79 - Nâzi’ât suresi 16. âyet meali

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
İz nâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi tuvâ(tuven).
  
iz olmuştu, olduğu zaman
nâdâ-hu ona nida etti, seslendi
rabbu-hu onun Rabbi
bi el vâdi vadide
el mukaddesi mukaddes, kutsal
tuven Tuva
   
Abdulbaki Gölpınarlı Hani Rabbi, kutlu Tuvâ vâdisinde nidâ etmişti ona.
Abdullah Parlıyan Hani kutsal bir vadide Rabbi O'na şöyle seslenmişti:
Adem Uğur Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti:
Ahmed Hulusi Hani Onun Rabbi Ona, (Bi-)mukaddes vadi Tuva'da hitap etti:
Ahmet Tekin Hani Rabbi ona, kutsal va’di Tuvâ’da seslenmişti.
Ahmet Varol Hani Rabbi ona kutsal vadi olan Tuva'da seslenmişti.
Ali Bulaç Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:
Ali Fikri Yavuz Hani Rabbi ona, mukaddes Tuva vadisinde şöyle nida etmişti:
Ali Ünal Hani Rabbisi ona mukaddes Tuvâ Vâdisi’nde şöyle seslenmişti:
Bayraktar Bayraklı (16-19) Hani, Rabbi ona Kutsal Vâdide, Tuvâ'da şöyle seslenmişti: “Firavun'a git, çünkü o gerçekten azmıştır. Ona de ki: “Arınmak istemez misin? Sana, Rabbine giden yolu göstereceğim, böylece saygı duyarsın.”
Bekir Sadak Tuva'da, kutsal bir vadide, Rabbi ona soyle hitap etmisti:
Celal Yıldırım Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tûvâ'da (şöyle) seslenmişti:
Cemal Külünkoğlu (16-17) Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti: “Haydi, Firavun'a git! Çünkü o azmıştır.”
Diyanet İşleri (eski) Tuva'da, kutsal bir vadide, Rabbi ona şöyle hitap etmişti:
Diyanet Vakfi Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti:
Edip Yüksel Efendisi, Kutsal Tuva vadisinde ona seslenmişti:
Elmalılı Hamdi Yazır O vakıt ki ona rabbı nidâ etmişti o mukaddes vadîde: Tuva'da
Erhan Aktaş Hani, Rabb’i ona kutsal vadi Tuva’da seslenmişti!
Gültekin Onan Hani rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:
Hakkı Yılmaz (16,17) Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde/iki kez temizlenmiş vadide seslenmişti: “ Firavun'a git! Şüphesiz o azdı.”
Harun Yıldırım Hani Rabbi mukaddes vadi Tuva’da ona seslenmişti:
Hasan Basri Çantay Hani Rabbi ona mukaddes «Tuvaa» vadisinde (şöyle) nida etmişdi :
Hayrat Neşriyat (16-17) Hani Rabbi ona, mukaddes vâdi olan Tuvâ’da nidâ buyurmuştu: 'Fir'avun’a git; çünki o çok azdı!'
İbni Kesir Hani Rabbı ona; mukaddes vadide, Tuva'da şöyle seslenmişti:
İskender Evrenosoğlu Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti (seslenmişti).
Kadri Çelik Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti.
Mehmet Ali Eroğlu Tuva vadisinde Rabbi ona söylemişti şöyle sözler:
Muhammed Celal Şems Hani kutsal Tuvâ vadisinde Rabbi ona seslenmişti.
Muhammed Esed Hani kutsal bir vadide Rabbi o'na şöyle seslenmişti:
Mustafa Çevik 15-24 Ey Peygamber! Kıyamet ve Hesap Günü’ne inanmayıp, senin Allah adına yaptığın daveti reddedenler için üzülme! Onları Musa’nın yaşadıkları ile öğüt vererek uyar. Rabbin, Musa’ya Tuva Vadisi’nde şöyle seslenmişti: “Ey Musa! Firavun’a git ve onu yalnız Allah’ı Rab ve ilah edinmeye, yaratılış sebebi olan hayat nizamı ile yaşamaya davet et.” Böylece Allah’ın kullarına zulmetmekten ve kendini Rab ve ilah yerine koymaktan vazgeçip, ölümden sonra da hesap vereceğini düşünsün. Biz, Musa’nın peygamber olduğunun ve bu daveti Bizim adımıza yaptığının açıkça bilinmesi için onu mucizeelerle destekledik. Fakat Firavun apaçık âyetlerle ve mucizelerle davet edilmesine rağmen bu çağrıyı reddetti, ölümden sonra diriltilmeye ve Hesap Günü’ne de inanmadı. Musa’yı susturup, halkı davete ikna etmesine engel olmak, kendi nizamını koruyup devam ettirmek için de Musa’ya karşı harekete geçti, adamlarını toplayıp onlara şöyle seslendi: “Sizin Rabbiniz (Sahibiniz) benim!”
Mustafa İslamoğlu Hani Rabbi, iki kat kutsal kılınmış bir vadide ona şöyle seslenmişti:
Ömer Nasuhi Bilmen (15-16) Sana Mûsa'nın kıssası geldi mi? O vakit ki, O'na Rabbi, mukaddes Tuvâ vadisinde nidâ etmişti.
Ömer Öngüt Hani Rabbi ona mukaddes Tuvâ vâdisinde şöyle seslenmişti:
Şaban Piriş Hani, Rabbi ona, mukaddes Tuva’da seslenmişti:
Sadık Türkmen Hani, Rabbi ona Tûvâ’da, mukaddes vadide seslenmişti:
Seyyid Kutub Tuva'da, kutsal bir vadide, Rabbi ona şöyle hitab etmişti:
Suat Yıldırım Hani Rabbi ona kutlu Tuvâ vâdisinde şöyle seslenmişti:
Süleyman Ateş Hani Rabbi ona Kutsal Vâdi'de, "Tuvâ"'da ünlemişti:
Süleymaniye Vakfı Rabbi (Sahibi) ona (Tûr’daki[*]) kutsal Tuva Vadisinde şöyle seslenmişti:

[*] Ona, Tûr’un (Sina Dağı’nın) sağ yamacından seslenmiş, özel bir konuşma için yaklaştırmıştık. (Meryem 19/52)

Tefhim-ul Kuran Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:
Ümit Şimşek Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuvâ'da seslenmişti:
Yaşar Nuri Öztürk Hani, Rabbi ona, kutsal vadide, Tuva'da seslenmişti:

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.