79 - Nâzi’ât suresi 18. âyet meali

فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى
Fe kul hel leke ilâ en tezekkâ.
  
fe o zaman, böylece
kul de, söyle
hel
leke ilâ sen, sana, senin için
en tezekkâ tezkiye olmak, nefsini temizlemek
   
Abdulbaki Gölpınarlı De ki: İster misin temizlenmeyi.
Abdullah Parlıyan Ona de ki: “Kendini günah ve küfür kirlerinden temizlemeye niyetin var mı?
Adem Uğur De ki: Nasıl, arınmağa gönlün var mı?
Ahmed Hulusi "De ki: Arınıp saflaşmaya ne dersin?"
Ahmet Tekin 'Temizlenmeyi, vicdanının arınmasını ister misin?' de.
Ahmet Varol De ki: 'Arınmaya niyetin var mı?
Ali Bulaç Ona de ki: "Temizlenmek ister misin?"
Ali Fikri Yavuz (Ona) de ki: “- İster misin (küfürden) temizlenesin?
Ali Ünal “Ona de ki: ‘Arınmaya, temizlenmeye niyetin var mı?
Bayraktar Bayraklı (16-19) Hani, Rabbi ona Kutsal Vâdide, Tuvâ'da şöyle seslenmişti: “Firavun'a git, çünkü o gerçekten azmıştır. Ona de ki: “Arınmak istemez misin? Sana, Rabbine giden yolu göstereceğim, böylece saygı duyarsın.”
Bekir Sadak «Ona de ki: Arinmaga niyetin var mi?»
Celal Yıldırım Ona de ki: «Arınmak ister misin ?
Cemal Külünkoğlu (18-19) (Ona) de ki: “İster misin (küfürden) temizlenesin? Rabbine giden yolu göstereyim ki O'na saygı duyup O'ndan sakınasın!”
Diyanet İşleri (eski) 'Ona de ki: Arınmağa niyetin var mı?'
Diyanet Vakfi (18-19) De ki: Arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın.
Edip Yüksel “Ona de ki: Arınmayacak mısın?“
Elmalılı Hamdi Yazır De ki: ister misin temizlenesin?
Erhan Aktaş Git ona de ki: “Arınmak ister misin?”
Gültekin Onan Ona de ki: "Temizlenmek ister misin?"
Hakkı Yılmaz (18,19) Sonra de ki: “Arınmaya var mısın? Ve de seni Rabbine kılavuzlayayım da O'na saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyasın!”
Harun Yıldırım De ki: “Arınmak istiyor musun?”
Hasan Basri Çantay Onun için de ki : «(Küfürden, azgınlıkdan) temizlenmende meylin var mı senin»?
Hayrat Neşriyat (18-19) 'Bu yüzden (ona) de ki: 'Senin (şirk ve isyan kirlerinden) temizlenmeye(meylin) var mı? Seni Rabbine (giden yola) irşâd edeyim de böylece (O’nu tanıyasın ve O’ndan) korkasın!’ '
İbni Kesir De ki: temizlenmeye meylin var mı senin.
İskender Evrenosoğlu Ve de ona de ki: “Sen tezkiye olmak (nefsini temizlemek) ister misin?”
Kadri Çelik Ona de ki: “Arınmak ister misin?”
Mehmet Ali Eroğlu Ardından ona de: "Temizlenmeye niyetin var mıdır?
Muhammed Celal Şems “Sonra ona, tertemiz olmayı ister misin de.”
Muhammed Esed ve (ona) söyle: 'Arınmaya istekli misin?
Mustafa Çevik 15-24 Ey Peygamber! Kıyamet ve Hesap Günü’ne inanmayıp, senin Allah adına yaptığın daveti reddedenler için üzülme! Onları Musa’nın yaşadıkları ile öğüt vererek uyar. Rabbin, Musa’ya Tuva Vadisi’nde şöyle seslenmişti: “Ey Musa! Firavun’a git ve onu yalnız Allah’ı Rab ve ilah edinmeye, yaratılış sebebi olan hayat nizamı ile yaşamaya davet et.” Böylece Allah’ın kullarına zulmetmekten ve kendini Rab ve ilah yerine koymaktan vazgeçip, ölümden sonra da hesap vereceğini düşünsün. Biz, Musa’nın peygamber olduğunun ve bu daveti Bizim adımıza yaptığının açıkça bilinmesi için onu mucizeelerle destekledik. Fakat Firavun apaçık âyetlerle ve mucizelerle davet edilmesine rağmen bu çağrıyı reddetti, ölümden sonra diriltilmeye ve Hesap Günü’ne de inanmadı. Musa’yı susturup, halkı davete ikna etmesine engel olmak, kendi nizamını koruyup devam ettirmek için de Musa’ya karşı harekete geçti, adamlarını toplayıp onlara şöyle seslendi: “Sizin Rabbiniz (Sahibiniz) benim!”
Mustafa İslamoğlu ve ona de ki: "Arınmaya var mısın?
Ömer Nasuhi Bilmen (17-18) Fir'avun'a gidiver, muhakkak ki, o pek azmıştır.» İmdi de ki: «Senin temizlenmekliğine meylin var mıdır?»
Ömer Öngüt De ki: "Tertemiz olmayı ister misiniz?"
Şaban Piriş Ve de ki: -Arınmaya istekli misin?
Sadık Türkmen De ki: “Arınıp temizlenmeye ne dersin/niyetin var mı?
Seyyid Kutub Ona de ki: «Arınmağa niyetin var mı?
Suat Yıldırım (17-18) "Firavuna git, zira o iyice azdı! Ona de ki: kendini arındırmaya gönlün var mı?
Süleyman Ateş "De ki: Arınmağa gönlün var mı?"
Süleymaniye Vakfı Ona de ki: “Kendini arındırıp geliştirmek hakkındır, değil mi?
Tefhim-ul Kuran «Ona de ki: -Temizlenme isteğin var mı?»
Ümit Şimşek 'Ona de ki: Arınmaya niyetin var mı?
Yaşar Nuri Öztürk "De ki ona: 'Arınıp temizlenmeye ne dersin?"

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.