3 - Âl-i İmrân suresi 62. âyet meali

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللّهُ وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
İnne hâzâ le huvel kasasul hakk(hakku), ve mâ min ilâhin illâllâh(illâllâhu), ve innellâhe le huvel azîzul hakîm(hakîmu).
  
inne muhakkak
hâzâ bu
le huve gerçekten o
el kasasu el hakku hak kısas, gerçek olay
ve mâ min ve ...'dan yoktur
ilâhin ilâh
illâ allâhu Allah'tan başka
ve inne allâhe ve muhakkak ki Allah
le huve gerçekten o
el azîzu azîz, üstün
el hakîmu hüküm ve hikmet sahibi
   
Abdulbaki Gölpınarlı İşte budur gerçek söz: Allah'tan başka yoktur tapacak ve şüphe yok ki Allah, üstündür, hikmet sahibidir.
Abdullah Parlıyan İşte İsa hakkında işin gerçeği budur. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Şüphe yok ki, Allah her zaman üstün gelen ve herşeyi yerli yerince yapandır.
Adem Uğur Şüphesiz bu (İsa hakkında söylenenler), doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilâh yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.
Ahmed Hulusi Muhakkak ki, işin hakikati budur. İlâhiyet (tanrı - tanrısallık) kavramı geçersizdir; sadece Allâh! Gerçek ki Allâh "HÛ"dur, Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin İşte Îsâ ile ilgili gerçek kıssa budur. Hak ilâh yalnızca Allah’tır. Allah, işte O, kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek şeylerdir. Allah'tan başka da ilah yoktur. Şüphesiz ki Allah azizdir, hakimdir.
Ali Bulaç Şüphesiz bu, gerçek bir olayın haberidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz Bu anlatılanlar, muhakkak ki doğru ve hak olan haberlerdir; ve Allah’dan başka hiç bir ilâh yoktur. Şüphesiz o Allah, her şeye gâliptir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Ünal Meselenin aslı ve özü, sözün doğrusu budur. (Ne İsa, ne başkası,) ilâh olarak sadece Allah vardır; ve şüphesiz Allah, Azîz (izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip)tir; Hakîm (her hüküm ve işinde pek çok hikmetler bulunan)dır.
Bayraktar Bayraklı İşte bu, elbette en doğru haberin beyanıdır ve Allah'tan başka bir tanrı yoktur. Muhakkak ki, Allah çok güçlüdür; hikmet sahibidir.
Bekir Sadak suphesiz bu anlatilanlar gercek olaylardir. Allah'tan baska tanri yoktur. Dogrusu Allah gucludur, Hakim'dir.
Celal Yıldırım Şüphesiz ki, bu anlatılan olaylar hakikatin tâ kendisidir. Allah' tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah şüphesiz ki çok üstündür, çok güçlüdür ve hikmet sahibidir.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz bu (İsa hakkında anlattıklarımız), elbette doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilâh yoktur. Hiç kuşkusuz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek olaylardır. Allah'tan başka tanrı yoktur. Doğrusu Allah güçlüdür, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi Şüphesiz bu (İsa hakkında söylenenler), doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilâh yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.
Edip Yüksel İşte, söylentilerin gerçeği bu. ALLAH’tan başka hiçbir tanrı yoktur ve elbette ALLAH Güçlüdür, Bilgedir.
Elmalılı Hamdi Yazır Doğrusu işte budur o kıssanın hak ifadesi, yoksa Allahdan başka bir İlâh yoktur ve hakikat Allah o, öyle azîz öyle hakîmdir
Erhan Aktaş Bunlar, gerçeğin haberleridir. Allah’tan başka ilah yoktur. Kuşkusuz, Allah, Mutlak Üstün Olan’dır, En İyi Hüküm Veren’dir.
Gültekin Onan Şüphesiz bu, gerçek bir olayın haberidir. Tanrı'dan başka tanrı yoktur, Ve şüphesiz Tanrı, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz Şüphesiz bu, kesinlikle gerçek kıssanın ta kendisidir. Allah'tan başka hiçbir tanrı da yoktur. Ve şüphesiz Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olanın, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapanın ta kendisidir.
Harun Yıldırım İşte bu, o hak olarak anlatılandır. Allah’tan başka ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, elbette O Aziz’dir, Hakim’dir.
Hasan Basri Çantay İşte (İsâya dâîr sana anlatılan) bu (haber) elbette en doğru bir haberin beyânıdır. Allahdan başka hiç bir Tanrı yokdur. Allah hiç şübhesiz yegâne gaalibdir. Mutlak hüküm ve hikmet saahibidir O.
Hayrat Neşriyat Doğrusu bu, (Îsâ hakkında anlatılan) elbette gerçek kıssadır. Ve Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur! Muhakkak ki Azîz (kudreti dâimâ galib gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) ise, ancak Allah’dır.
İbni Kesir Doğrusu işte budur, o kıssanın hak ifadesi: Allah'dan başka ilah yoktur. Şüphesiz ki Allah, Aziz'dir, Hakim'dir.
İskender Evrenosoğlu Muhakkak ki bu (Hz. Îsâ hakkında anlatılan), gerçekten “hak kısas”tır (gerçektir). Ve Allah'tan başka bir ilâh yoktur. Ve muhakkak ki Allah, gerçekten O Azîz'dir, Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Kadri Çelik Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek kıssalardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Doğrusu Allah üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.
Mehmet Ali Eroğlu İşte şüphesiz hakiki sözün haberi budur ki; Allah'tan başka ilah yoktur. İşte şüphesiz, Allah her daim üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
Mehmet Okuyan Şüphesiz ki bu, (İsa hakkındaki) gerçek haberlerin ta kendisidir. Allah’tan başka ilah yoktur. Şüphesiz ki Allah -evet O- güçlüdür, doğru hüküm verendir.
Muhammed Celal Şems İşte (anlatılan) gerçek beyan, ancak budur. Allah’tan başka ibadete lâyık olan yoktur. Şüphesiz Allah, her şeyden üstündür, hikmet sahibidir.
Muhammed Esed İşte işin hakikati budur ve Allah'tan başka bir ilah yoktur; şüphe yok ki Allah -yalnızca O- kudret ve gerçek hikmet sahibidir.
Mustafa Çevik 59-63 Allah nezdinde İsa’nın yaratılışı, Âdem’in yaratılışı gibidir. Allah Âdem’i topraktan yaratmayı murad edip karar verince, oluşumunun yasalarını yapıp “ol” dedi ve o da hemen oluş sürecine girerek oluverdi. İsa ile ilgili gerçek işte böyledir. Rabbinin bildirmekte olduğu gerçeklerden sakın şüphe edenlerden olma! Sana İsa hakkında gelen bu bilgilere rağmen tartışmaya girenlere de ki: “Gelin çocuklarımız ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı bizim gibi inananlarla, sizin gibi inananları çağıralım sonra da hep birlikte canı gönülden Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun diye beddua edelim.” İşte İsa ile ilgili hakikati kabul etmeyenlere denilecek budur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah her hükmü mutlak mükemmel olan, üstün kudret ve hikmet sahibidir. Şayet müşrikler karşılıklı yeminleşmeden kaçınır, gerçeği kabul etmemekte direnirlerse, iyi bilsinler ki Allah batılda ısrar ederek fesat çıkaranları çok iyi bilmektedir.
Mustafa İslamoğlu İşte budur işin hakikati; Allah'tan başka ilah asla yoktur: Hiç kuşku yok ki Allah, evet, yalnızca O'dur her işinde mükemmel, her hükmünde tam isabet sahibi olan.
Ömer Nasuhi Bilmen Şüphe yok ki, Hak olan haber, işte budur. Ve Allah Teâlâ'dan başka hiçbir ilâh yoktur ve muhakkak ki, azîz, hakîm olan ancak Allah Teâlâ'dır.
Ömer Öngüt İşte bu, elbette en doğru haberdir. Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Hiç şüphesiz ki Allah Azîz'dir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.
Şaban Piriş Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek hikayelerdir. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah, elbette azizdir, hakimdir.
Sadık Türkmen Şüphesiz bu (İsa hakkında) gerçek kıssadır. Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.
Seyyid Kutub Bu anlatılanlar gerçek olaylardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Hiç kuşkusuz Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir.
Suat Yıldırım İşte işin gerçeği budur. Doğrusu Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah hiç şüphesiz azîzdir, hakîmdir (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş İşte (Îsâ hakkındaki) gerçek kıssa (öykü) budur. Allah'tan başka tanrı yoktur. Allâh, elbette aziz (kesin gâlib), hüküm ve hikmet sâhibidir.
Süleymaniye Vakfı İsa ile ilgili hikayenin tam doğrusu işte budur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah daima üstündür ve bütün kararları doğrudur.
Tefhim-ul Kuran Şüphesiz bu, gerçek bir olayın haberidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek İşte bunlar dosdoğru kıssalardır. Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur; ve Allah, herşeyin mutlak galibi ve sonsuz hikmet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk İşte, gerçek kıssanın ta kendisi budur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Allah, elbette Azîz'dir, elbette Hakîm'dir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.