79 - Nâzi’ât suresi 5. âyet meali

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا
Fel mudebbirâti emrâ(emren).
  
fe o zaman, böylece
el mudebbirâti tedbir edenler, idare edenler, emri yerine getirenler
emren emir, iş
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve işi tedbîrle yapanlara.
Abdullah Parlıyan kâinâttaki tüm işleri, Allah'ın emriyle evirip çeviren meleklere andolsun ki;
Adem Uğur Derken iş düzenleyenlere.
Ahmed Hulusi Hükmü tedbir edenlere (açığa çıkaran kuvveler; AY), (Bu âyetlerin 'yıldızlara işaret ettiği yorumu' Hasan Basri ve İmam Razi'ye ait olup, paylaştığım anlayıştır. A. H. )
Ahmet Tekin Andolsun, ilâhî planlamayı yürütüp işleri idare edip, aslî düzeni sağlayanlara!
Ahmet Varol Ve işleri düzenleyenlere.
Ali Bulaç Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere,
Ali Fikri Yavuz Bir de (kullara ait) işi tedbir edenlere ki, (kıyamet var, öldükten sonra dirilip hesaba çekileceksiniz).
Ali Ünal Ve, (kâinatın idaresi adına üzerlerine düşen) işleri yerine getirenlere:
Bayraktar Bayraklı (1-5) Andolsun doğup batan yıldızlara, yörüngelerinden çıkmadan hareket edenlere, uzayda sakin sakin yüzenlere, hayırda yarışanlara, işini mükemmel yapanlara.
Bekir Sadak (4-5) Yaristikca yarisan ve isleri yoneten meleklere and olsun
Celal Yıldırım İşi yönetip yönlendirenlere..
Cemal Külünkoğlu Böylece (Allah'ın) emrini yerine getirenlere (yemin olsun ki kıyamet kopacak ve siz hesaba çekileceksiniz).
Diyanet İşleri (eski) (4-5) Yarıştıkça yarışan ve işleri yöneten meleklere and olsun
Diyanet Vakfi (1-5) Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun;
Edip Yüksel Ve böylece emirleri uygulayanlara…
Elmalılı Hamdi Yazır Derken bir emir çevirenlere kasem olsun ki (Kıyamet var)
Erhan Aktaş Ve de işi yerine getirenlere.1

1- İlk beş ayete; yıldızlarla veya meleklerle bağlantı kurarak anlam verenlerin yanı sıra; meleklerle, atlarla ve gemilerle bağlantı kurarak anlam verenler de bulunmaktadır. Bu ayetlerde, Rabb’imiz yıldız, gemi, at gibi nimetlere, o nimetleri yaratan güce evrendeki mükemmelliğe vurgu yapmaktadır.
Gültekin Onan Derken buyruğu bir düzen içinde evirip çevirenlere,
Hakkı Yılmaz (1-5) Evrendeki çekim kuvveti, evrendeki itme kuvveti, yıldızlar; galaksiler; güneş, ay ve bunların kendi eksenlerinde ve bağlı olduğu yıldız çevresindeki yörüngelerde yüzmesi, bu sayede gece, gündüz ve diğer yaşam koşullarının, med-cezirin, gece-gündüzün, mevsimlerin oluşması, tüm canlı türlerinin ve bitkilerin yaşam koşullarının ayarlanması kanıttır ki Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenler için sürekli sıkıntı, bunalım ve vicdan azabı vesilesi olan, mü’minlere hem kolay, hem de kolaylaştıran, onlara müjdeler veren, onların mutlu olmalarını sağlayan, elden ele, dilden dile, gönülden gönüle dolaşıp duran, hep öne geçen, önemseten ve kişisel ve sosyal tüm işleri ayarlayan, her işe ait emirlerinin, yasaklarının olması; ilkeler koyan Kur’ân âyetleri kanıttır ki,
Harun Yıldırım İş yönetenlere:
Hasan Basri Çantay bir de (dünyânın) işi (ni) tedbîr eden (diğer melek) ler (zümresin) e (ki muhakkak hepiniz tekrar dirileceksiniz).
Hayrat Neşriyat (1-5) (Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara (nâziât’a), (Mü’minlerin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip alanlara, (emrolundukları şeye sür'atle) yüzüp gidenlere, sonra yarışıp geçenlere, sonra işleri düzenleyenlere (bütün bu vazîfeleri yapan meleklere) yemîn olsun (ki, öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz!)
İbni Kesir Ve işleri yönetenlere,
İskender Evrenosoğlu Ve de emirle (işleri) tedbir edenlere (emri yerine getirip idare edenlere) (andolsun).
Kadri Çelik Ve derken (varlıklara ait) işi yıldan yıla evirip çevirenlere (ki mutlaka dirileceksiniz.)
Mehmet Ali Eroğlu (5-6) İşi düzeltenler. O gün gürültü ile sarsar.
Muhammed Celal Şems (1-5) Dalıp çekenleri, sonra sağlam düğüm atanları, sonra yüzerek uzaklara gidenleri, ardından yarışıp öne geçenleri ve sonra (da) önemli (bir iş için) planlar hazırlayanları, şahit olarak gösteriyoruz.
Muhammed Esed böylece (Yaratıcı'nın) buyruğunu yerine getiren!
Mustafa Çevik 1-9 Şirki ve küfrü kökünden söken, yerine gerçekleri koyan âyetlerden oluşan Kur’an’a ve Allah’ın davetine göre yaşamayı yarışa dönüştürenlere andolsun ki, Kıyamet ve Hesap Günü mutlaka gelecek. O Gün Sûr’a ilk üfleyişle yeryüzü çok şiddetli bir sarsıntı ile sarsılacak, ardından da ikinci üfleyişle ölüler diriltilecek, kalpler âdeta yerinden fırlayacakmış gibi çarpacak, gözler yorgun, bitkin ve mahcup bir vaziyette yere çevrilecek.
Mustafa İslamoğlu Derken, onların peşinden işlerini yoluna koyan artçılar!
Ömer Nasuhi Bilmen (5-6) Hangi bir mühim işi tedbir edenlere. O gün sarsılacak, sarsılacaktır.
Ömer Öngüt Böylelikle işleri idare edenlere andolsun!
Şaban Piriş Ve işleri düzene sokanlara..
Sadık Türkmen işleri yürütenlere!..
Seyyid Kutub Derken işi düzenliyenlere!
Suat Yıldırım İşleri düzenleyip yönetenler, hakkı için ki: (kıyamet gerçektir, hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz!)
Süleyman Ateş Derken işi düzenleyenlere!
Süleymaniye Vakfı ve işi çekip çevirenler hakkı için[*]

[*] Buraya kadar olan beş âyette Allah yemin etmektedir. Allah’ın bir şeye yemin etmesi, sadece o şeyin önemine vurgu yapmak içindir. Bu yüzden biz, bu anlama uygun meal verdik. 

Tefhim-ul Kuran Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere.
Ümit Şimşek Emri yürütenlere.
Yaşar Nuri Öztürk Bir iş ve oluşu çekip çevirenlere,

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.