89 - Fecr suresi 10. âyet meali

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ
Ve fir avne zîl evtâd(evtâdi).
  
ve fir'avne ve firavun
sahip
el evtâdi kazıklar
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve direk gibi sağlam kumandanları olan Firavun'a?
Abdullah Parlıyan Ve direk gibi kumandanları olan veya pek çok çadır direğine sahip olan veya kazıklarla işkence eden Firavuna.
Adem Uğur Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a?
Ahmed Hulusi Yüksek direklerin (piramitlerin) sahibi Firavun'a.
Ahmet Tekin Devleti, teşkilâtı, orduları güçlü, şiddeti ve işkencesi meşhur, ülkesi zengin, hazinesi dolu, imkânları geniş, dikili taşları sembol edinen, ebedîleşme iddiasındaki Firavun’a ne yaptı?
Ahmet Varol Ve kazıklar sahibi Firavun'a,
Ali Bulaç Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?
Ali Fikri Yavuz Kalabalık ordu sahibi Firavun’a?
Ali Ünal Ayrıca, çok sağlam kalelere sahip Firavun’a.
Bayraktar Bayraklı Saltanat sahibi Firavun'a.
Bekir Sadak (9-12) Vadide kayalari kesip yontan Semud milletine, memleketlerde asiri giden, oralarda bozgunculugu artiran, sarsilmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettigini gormedin mi?
Celal Yıldırım Kazıklar sahibi Fir'avn'a,
Cemal Külünkoğlu (6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?
Diyanet İşleri (eski) (9-12) Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?
Diyanet Vakfi (6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.
Edip Yüksel Ve büyük bir güce sahip olan Firavuna?
Elmalılı Hamdi Yazır Ve o kazıkların sahibi Fir'avn'e
Erhan Aktaş Ve kazıklar sahibi Firavun’a;
Gültekin Onan Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?
Hakkı Yılmaz 6-13 Âd toplumuna, sütunların sahibi İrem'e –ki, beldeler içinde bir benzeri oluşturulmamıştı–, vadilerde kayaları kesen Semûd toplumuna, o kazıkların sahibi 44 Firavun'a Rabbinin ne yaptığını görmedin mi/düşünmedin mi? Onlar ki, o ülkelerde azıtmışlardı. Dolayısıyla da oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı. Onun için de Rabbin üzerlerine azap kamçısı yağdırdı.
Harun Yıldırım Ve kazıklar sahibi Firavun’a?
Hasan Basri Çantay o kazıklar saahibi «Fir'avn» e.
Hayrat Neşriyat Ve kazıklar sâhibi Fira'vun’a?
İbni Kesir Kazıklar sahibi Firavun'a,
İskender Evrenosoğlu Ve kazıklar sahibi firavuna (neler yaptı).
Kadri Çelik Kazıklar (güçler) sahibi Firavun'a?
Mehmet Ali Eroğlu (10-11) Ceberut saltanatlı firavuna, öyle azgınlaştı ki şehirlerde.
Mehmet Okuyan Kazıklar sahibi Firavun’a.
Muhammed Celal Şems (9-10) Vadilerde, kayaları oyarak (evler) yapan Semûd (kavmine) ve dağlara sahip Firavun’a (da nasıl davrandığını bilir misin?)
Muhammed Esed Ve (pek çok) çadır direğine sahip Firavun'a?
Mustafa Çevik 6-14 Özenip, bezenerek imar edilmiş, bağlar ve bahçelerle donatılmış şehirler sahibi Âd kavmi ile O Güne kadar kayaları yontarak eşi benzeri yapılmamış şehirler kuran Semûd kavmi ve piramitlerle yeryüzüne kazıklar çakan Firavun ile kavmine de, Allah peygamberleri elçiler olarak gönderip, yaratılış sebepleri olan nizam ve ahlak ile yaşamaya davet etmişti. Fakat onlar daveti reddedip azgınlıktan, küstahlıktan, şirkten ve küfürden vazgeçmediler, Allah da onları bu yüzden hak ettikleri azapla cezalandırdı. Rabbiniz olan Allah her an, herkesi görüp gözetmektedir.
Mustafa İslamoğlu Ve (pirametlerle dünyaya) kazık çakan Firavun'a?
Ömer Nasuhi Bilmen (9-10) Vadide kayaları söküp oyan Semûd'e (nasıl yaptı?). Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir'avun'a da nasıl yaptı?
Ömer Öngüt Kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı?
Şaban Piriş Kazıklar/pramitler sahibi Firavun’a..
Sadık Türkmen ve kazıklar/direkler/piramitler sahibi Firavun’a.
Seyyid Kutub ve kazıklar sahibi Firavun'a.
Suat Yıldırım (6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?
Süleyman Ateş Ve kazıklar sâhibi Fir'avn'a?
Süleymaniye Vakfı Dağ gibi binaları[*] (piramitleri) olan Firavun’un başına gelenler de bir başka!

[*] Dağ gibi anlamını vermemiz evtad = الْأَوْتَادِ kelimesinden dolayıdır. Bir ayette “Dağları evtad yaptık”(Nebe 78/7) buyrulmaktadır.

 
Tefhim-ul Kuran Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?
Ümit Şimşek Ve güçlü saltanat sahibi Firavun'a?
Yaşar Nuri Öztürk Ve kazıklar sahibi Firavun'a.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.