3 - Âl-i İmrân suresi 162. âyet meali

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كَمَن بَاء بِسَخْطٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
E femenittebea rıdvânallâhi ke men bâe bi sehatin minallâhi ve me’vâhu cehennem(cehennemu), ve bi’sel masîr(masîru).
  
e fe men artık o kimse ... midir
ittebea tâbî oldu, uydu
rıdvâne allâhi Allah'ın rızası
ke men kimse gibi
bâe uğradı
bi sehatin gazaba
min allâhi Allah'tan
ve me'vâ-hu ve onun barınağı, sığınağı
cehennemu cehennem
ve bi'se el masîru ve kötü varış yeri, dönüş yeri
   
Abdulbaki Gölpınarlı Allah rızâsına uyanla Allah'ın hışmına uğrayıp yurdu cehennem olan bir olur mu hiç? Ve orası, dönülüp varılan ne kötü bir yerdir.
Abdullah Parlıyan Öyleyse Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kişi, Allah'ın gazabına uğramış ve varış yeri cehennem olan kişi ile bir midir? Cehennem ise, ne kötü bir varış noktasıdır.
Adem Uğur Allah'ın hoşnutluğunu gözetenle Allah'ın hışmına uğrayan bir olur mu hiç? Berikisinin yeri cehennemdir. Cehennem ise ne kötü bir varış noktasıdır.
Ahmed Hulusi Allâh rıdvanına (Esmâ kuvvesinin, hakikatindeki varlığına) tâbi olan kimse, Allâh'ın hışmının açığa çıktığı, yaşayacağı ortam cehennem olan kişi gibi midir? O ne kötü sondur!
Ahmet Tekin İman ederek, Kur’ân ve sünneti uygulayarak Allah’ın rızasına ulaşma mertebesini gözetenle, inkar ederek, günah bataklığına saplanarak Allah’ın hışmına uğrayan bir olur mu hiç? Ötekinin mekânı cehennemdir. Cehennem ne kötü bir cezalandırma ve nihaî bir dönüş yeridir.
Ahmet Varol Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'tan bir gazaba uğramış ve varacağı yer de cehennem olan kimseyle bir olur mu? Orası ne kötü bir varış yeridir.
Ali Bulaç Allah'ın rızasına uyan kişi, Allah'tan bir gazaba uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi midir? Ne kötü barınaktır o.
Ali Fikri Yavuz Allah’ın rızâsına uyarak hâinlik yapmaktan sakınan kimse, hiyanet ederek Allah’ın gazâbına uğrayan ve yatağı cehennem olan gibi midir? O, ne kötü dönüş yeridir!...
Ali Ünal Allah’ın rızasını gözetip ona göre davranan kimse, hiç üzerine Allah’ın cezasını çekip de nihaî barınağı Cehennem olan kişi gibi midir? Ne fena bir âkıbet, ne kötü bir son duraktır o Cehennem!
Bayraktar Bayraklı Öyleyse, Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kişi ile Allah'ın lanetine uğramış ve varış yeri cehennem olan kişi bir midir? Ne kötü bir duraktır o!
Bekir Sadak Allah'in rizasina uyan kimse, Allah'in hismina ugrayan gibi midir? Bu kimsenin varacagi yer cehennemdir; O ne kotu varilacak yerdir!
Celal Yıldırım Allah'ın hoşnutluğuna uyup giden, O'nun hışmına uğrayan ve varacağı yer Cehennem olan kimse gibi midir ? Varış yeri olarak ne kötüdür orası!
Cemal Külünkoğlu Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan kimse gibi olur mu? Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir!
Diyanet İşleri (eski) Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan gibi midir? Bu kimsenin varacağı yer cehennemdir; o ne kötü varılacak yerdir!
Diyanet Vakfi Allah'ın hoşnutluğunu gözetenle Allah'ın hışmına uğrayan bir olur mu hiç? Berikisinin yeri cehennemdir. Cehennem ise ne kötü bir varış noktasıdır.
Edip Yüksel ALLAH’ın rızasını gözeten bir kimse ALLAH’ın öfkesine uğrayıp cehennemi boylayan gibi olur mu? O ne kötü bir yerdir!
Elmalılı Hamdi Yazır Ya o vakit Allahın rıdvanı peşinde giden kimse Allahın hışmına uğrayan ve yatağı Cehennem olan kimseye benzer mi? o ne fena meaddır
Erhan Aktaş Allah’ın rızasını kazanan kimse, Allah’ın gazabına uğrayan ve varacağı yer Cehennem olan kimse ile bir olur mu? Orası ne kötü bir yerdir.
Gültekin Onan Tanrı'nın rızasına uyan kişi, Tanrı'dan bir gazaba uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi midir? Ne kötü barınaktır o.
Hakkı Yılmaz Peki, Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O, ne kötü dönüş yeridir!
Harun Yıldırım Allah’ın rızasına uyan kimse, Allah’ın gazabıyla dönen ve varacağı yer Cehennem olan kimse gibi olur mu? Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
Hasan Basri Çantay Ya Allahın rızâasına tâbi olan kimse; Allahın hışmına uğrayan ve durağı cehennem olan (adam) gibi mi (olacaktı)? O, ne kötü dönüş yeridir.
Hayrat Neşriyat Hiç Allah’ın rızâsına tâbi' olan kimse, Allahdan (gelen) bir gazaba uğrayan ve varacağı yer Cehennem olan kimse gibi olur mu? Hâlbuki (o,) ne kötü varılacak yerdir!
İbni Kesir Allah'ın rızasına uyan kimse; hiç Allah'ın hışmına uğrayan gibi olur mu? Onun varacağı yer, cehennemdir. O, ne kötü dönüş yeridir.
İskender Evrenosoğlu Artık, Allah'ın rızasına tâbî olan kimse, Allah'dan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve (o) ne kötü varış yeri.
Kadri Çelik Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'tan bir gazaba uğrayan, barınma yeri cehennem olan ve dönülecek yeri pek de kötü olan kimse gibi midir?
Mehmet Ali Eroğlu Allah rızasını kazanmak isteyen ile Allah'ın gazabına uğrayıp da varış yeri Nihayetinde cehennem olan kişi bir midir? Cehennem ne kötü bir barınaktır.
Mehmet Okuyan Allah’ın rızasını gözeten ile Allah’tan bir gazaba uğrayan kişi bir olur mu hiç! Onun barınağı cehennemdir. Ne kötü varış yeridir (orası)!
Muhammed Celal Şems Allah’ın rızasına uyan ile Allah’ın gazabına uğrayan ve barınağı Cehennem olan kimse, bir olur mu? Orası ne kötü kalınacak yerdir.
Muhammed Esed Öyleyse, Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kişi, Allah'ın lanetine uğramış ve varış yeri cehennem olan kişi ile bir midir? Ne kötü bir duraktır o!
Mustafa Çevik 161-163 Ey mü’minler! Ganimetten pay almak için mevzilerinizi savaşın bitmesini beklemeden terk etmek yerine, zaferin tamamen kazanılmasını bekleyip, sonra da Peygamber, Allah’ın emrine uygun olarak ganimetleri aranızda pay edinceye kadar sabretseydiniz, böylece hem savaşta zaferi hem de ganimetleri elde ederdiniz. Bu sizin için daha hayırlı olurdu. Hiç süphesiz peygamberler hiçbir konuda Allah’ın emri dışına çıkmadıkları gibi ganimetlerin pay edilmesi konusunda da Allah’ın emrini yerine getirirler. Ve onlar da bilirler ki Allah’ın emrinin dışına kim çıkarsa, Hesap Günü O’nun huzuruna yaptıklarıyla birlikte getirilir ve yaptıklarının karşılığı eksiksiz olarak kendilerine verilir. Her işinde Allah’ın rızasını kazanmak için titizlikle hak, hukuk gözeten kimse ile Allah’ın emrinden yüz çevirip nankörlük ederek Allah’ın gazabına uğrayacak kimse hiç bir olur mu? O’nun gazabına uğrayacak kimsenin varacağı yer cehennem ateşi olacaktır, orası varılacak ne kötü bir yerdir! Şüphesiz Allah katında, yalnızca O’nun rızasını gözetenlerle dünya hayatının geçici menfaatlerini tercih edenlerin konumu farklı olacaktır. Allah her insanın neyi, niçin yaptığını gören ve bilendir.
Mustafa İslamoğlu Öyleyse, Allah'ın rızasını gözeten kişiyle Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kişi bir olur mu? Orası ne kötü son duraktır!
Ömer Nasuhi Bilmen Ya Allah Teâlâ'nın rızasına tâbi olan kimse, Allah Teâlâ'dan müthiş bir gazapla dönen ve durağı cehennem bulunan kimseye benzer mi? Ne fena bir dönüş yeri!
Ömer Öngüt Allah'ın hoşnutluğuna uyan kimse, Allah'ın gadabına uğrayan kimse gibi olur mu? Onun yeri cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir!
Şaban Piriş Hiç Allah’ın rızasına uyan kimse, Allah’ın gazabına uğrayan ve yeri cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem, ne kötü bir varılacak yerdir.
Sadık Türkmen Allah’ın rızasına uyan kimse; Allah’ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir!
Seyyid Kutub Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan kimse gibi olur mu? Onun varacağı yer Cehennem'dir. Orası ne kötü bir varış yeridir!
Suat Yıldırım Allah’ın rıza yolunu tutmuş, o yolda koşan kimse, hiç Allah’ın hışmına uğrayan ve son durağı cehennem olan kimse gibi olur mu? Ne kötü bir yerdir o cehennem!
Süleyman Ateş Hiç Allâh'ın rızâsına uyan kimse; Allâh'ın hışmına uğrayan, yeri de cehennem olan adam gibi olur mu? Ne kötü sonuçtur orası!
Süleymaniye Vakfı Allah'ın rızasının peşinde olan kimse, Allah’ın gazabına uğrayan kimse gibi olur mu? Varıp kalacağı yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o!
Tefhim-ul Kuran Allah'ın rızasına uyan kişi, Alah'tan bir gazaba uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi mi? Ne kötü barınaktır o?
Ümit Şimşek Allah'ın rızası peşinde koşan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve son durağı Cehennem olan kimse ile bir olur mu? Varılacak ne kötü bir yerdir orası!
Yaşar Nuri Öztürk Allah'ın hoşnutluğunu izleyen kişi, Allah'ın gazabına uğrayan ve barınağı cehennem olan kişiyle aynı mıdır? Ne kötü varış yeridir o!

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.