44 - Duhân suresi 34. âyet meali

إِنَّ هَؤُلَاء لَيَقُولُونَ
İnne hâulâi le yekûlûn(yekûlûne).
  
inne muhakkak
hâulâi bunlar
le mutlaka, elbette, muhakkak
yekûlûne derler
   
Abdulbaki Gölpınarlı Gerçekten de şunlar elbette derler ki.
Abdullah Parlıyan Şüphesiz bu inkârcı sapıklar diyorlar ki:
Adem Uğur Onlar (müşrikler) diyorlar ki:
Ahmed Hulusi Muhakkak ki bunlar şöyle derler:
Ahmet Tekin Şu kâfirler, elbette diyorlar.
Ahmet Varol Şüphesiz bunlar diyorlar ki:
Ali Bulaç Muhakkak, bunlar da diyorlar ki:
Ali Fikri Yavuz Fakat (Ey Rasûlüm, senin kavmin olan) şunlar diyorlar ki:
Ali Ünal Şu (Mekke müşrikleri ise,) tutmuş şöyle diyorlar:
Bayraktar Bayraklı (34-36) Bu yalanlayanlar, kesinlikle şöyle derler: “Ölüm, sadece bizim bir kere ölmemizdir. Biz tekrar diriltilmeyeceğiz. Eğer doğru söylüyorsanız haydi, babalarımızı diriltip getiriniz.”
Bekir Sadak (34-36) Dogrusu inkarcilar, «Olum bir defadir, tekrar diriltilmeyecegiz. Eger dogru sozlu iseniz bize babalarimizi getirsenize» derler.
Celal Yıldırım (34-35) Şüphesiz bunlar (inkarcı sapıklar) diyorlar ki: Ancak bizim ilk ölümümüz var, ötesi yoktur ve biz yeniden dirilip kaldırılacak da değiliz.
Cemal Külünkoğlu (34-36) (Mekkeli müşrikler diyorlar ki:) “İlk ölümümüzden başka ölüm yoktur. Biz diriltilecek de değiliz. Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin (de görelim)!”
Diyanet İşleri (eski) (34-36) Doğrusu inkarcılar, 'Ölum bir defadır, tekrar diriltilmeyeceğiz. Eğer doğru sözlü iseniz bize babalarımızı getirsenize' derler.
Diyanet Vakfi (34-36) Onlar (müşrikler) diyorlar ki: İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Doğru söylüyorsanız, atalarımızı getirin.
Edip Yüksel Şunlar da diyorlar ki:
Elmalılı Hamdi Yazır Fakat şu berikiler diyorlar ki:
Erhan Aktaş Bunlar1 kesinlikle diyorlar ki:

1- Müşrikler.
Gültekin Onan Muhakkak, bunlar da diyorlar ki:
Hakkı Yılmaz (34-36) Şüphesiz Mekkeli ortak koşanlar diyorlar ki: “Bizim sadece ilk ölümümüz var. Biz, tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru kimselerseniz, sözünüzün eri iseniz haydi atalarımızı bize getirin.”
Harun Yıldırım Muhakkak, bunlar da diyorlar ki:
Hasan Basri Çantay (34-35) Hakıykat, şunlar mutlakaa: «O (ölüm), derler, ilk ölümümüzden başka (bir şey) değildir. Biz yeniden diriltilib kaldırılacak değiliz».
Hayrat Neşriyat (34-35) (Ey Resûlüm!) Şübhesiz bunlar (o sana inanmayanlar), gerçekten diyorlar ki: 'O (ölüm), ancak (dünyadaki) ilk ölümümüzdür. Biz (bundan sonra) diriltilecek kimseler de değiliz.'
İbni Kesir Bunlar gerçekten derler ki:
İskender Evrenosoğlu Gerçekten onlar, mutlaka diyecekler ki.
Kadri Çelik Şüphesiz bunlar (Mekke müşrikleri) ise (şöyle) diyorlar:
Mehmet Ali Eroğlu (33-34) Doğrusu onlara, içinde açık bir imtihan olan ayetler verdik. Şüphesiz inkarcılar diyorlar:
Mehmet Okuyan Onlar (müşrikler) şöyle diyorlar:
Muhammed Celal Şems (34-35) Onlar mutlaka derler ki: “Bizim için bu ilk ölümden başka (bir ölüm) yoktur. Tekrar kaldırılacak (da) değiliz.”
Muhammed Esed (Şimdi) bakın, bu (insan)lar derler ki:
Mustafa Çevik 34-37 Geçmişte olduğu gibi bu günün müşrikleri de, diyorlar ki: “Biz öldükten sonra tekrar diriltilip hesaba çekileceğimize inanmıyoruz. Şayet bu iddianızda haklı iseniz bizden önce ölmüş olan atalarımız diriltilsin de görelim.” Biz yeniden diriltilip de hesaba çekilmeyi kabul etmeyen, bu konudaki öğüt ve uyarılarımızı umursamayan birçok toplumu helak ettiğimiz gibi, kendilerini çok güçlü görüp kibirlenerek âhireti inkâr eden Tubba halkını da helak ettik. Şimdi bu müşrikler de onlar gibi kibirlenerek Allah’ın sözünü yerine getirmeyeceğini mi sanıyorlar?
Mustafa İslamoğlu Bütün bunlara rağmen şu berikiler yine de şöyle diyecekler:
Ömer Nasuhi Bilmen Muhakkak ki, işte onlar elbette diyeceklerdir ki:
Ömer Öngüt Bunlar ise şöyle diyorlar:
Şaban Piriş Bunlar ise diyorlar ki:
Sadık Türkmen BUNLAR da (Mekke’de uyarılanlar) şöyle diyorlar:
Seyyid Kutub Bu inkarcılar da diyorlar ki:
Suat Yıldırım (34-36) (Mekke müşrikleri ise), derler ki: "Biz bir kere öldük mü iş biter, artık dirilmemiz mümkün değil. Ama siz dirilme iddianızda tutarlı iseniz, daha önce gelip geçmiş atalarımızı diriltin de görelim!"
Süleyman Ateş Şunlar (Kureyş kâfirleri) de diyorlar ki:
Süleymaniye Vakfı Şimdi bunlar kalkıp şöyle diyeceklerdir:
Tefhim-ul Kuran Herhalde bunlar da diyorlar ki:
Ümit Şimşek Şimdi bunlar diyor ki:
Yaşar Nuri Öztürk Şimdi, şunlar tutmuş diyorlar ki:

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.