinize düşmanken Allah kalplerinizi birleştirdi, birbirinize ısındırdı da kardeş oldunuz, vaktiyle siz bir ateş çukurunun kenarındayken, Allah oraya düşmekten sizi kurtardı. Rabbiniz size bunları açıklıyor ki kavuştuğunuz İslam nimetinin kıymetini bilesiniz.
Mustafa İslamoğlu Ey (bu vahye) iman edenler! Allah'a karşı sorumluluğunuzun gereğini hakkıyla yerine getirin! Ve (Allah'a) tam teslim olmadan can verecekseniz, sakın ölmeyin!
Ömer Nasuhi Bilmen Ey imân etmiş olanlar! Allah Teâlâ'ya bihakkın takvâ ile ittikada bulununuz. Ve siz ancak müslümanlar olduğunuz halde vefat ediniz.
Ömer Öngüt Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak lâzımsa öylece korkun. Sakın siz müslüman olmaktan başka bir sıfatla can vermeyin.
Şaban Piriş Ey iman edenler, Allah’tan gerektiği gibi korkup/sakının ve yalnızca (O’na) teslim olarak can verin.
Sadık Türkmen EY İMAN EDENLER! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün.
Seyyid Kutub Ey müminler, Allah'tan gerektiği gibi korkunuz ve mutlaka müslüman olarak ölünüz.
Suat Yıldırım Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının! Ona lâyık olduğu tazimi gösterin ve ancak O’na teslim olan Müslüman olarak can verin!
Süleyman Ateş Ey inananlar, Allah'tan, O'na yaraşır biçimde korkun ve ancak müslümanlar olarak ölün.
Süleymaniye Vakfı Ey inanıp güvenenler! Allah’tan çekinerek gerektiği gibi korunun[*]. Son nefesinize kadar Allah’a teslim olmaya devam edin!"

[*] Her insan, çocukluk çağından itibaren yaptığı gözlemlerle, kendinin ve varlıkların sahibi olan yaratıcıyı kesin olarak kavrar. Allah’ın kendine: “Ben senin Sahibin (Rabbin) değil miyim?” dediğini anlar ve tam bir kararlılıkla “Evet, Sahibimsin, ben buna şahidim” der. (Bkz. Araf 7/172) Günün birinde Allah’ın kitabı ile karşılaşırsa, sadece kendi bilgi ve tecrübesiyle onun Allah’ın kitabı olduğunu anlar. Eğer kişisel çıkar peşinde değilse ona uyar. Böylece kendini korumuş ve takva sahibi olmuş olur. Ama çıkarlarını öne alır da Allah’ı ikinci sıraya koyarsa ayetleri görmek istemez ve bilinçli olarak yanlışlar yapar. Bu, onun yoldan çıkmasıdır. Allah Teâlâ şöyle demiştir: “Allah'a kesin söz verdikten sonra cayan, Allah’ın kurulmasını istediği bağı (O’nunla ilişkiyi) koparan ve tabii düzeni bozanlar var ya; işte onların hak ettikleri karşılık dışlanmadır (lanettir), yurdun en kötüsü onlarındır.” (Ra’d 13/25)

 
Tefhim-ul Kuran Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin.
Ümit Şimşek Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve Müslüman olarak ölün.
Yaşar Nuri Öztürk Ey iman edenler! Allah'tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun. Müslümanlar olmanın/Allah'a teslim olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.