89 - Fecr suresi 9. âyet meali

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ
Ve semûdelleziyne câbûssahre bil vâd(vâdi).
  
ve ve
semûde Semud kavmi
ellezîne ki onlar
câbû oyanlar
es sahre kayalar
bi el vâdi vadide
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve vâdileri oyan, kayaları kesen Semûd'a.
Abdullah Parlıyan Ve vadilerde kayaları oyarak şehirler meydana getiren Semûd halkına.
Adem Uğur O vadide kayaları yontan Semûd kavmine?
Ahmed Hulusi (Rabbin ne yaptı) vadide kayaları oyan Semud'a (Sâlih'in toplumu)?
Ahmet Tekin Vadide kayalıkları kesip biçerek, oyarak, yontarak evler yapan Semûd kavmine ne yaptı?
Ahmet Varol Vadilerde kayaları oyan Semud'a,
Ali Bulaç Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?
Ali Fikri Yavuz (Nasıl azab etti) vadilerde kayaları oyan (ve böylece şehirler kuran) Semûd’a?
Ali Ünal Ve vadideki kayaları oyarak sağlam evler edinen Semûd (kavmine);
Bayraktar Bayraklı Vâdide kayaları yontup evler yapan Semûd kavmine?
Bekir Sadak (9-12) Vadide kayalari kesip yontan Semud milletine, memleketlerde asiri giden, oralarda bozgunculugu artiran, sarsilmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettigini gormedin mi?
Celal Yıldırım Vadide kayaları kesip yontan Semûd'a,
Cemal Külünkoğlu (6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?
Diyanet İşleri (eski) (9-12) Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?
Diyanet Vakfi (6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.
Edip Yüksel Vadideki kayaları oyan Semud’a?
Elmalılı Hamdi Yazır Ve vâdîlerde kayaları kesen Semûd'e
Erhan Aktaş Ve vadide kayaları oyan Semud’a,
Gültekin Onan Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?
Hakkı Yılmaz 6-13 Âd toplumuna, sütunların sahibi İrem'e –ki, beldeler içinde bir benzeri oluşturulmamıştı–, vadilerde kayaları kesen Semûd toplumuna, o kazıkların sahibi 44 Firavun'a Rabbinin ne yaptığını görmedin mi/düşünmedin mi? Onlar ki, o ülkelerde azıtmışlardı. Dolayısıyla da oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı. Onun için de Rabbin üzerlerine azap kamçısı yağdırdı.
Harun Yıldırım Ve vadide kayaları oyupbiçen Semud’a?
Hasan Basri Çantay Ve vaadî (ler) de kayaları oyan «Semuud» a,
Hayrat Neşriyat Vâdide (ev yapmak için) kayaları oyan Semûd’a da (nasıl azâb etti)?
İbni Kesir Dağ yamacında kayaları oyan Semud kavmine?
İskender Evrenosoğlu Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a (kavmine).
Kadri Çelik Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?
Mehmet Ali Eroğlu Ev bark için vadilerde kayaları oyup biçen Semûd kavmine.
Muhammed Celal Şems (9-10) Vadilerde, kayaları oyarak (evler) yapan Semûd (kavmine) ve dağlara sahip Firavun’a (da nasıl davrandığını bilir misin?)
Muhammed Esed Ve vadide kayaları oymuş olan Semud (halkın)a?
Mustafa İslamoğlu Yine kayaları vadiler oluşturma amacıyla kesip oyan Semud'a?
Ömer Nasuhi Bilmen (9-10) Vadide kayaları söküp oyan Semûd'e (nasıl yaptı?). Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir'avun'a da nasıl yaptı?
Ömer Öngüt Vâdide kayaları oyan Semud Kavmine.
Şaban Piriş Ki vadide kayalar oyan Semud’a..
Sadık Türkmen Vadide kayaları yontan Semud’a
Seyyid Kutub Vadide kayaları oyarak evler yapan Semud kavmine?
Suat Yıldırım (6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?
Süleyman Ateş Vâdi('l-Kurâ)da kayaları oya(rak evler yapa)n Semûd (kavmin)e?
Süleymaniye Vakfı Bir de vadideki kayaları oyan Semûd’a[*] bak!

[*] Bunlara elçi olarak Salih aleyhisselam gönderilmiştir. Onlara  uygulanan ceza şu âyetlerde geçer: Araf 7/73-79, Hud 11/61-68, Şuarâ 26/141-159, Neml 27/45-53, Fussilet 41/17-18, Zariyat 51/43-45, Kamer 54/23-31, Hâkka 69/5, Şems 91/11-15.

Tefhim-ul Kuran Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?
Ümit Şimşek Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a?
Yaşar Nuri Öztürk Ve ne yaptı vadide kayaları oyan Semûd kavmine?

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.