3 - Âl-i İmrân suresi 43. âyet meali

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ
Yâ meryem uknutî li rabbiki vescudî verkai mear râkiîn(râkiîne).
  
yâ meryemu ey Meryem
uknutî kânitîn ol (Rabb'inin huzurunda huşû ile dur)
li rabbi-ki Rabbin için
ve uscudî ve secde et
ve irkai mea er râkiîne ve rükû edenlerle birlikte rükû et
   
Abdulbaki Gölpınarlı Yâ Meryem, Rabbine itaat et, secdeye kapan, rükû edenlerle rükû et demişti.
Abdullah Parlıyan Ey Meryem! Rabbine gönülden bağlan, secdeye kapan ve O'nun önünde eğilenlerle birlikte eğil.”
Adem Uğur Ey Meryem! Rabbine ibadet et; secdeye kapan, (O'nun huzurunda) eğilenlerle beraber sen de eğil.
Ahmed Hulusi "Yâ Meryem, Rabbine kanit ol (huşû duyarak yaşa), secde et (Allâh indînde varlığının yokluğunu hisset) ve rükû edenlerle rükû et (varlığında açığa çıkan Rabbinin Esmâ'sını hissederek itiraf et). "
Ahmet Tekin 'Ey Meryem, Rabbinin divanında dur, itaate devam et, uzun uzun kıyamda durarak sorumluluk şuuruyla, namaz kıl, saygıda kusur etme, dinî, insanî ve vicdanî sorumluluklarını yerine getir, secdelere kapanarak, rükû ederek namaz kılanlarla beraber rükûa vararak namazlarını cemaatle kıl, saygıyla Allah’ın emirlerine itaat ederek İslâmî faaliyetlere katılanlarla birlikte sen de saygıyla canla başla İslamî sorumluluklara, ibadetlere, cemaate, faaliyetlere katıl' demişlerdi.
Ahmet Varol 'Ey Meryem! Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku eyle.'
Ali Bulaç "Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et."
Ali Fikri Yavuz Ey Meryem! Rabbine ibadete devam et, secdeye kapan, ve rükû edenlerle beraber rükû’ yap. (namaz kılanlarla namaz kıl). “
Ali Ünal “Meryem! Rabbinin huzurunda O’nun için elpençe divan dur, secdeye kapan ve O’nun önünde baş eğip rükûa varanlarla birlikte rükûa var!”
Bayraktar Bayraklı “Ey Meryem! Rabbine huşû ile bağlan, secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et!”
Bekir Sadak «Ey Meryem! Rabbine gonulden boyun eg, secde et, ruku edenlerle birlikte ruku et.»
Celal Yıldırım «Ey Meryem! saygı dolu bir gönülle huzurda durup Rabbine ibâdete devam et; secdeye kapan ve rükû' edenlerle beraber rükû'a var.
Cemal Külünkoğlu “Ey Meryem! Rabbine huşu ile bağlan, secdeye kapan ve (O'nun önünde) eğilenlerle birlikte eğil.”
Diyanet İşleri (eski) 'Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rüku edenlerle birlikte rüku et.'
Diyanet Vakfi Ey Meryem! Rabbine ibadet et; secdeye kapan, (O'nun huzurunda) eğilenlerle beraber sen de eğil.
Edip Yüksel “Meryem, Efendine teslim ol, secdeye kapan, eğilenlerle birlikte eğil.”
Elmalılı Hamdi Yazır Ya Meryem! rabbına divan dur, ve secdeye kapan ve rükû' edenlerle beraber rükûa var
Erhan Aktaş Ey Meryem! Rabb’ine içtenlikle bağlan, secde et1 ve rükû2 edenlerle birlikte rükû et.

1- Saygı gösterip değerini takdir et. 2- Allah’a bağlılığı ortaya koymak, buyruklarına içtenlikle teslim olmak.
Gültekin Onan "Meryem, rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve ruku edenlerle birlikte rüku et."
Hakkı Yılmaz (42,43) Ve hani haberci âyetler. “Ey Meryem! Şüphesiz Allah seni seçti, seni tertemiz biri yaptı ve seni âlemlerin kadınlarına seçti. Ey Meryem! Rabbine saygılı ol, O'na boyun eğip teslimiyet göster ve Allah'ı birleyen erkeklerle beraber sen de Allah'ı birle!” demişlerdi.
Harun Yıldırım “Ey Meryem Rabbine gönülden itaat et! Secde et ve rüku edenlerle beraber rüku et.”
Hasan Basri Çantay «Ey Meryem huşu ile Rabbin dîvânına dur, secdeye kapan. (Allaha) rükû edenlerle beraber eğil (cemaatle namaz kıl).
Hayrat Neşriyat 'Ey Meryem! Rabbine gönülden bağlan, secde et ve rükû' edenlerle berâber rükû' et!'
İbni Kesir Ey Meryem, huşu ile Rabbının divanına dur. Secdeye kapan. Rüku edenlerle birlikte rüku et.
İskender Evrenosoğlu Ey Meryem! Rabbin için kânitîn ol (Rabb'inin huzurunda huşû ile dur) ve secde et ve rukû edenlerle birlikte rukû et.
Kadri Çelik “Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rükû edenlerle birlikte rükû et.”
Mehmet Ali Eroğlu Artık, Ya Meryem Rabbine itaat et, secde et. Rüku et, rüku edenlerle beraber.
Mehmet Okuyan Ey Meryem! Rabbine gönülden itaat et! Secde et; rükû edenlerle birlikte rükû et!”
Muhammed Celal Şems “Ey Meryem, Rabbine itaat et, secdeye kapan ve yalnız tek İlâh’a ibadet edenlerle birlikte ibadet et!”
Muhammed Esed Ey Meryem! Rabbine huşu ile bağlan, secdeye kapan ve (O'nun önünde) eğilenlerle birlikte eğil."
Mustafa Çevik 42-43 Melekler Meryem’e de “Ey Meryem! Allah seni seçti, günahlardan uzak tutup tertemiz kıldı ve tüm kadınlardan üstün bir makama yükseltti. Ey Meryem! Sen de Rabbine yürekten bağlan, layıkıyla kulluk edip secde ve rükû edenlerle birlikte secde ve rükû et” diyerek Allah’ın emirlerini ilettiler.
Mustafa İslamoğlu Ey Meryem! Rabbine huşu ile bağlan, secdeye kapan ve (O'nun huzurunda) eğilenlerle birlikte eğil!"
Ömer Nasuhi Bilmen Ey Meryem! Rabbin için itaate devam et, secde kıl, rükûya varanlarla rükûya var.»
Ömer Öngüt “Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rüku edenlerle birlikte rüku et. ”
Şaban Piriş -Ey Meryem, Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rukû edenlerle birlikte rukû et!
Sadık Türkmen “Ey Meryem! Rabbine divan/kıyam dur. Secde et ve (O’nun huzurunda), rükû edenlerle beraber rüku et” demişlerdi.
Seyyid Kutub Ey Meryem Rabbinin huzurunda saygı ile dur. Secdeye kapan ve rükua varanlarla birlikte sen de rükua var.
Suat Yıldırım "Meryem! Saygı dolu bir gönülle huzurunda durup Rabbine ibadet et, secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et."
Süleyman Ateş "Ey Meryem, Rabbine divân dur, secde et ve (O'nun huzûrunda) eğilenlerle beraber eğil!"
Süleymaniye Vakfı Ey Meryem! Rabbine (Sahibine) içten boyun eğ, secdeye kapan ve rüku edenlerle birlikte rüku et!”[*]

[*] “rüku edenlerle birlikte rüku et!” yani namazını cemaatle kıl.

 

Tefhim-ul Kuran «Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et.»
Ümit Şimşek 'Ey Meryem, Rabbinin huzurunda saygı ile dur, secdeye kapan, rükû edenlerle beraber sen de eğil.'
Yaşar Nuri Öztürk "Ey Meryem, Rabbinin huzurunda saygıyla el bağla. Secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et."

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.