79 - Nâzi’ât suresi 25. âyet meali

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى
Fe ehazehullâhu nekâlel âhıreti vel ûlâ.
  
fe o zaman, böylece
ehaze-hu allâhu Allah onu ahzetti, yakalayıp helâk etti
nekâle korkunç ceza, azap
el âhırati ahiret
ve el ûlâ ve ilk
   
Abdulbaki Gölpınarlı Derken Allah onu, dünyâda da, âhirette de azaplandırarak helâk etmişti.
Abdullah Parlıyan Derken Allah onu dünyada boğarak ahirette de cehennemle azaplandırarak helak etmişti.
Adem Uğur Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.
Ahmed Hulusi Bunun üzerine Allâh, onu sonsuz yaşam boyutunun ve öndekinin (dünyanın) ibret verici azabı ile yakaladı.
Ahmet Tekin Sen misin bunu diyen? Allah da onu âhirette Cehennemin en harlı yerinde yakarak, dünyada ordusuyla birlikte denizde boğarak, benzerlerine gözdağı ve ders olacak şekilde cezalandırdı.
Ahmet Varol Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
Ali Bulaç Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.
Ali Fikri Yavuz Allah da onu dünya ve ahiret azabı ile yakalayıverdi.
Ali Ünal Nihayet Allah onu kıskıvrak yakalayıp, Âhiret ve öncesinde dünya azabıyla herkese örnek olacak şekilde cezalandırdı.
Bayraktar Bayraklı Böylece Allah, onu âhiret ve dünya azabıyla cezalandırdı.
Bekir Sadak Allah bunun uzerine onu dunya ve ahiret azabina ugratti.
Celal Yıldırım Bu yüzden Allah onu (öğüt ve ibret alınacak şekilde) Dünya ve Âhiret azâbıyla yakalayıverdi.
Cemal Külünkoğlu Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.
Diyanet İşleri (eski) Allah bunun üzerine onu dünya ve ahiret azabına uğrattı.
Diyanet Vakfi Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.
Edip Yüksel Sonunda, ALLAH onu ahiret ve dünya cezasına çarptı.
Elmalılı Hamdi Yazır Allah da onu tuttu sonuna önüne nekâl olmak üzere tenkîl ediverdi
Erhan Aktaş Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.
Gültekin Onan Böylelikle Tanrı onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.
Hakkı Yılmaz Allah da, dünya ve âhiret azabıyla yakalayıverdi.
Harun Yıldırım Allah, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı onu.
Hasan Basri Çantay Bunun üzerine Allah onu hem âhiret, hem dünyâ azâbiyle yakaladı.
Hayrat Neşriyat Allah da onu, âhiretin ve dünyanın (ibret verici) azâbıyla yakalayıverdi!
İbni Kesir Bunu üzerine Allah, onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
İskender Evrenosoğlu Bunun üzerine Allah, onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti (yakalayıp helâk etti).
Kadri Çelik Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.
Mehmet Ali Eroğlu Nasıl da Allah, ona dünya ve ahirette verdi, azim cezalar.
Muhammed Celal Şems Sonunda Allah, onu hem ahiret, hem (de) dünya azabına (uğratmak için) yakaladı.
Muhammed Esed Bunun üzerine Allah onu yakalayıp hesaba çekti (ve bunu) hem bu dünyada hem de öteki dünyada uyarıcı bir örnek yaptı.
Mustafa Çevik 25-26 Firavun’un bu nankörlüğü ve azgınlığından dolayı Allah onu kıskıvrak yakalayıp dünya ve âhiret azabıyla cezalandırdı. Şüphesiz aklını doğru kullanıp da düşünenler ve Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olanlar bundan gerekli dersleri çıkarırlar.
Mustafa İslamoğlu Sonunda Allah, onu ahiret ve dünya azabıyla (aleme) ibret olsun diye yakaladı.
Ömer Nasuhi Bilmen Fakat Allah, onu ahiretin de, dünyanın da ukûbetiyle yakaladı.
Ömer Öngüt Allah da onu dünya ve ahiret azabı ile yakalayıverdi.
Şaban Piriş Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
Sadık Türkmen Bunun üzerine Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
Seyyid Kutub Allah bunun üzerine onu dünya ve ahiret azabına uğrattı.
Suat Yıldırım Allah da onu dünyada da, âhirette de şiddetle cezalandırdı.
Süleyman Ateş Allâh da onu, sonun ve ilkin (âhiretin ve dünyânın) azâbıyle cezâlandırdı.
Süleymaniye Vakfı Allah da onu, çağdaşlarına ve sonrakilere ibret olacak şekilde cezalandırdı.
Tefhim-ul Kuran Böylelikle Allah (c.c.) onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.
Ümit Şimşek Allah da onu hem dünya, hem âhiret azabıyla yakaladı.
Yaşar Nuri Öztürk Bunun üzerine Allah, onu sonraya ve önceye ibret olmak üzere bir ceza ile çarptı.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.