44 - Duhân suresi 42. âyet meali

إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
İllâ men rahimallâh(rahimallâhu), innehu huvel azîzur rahîm(rahîmu).
  
illâ ancak, sadece
men kimse, kişi
rahime rahmet etti,
allâhu Allah
inne-hu muhakkak ki o, çünkü o
huve o
el azîz azîz, çok yüce
er rahîmu Rahim esmasıyla tecelli eden
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ancak Allah kime acırsa o başka; şüphe yok ki odur üstün ve rahîm.
Abdullah Parlıyan Ancak Allah'ın yardım ettiği kimseler kurtulur, Şüphesiz O Allah, kâfirlerden intikam almaya karşı çok güçlü ve mü'minlere de çok acıyıp merhamet edendir.
Adem Uğur Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz O, üstündür, merhametlidir.
Ahmed Hulusi Allâh'ın rahmet ettikleri müstesna. . . Muhakkak ki O, "HÛ"; Aziyz'dir, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin Ancak, Allah’ın rahmeti ve merhameti ile muamele ettiği kimselerin, mü’minlerin birbirlerine faydası olur, onlara yardım edilir. Kudretli hükümran olan O’dur. Engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol Ancak Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz O, güçlüdür, çok merhametlidir.
Ali Bulaç Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz Ancak Allah’ın merhamet ettiği kimseler böyle değil. (Bunlar birbirlerine şefaat eden müminlerdir). Çünkü O Azîz’dir= kâfirlerden intikam alır, Rahîm’dir= müminlere merhamet eder.
Ali Ünal Ancak Allah’ın, hususî merhametine mazhar kılacağı kişiler müstesna. Şüphesiz ki Allah, Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip)tir, Rahîm (bilhassa mü’minlere karşı hususî rahmet ve merhameti pek bol olan)dır.
Bayraktar Bayraklı Allah'ın acıdıkları hariç, çünkü O'nun her şeye gücü yeter; çok merhametlidir.
Bekir Sadak Yalniz, Allah'in merhamet ettigi kimseler bunlarin disindadir. O, suphesiz gucludur, merhametlidir. *
Celal Yıldırım Ancak, Allah'ın kendi rahmetine lâyık gördüğü kimse müstesna.. Şüphesiz ki, O, çok güçlü, çok üstün ve çok merhametlidir.
Cemal Külünkoğlu Yalnız, Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) Yalnız, Allah'ın merhamet ettiği kimseler bunların dışındadır. O, şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.
Diyanet Vakfi Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz O, üstündür, merhametlidir.
Edip Yüksel Yalnız ALLAH’ın merhamet ettikleri hariç. O Üstündür, Rahimdir.
Elmalılı Hamdi Yazır Ancak Allahın rahmetiyle yarlıgadığı başka, çünkü o öyle azîz öyle rahîmdir
Erhan Aktaş Ancak Allah’ın rahmet ettiği kimseler hariç. Kuşkusuz O, Mutlak Üstün Olan’dır, Rahmeti Kesintisiz’dir.
Gültekin Onan Ancak Tanrı'nın rahmet ettiği başka. Şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz (41,42) O gün Allah'ın merhamet ettiği kimseler hariç, hiçbir yakının yakına hiçbir şekilde yararı olmaz. Onlar yardım da olunmazlar. Şüphesiz ki Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/ mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir.
Harun Yıldırım Ancak Allah’ın rahmet ettiği başka. Şüphesiz Azîz, Rahîm olan O’dur, O!
Hasan Basri Çantay Allahın esirgediği kimseler böyle değil. Çünkü O, bizzat kâfirlerden intikaam almıya hakkıyle kaadir, (mü'minleri) çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat Ancak Allah’ın merhamet ettiği kimseler müstesnâ. Şübhesiz ki Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet edici) olan ancak O’dur.
İbni Kesir Ancak Allah'ın merhamet ettiği müstesna. Muhakkak ki O; Aziz, Rahim olanın kendisidir.
İskender Evrenosoğlu Ancak Allah'ın rahmet (Rahîm esmasıyla tecelli) ettiği kimse hariç. Muhakkak ki O, Azîz'dir, Rahîm'dir.
Kadri Çelik Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Hiç şüphesiz O üstün güç sahibi olandır, esirgeyendir.
Mehmet Ali Eroğlu Ne var ki; Allah'ın merhamet ettikleri böyle değildir. Şüphesiz O Üstündür. Merhametlidir
Mehmet Okuyan Ancak Allah’ın merhamet ettiği kişiler böyle değildir. Şüphesiz ki O güçlüdür, çok merhametlidir.
Muhammed Celal Şems Ancak Allah’ın rahmet ettiği (kimse bundan) müstesnadır. Şüphesiz O, her şeyden üstündür, çok rahmet edendir.
Muhammed Esed Allah'ın rahmetini ve şefkatini bağışladığı kimseler hariç. Yalnız O, kudret sahibidir, rahmet kaynağıdır.
Mustafa Çevik 38-42 Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri boş yere, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Fakat insanların çoğu niçin yaratılmış olduğunu düşünüp de, sorumluluklarıyla karşılaşmak, gereklerini yerine getirerek yaşamak istemiyorlar. Gerçek şu ki, insan Hesap Günü davet edildiği yaratılış sebebi olan hayat nizamını yaşamak uğrunda neler yaptığından hesaba çekilecek ve davet olundukları doğruya iman edenlerle, onu reddedip müşrik olanlar birbirlerinden ayırt edilecekler. O Gün hiç kimsenin, ne dostuna ne de bir yakınına hiçbir faydası dokunmaz. Allah’a gönülden iman edip imanlarının gerektirdiği şekilde yaşamış olanlar, Allah’ın şefkat ve merhametine nail olup ödüllendirilecekler. Allah mü’minlere karşı çok şefkatli, merhametli ve bağışlayıcıdır.
Mustafa İslamoğlu Allah'ın rahmet ettiği kimseler müstesna: zira yalnızca O'dur her işinde mükemmel olan, sonsuz merhamet sahibi O'dur.
Ömer Nasuhi Bilmen Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna. Şüphe yok ki o Allah, azîzdir, rahîmdir.
Ömer Öngüt Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki O Azîz'dir, çok merhametlidir.
Şaban Piriş Allah’ın merhamet ettikleri dışında. Çünkü O, çok güçlü ve merhametlidir.
Sadık Türkmen Allah’ın rahmet ettiği kimseler hariç! Şüphesiz O; üstündür, esirgeyendir.
Seyyid Kutub Yalnız Allah'ın merhamet ettiği bunun dışındadır. Şüphesiz Allah, üstündür, esirgeyendir.
Suat Yıldırım (41-42) O gün dost dosta fayda veremez. Allah’ın merhametine mazhar olanlar dışında, kimseye yardım da edilmez. O, gerçekten azîzdir, rahîmdir (üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur).
Süleyman Ateş Ancak Allâh'ın acıdığı kimseler (kurtulur). Şüphesiz O, üstündür esirgeyendir.
Süleymaniye Vakfı Ama Allah’ın ikram edeceği kişiler olacaktır. O üstündür, ikramı boldur.
Tefhim-ul Kuran Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Hiç şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz ki O herşeyin mutlak galibi ve sonsuz rahmet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna. Allah Azîz'dir, Rahîm'dir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.