ve - ve

  
Abdulbaki Gölpınarlı Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
Abdullah Parlıyan Sadece sana kul köle olur, yardımı da sadece senden isteriz.
Adem Uğur (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
Ahmed Hulusi Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz. )
Ahmet Tekin Allahım, bizi doğru, muhkem, güvenli yolda, İslâmî hayatta büyük hedeflere, hayırlara, büyük mükâfatlara ulaştır, önümüzü aydınlatan bilgilerle donat, bizi sebat ettir.
Ahmet Varol (Ey Rabb'imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Ali Bulaç Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.
Ali Fikri Yavuz Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz.
Ali Ünal (Allah’ım!) Ancak Sana ibadet eder, ancak Sen’den yardım bekler ve dileniriz.
Bayraktar Bayraklı Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Bekir Sadak Ancak Sana kulluk eder ve yalniz Senden yardim dileriz.
Celal Yıldırım (Allahım !) Yalnız Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dileriz.
Cemal Külünkoğlu (Ey Rabbimiz!) Yalnız sana ibadet/kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Diyanet İşleri (eski) Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.
Diyanet Vakfi (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
Edip Yüksel Ancak sana hizmet eder, ancak senden yardım dileriz.
Elmalılı Hamdi Yazır Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab!
Erhan Aktaş Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen’den yardım dileriz.
Gültekin Onan Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.
Hakkı Yılmaz Yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım isteriz.
Harun Yıldırım Yalnız sana ibâdet eder ve yalnız senden yardım dileriz!
Hasan Basri Çantay Yalınız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz.
Hayrat Neşriyat (Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
İbni Kesir Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.
İskender Evrenosoğlu (Allah'ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz.
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.
Kadri Çelik Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.
Mehmet Ali Eroğlu İbadeti ancak sana ederiz. İsteriz, dileniriz, ancak Senden yardımlar
Mehmet Okuyan (Rabbimiz)! Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Muhammed Celal Şems (Ey Rabbimiz,) ancak Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım dileriz.
Muhammed Esed Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.
Mustafa Çevik Rabbimiz! Yalnız Sana itaat eder ve davetine uyarız. Böylece yalnızca Sana ibadet eder ve Senden yardım dileriz.
Mustafa İslamoğlu (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.
Ömer Nasuhi Bilmen Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen'den yardım dileriz.
Ömer Öngüt (Ey Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Şaban Piriş Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Sadık Türkmen ANCAK Sana ibadet eder/boyun eğer/kul olur ve yalnız Senden yardım isteriz.
Seyyid Kutub (Allah'ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.
Suat Yıldırım (Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
Süleyman Ateş (Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!
Süleymaniye Vakfı (Allah'ım) Kulluğu yalnız Sana yapar, yardımı yalnız Senden isteriz.
Tefhim-ul Kuran Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.
Ümit Şimşek Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz.
Yaşar Nuri Öztürk Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.