3 - Âl-i İmrân suresi 108. âyet meali

تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ
Tilke âyâtullâhi netlûhâ aleyke bil hakk(hakkı), ve mâllâhu yurîdu zulmen lil âlemîn(âlemîne).
  
tilke bu
âyâtu allâhi Allah'ın âyetleri
netlû-hâ onu tilâvet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz
aleyke sana
bi el hakkı hak ile, gerçekle
ve mâ allâhu ve Allah değildir
yurîdu diler, ister
zulmen zulüm, zulüm olması, haksızlık
li el âlemîne âlemler için
   
Abdulbaki Gölpınarlı İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir. Gerçek olarak onları sana okumadayız ve Allah, âlemlere zulmetmeyi istemez.
Abdullah Parlıyan İşte bunlar Allah'ın mesajlarıdır. Hakikatı bildiren bu mesajları sana bildiriyoruz. Allah yarattıklarının haksızlığa uğramasını istemez.
Adem Uğur İşte bunlar, Allah'ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez.
Ahmed Hulusi Bunlar Allâh işaretleridir, Hak olarak sana okutuyoruz. Allâh âlemlere zulüm dilemez.
Ahmet Tekin İşte bunlar, hakkı ayakta tutmak için, uyguladığımız adâletle ilgili okuduğumuz Allah’ın âyetleridir. Allah âlemlere, insanlara ve cinlere hiçbir haksızlık yapmak istemiyor.
Ahmet Varol Bunlar Allah'ın, sana hak üzere okuduğumuz ayetleridir. Allah alemler için zulüm istemez.
Ali Bulaç Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah, alemlere zulüm isteyen değildir.
Ali Fikri Yavuz Bunlar Allah’ın âyetleridir. Onları sana, hakkı yerine getirmek için vahy vasıtasıyla okuyoruz. Allah Tealâ âlemlere zulüm murad etmez.
Ali Ünal Bunlar Allah’ın âyetleridir ki, onları sana her türlü şüpheden uzak olarak ve bütün doğruluğuyla okuyoruz. Allah, herhangi bir varlık, herhangi bir kimse hakkında zulüm diliyor değildir.
Bayraktar Bayraklı İşte bunlar Allah'ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez.
Bekir Sadak Iste bunlar, sana dogru olarak okudugumuz Allah'in ayetleridir. Allah hickimseye zulmetmek istemez.
Celal Yıldırım İşte bunlar sana hak ile okuduğumuz Allah'ın âyetleridir. Allah âlemlere herhangi bir haksızlıkta bulunmayı dileyecek de değil.
Cemal Külünkoğlu İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir. Onları sana, hakkı yerine getirmek için (vahiy yoluyla) okuyoruz. Allah alemlere (hiç kimseye) haksızlık etmek istemez.
Diyanet İşleri (eski) İşte bunlar, sana doğru olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez.
Diyanet Vakfi İşte bunlar, Allah'ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez.
Edip Yüksel Bunlar, sana dosdoğru olarak okuduğumuz ALLAH’ın ayetleridir. ALLAH hiç kimseye zulmetmek istemez.
Elmalılı Hamdi Yazır İşte bunlar Allahın âyetleridir onları sana hak sebebile tilâvet ediyoruz, yoksa Allah âlemîne bir zulüm murad edecek değil
Erhan Aktaş Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah’ın ayetleridir. Allah, âlemlere haksızlık yapmak istemez.
Gültekin Onan Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz Tanrı'nın ayetleridir. Tanrı, alemlere zulüm isteyen değildir.
Hakkı Yılmaz Bunlar, Allah'ın âyetleridir. Biz, sana gerçek olarak okuyoruz. Allah âlemlere hiçbir haksızlığı, yanlış yapmayı istemez.
Harun Yıldırım İşte bunlar Allah’ın ayetleridir ki onları sana hak olarak okuyoruz. Elbette Allah alemler için zulüm istemez.
Hasan Basri Çantay (Bütün) bunlar Allahın — Hak (kın ikaamesine sebeb) olarak sana okuyageldiğimiz — âyetlerdir. Allah âlemlere hiçbir haksızlık etmek istemez.
Hayrat Neşriyat (Ey Resûlüm!) Bunlar Allah’ın âyetleridir ki, onları sana hakkıyla okuyoruz. Ve Allah, âlemlere zulmetmek istemez.
İbni Kesir Bunlar; Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak okuyoruz. Allah, alemlere zulmetmek istemez.
İskender Evrenosoğlu İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir, onları sana hak olarak tilavet ediyoruz (okuyup açıklıyoruz). Ve Allah, âlemlere zulüm olmasını istemez.
Kadri Çelik İşte bunlar, sana hak olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah âlemlere zulmetmek istemez.
Mehmet Ali Eroğlu Allah'ın ayetleridir bunlar ki sana okuyoruz. Allah alemlere zulüm isteyen değildir.
Mehmet Okuyan İşte bunlar, Allah’ın sana bir gerçek olarak tilavet etmekte (okuyup aktarmakta) olduğumuz ayetleridir. Allah âlemlere (yarattıklarına) haksızlık etmek istemez.
Muhammed Celal Şems İşte bunlar, Allah’ın ayetleridir. Biz bunları sana hakla okuyup dinletiriz. Doğrusu Allah âlemlere asla zulmetmek istemez.
Muhammed Esed Bunlar Allah'ın mesajlarıdır: Hakikati bildiren bu (mesaj)ları sana iletiyoruz; zira Allah, yarattıklarının haksızlığa uğramasını dilemez.
Mustafa Çevik 106-108 Bazı yüzlerin sevinçten ağarıp parlayacağı, bazı yüzlerin de kararacağı o Kıyamet ve Hesap Günü, yüzü kararanlardan bir kısmına şöyle denilecek: “Allah’ın davetine iman ettikten sonra bundan vazgeçip de Allah’la birlikte başka ilahlar edinmenizin karşılığı olarak şimdi tadın bakalım cehennem azabını. İslam nizamı ile ahlakını yaşamak ve yaşatmak uğrunda gayret gösterenlerin ise sevinçten yüzleri ağarıp parlayacak, ebedî kalmak üzere cennete girecek, cennet nimetleriyle ödüllendirilecekler. Allah âyetleri ile gerçekleri bildirmektedir. O, yarattıklarına layık olduklarının tam karşılığını verir ve asla haksızlık etmez.
Mustafa İslamoğlu Bütün bunlar Allah'ın mesajlarıdır. Bunları belli bir amaç uğruna sana bildiriyoruz; zira Allah hiçbir varlığın haksızlığa uğramasını dilemez.
Ömer Nasuhi Bilmen İşte bunlar Allah Teâlâ'nın âyetleridir. Onları sana hak olarak tilâvet ediyoruz. Allah Teâlâ ise âlemlere zulüm irâde buyurmaz.
Ömer Öngüt İşte bunlar Allah'ın âyetleridir. Onları sana hak olarak okuyoruz. Allah âlemlere zulmetmek istemez.
Şaban Piriş İşte bu sana hakkıyla okuduğumuz Allah’ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez.
Sadık Türkmen İŞTE BUNLAR; Allah’ın sana hak olarak okuğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulüm etmek istemez.
Seyyid Kutub Bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hakk içerikli olarak okuyoruz. Allah kesinlikle alemlere zulmetmek istemez.
Suat Yıldırım İşte bunlar Allah’ın âyetleridir ki hakkı gerçekleştirmen için biz onları sana okuyoruz. Çünkü şu kesindir ki, Allah insanlara zulmetmek istemez.
Süleyman Ateş İşte onlar Allâh'ın âyetleridir. Onları sana gerçek ile okuyoruz. Allâh, âlemlere zulmetmek istemez.
Süleymaniye Vakfı Bunlar Allah'ın ayetleridir, sana bütün gerçekliği ile okuyoruz. Allah, kimseye yanlış yapılmasını istemez.
Tefhim-ul Kuran Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah, alemlere zulüm isteyen değildir.
Ümit Şimşek Bunlar, sana hak ile okuduğumuz Allah'ın âyetleridir. Allah hiçbir zaman insanlar için bir haksızlık murad etmez.
Yaşar Nuri Öztürk Bunlar sana Allah'ın ayetleri. Hak olarak okuyoruz sana onları. Allah, âlemlere zulüm istemiyor.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.