Zuhruf suresi

44 - Duhân suresi (59)

Câsiye suresi
  
1 Hâ mîm.
2 Andolsun her şeyi açıklayan Kur'ân'a.
3 Şüphe yok ki biz onu, kutlu bir gecede indirdik, şüphe yok ki biz, insanları korkuturuz.
4 O gecede ayrılır, takdîr edilir her hükmolunan iş.
5 Bir iş ki katımızdan hükmolunur, şüphe yok ki biz göndermişizdir.
6 Rahmet olarak Rabbinden; şüphe yok ki o, duyar, bilir.
7 Rabbidir göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin. Adamakıllı inanır, iyice bilirseniz.
8 Yoktur ondan başka tapacak, diriltir ve öldürür; Rabbinizdir ve Rabbidir gelip geçen atalarınızın.
9 Hayır, onlar şüphe içindedir, alay edip dururlar.
10 Artık gözetle gökyüzünden apaçık, gözle görünür bir dumanın geleceği günü.
11 Bütün insanlara yayılır, budur elemli azap.
12 Rabbimiz, bizden azâbı, gider, şüphe yok ki inandık biz.
13 Siz neredesiniz, öğüt alma nerede ve andolsun ki onlara, her şeyi açıklayan bir Peygamber geldi de.
14 Sonra yüz çevirdiler ondan ve kendisine birşeyler öğretilmiş delinin biri dediler.
15 Şüphe yok ki birazcık gidereceğiz azâbı, fakat gene şüphe yok ki kâfirliğe döneceksiniz.
16 O gün pek şiddetli bir sûrette tutar, cezâlandırırız, şüphe yok ki öç alırız biz.
17 Ve andolsun ki onlardan önce Firavun'un kavmini de sınamıştık ve onlara güzel huylu bir peygamber gelmişti de.
18 Allah'ın kullarını demişti, bana teslîm edin, şüphe yok ki ben, emin bir peygamberim size.
19 Ve Allah'a karşı yücelik satmaya kalkışmayın; şüphe yok ki ben size, apaçık bir delil getirdim.
20 Ve şüphe yok ki ben Rabbime ve Rabbinize sığınırım beni taşlayıp öldürmenizden.
21 Bana inanmıyorsanız bırakın tek başıma beni.
22 Derken Rabbine duâ edip şüphe yok ki bunlar demişti, mücrim bir topluluk.
23 Artık kullarımla geceleyin yola düş, şüphe yok ki ardınızdan geleceklerdir.
24 Deniz açılmışken öylece bırak, şüphe yok, onlar bir ordudur ki boğulacak.
25 Nice bahçeler terkettiler ve nice akarsular.
26 Ve tarlalar ve güzelim meclisler.
27 Ve bol bol yeyip geçindikleri nice nîmetler.
28 Böyle işte ve onları mîras verdik bir başka topluluğa.
29 Derken ne gök ağladı onlara, ne yer ve mühlet de verilmedi onlara.
30 Ve andolsun ki İsrailoğullarını aşağılatıcı bir azaptan kurtardık.
31 Firavun'dan; şüphe yok ki o haddi aşanlardan yücelik satan, ululanan biriydi.
32 Ve andolsun ki İsrailoğullarını, bilerek bütün âlemlerden üstün olmak üzere seçtik.
33 Ve onlara, apaçık nîmetleri muhtevi deliller verdik.
34 Gerçekten de şunlar elbette derler ki.
35 İlk ölümümüzden başka ölüm yok bize ve biz, tekrar dirilmeyiz de.
36 Doğru söylüyorsanız getirin babalarımızı bize.
37 Bunlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba' kavmiyle onlardan öncekiler mi? Helâk ettik onları, şüphe yok ki mücrimlerdi onlar.
38 Ve biz gökleri ve yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri eğlence için, boşu boşuna yaratmadık.
39 Biz onları, ancak gerçek olarak yarattık ve fakat çoğu bilmez.
40 Ayrılma günü, gerçekten de hepsinin muayyen bir günüdür.
41 O gün dostun dosta faydası olmaz ve onlar, bir yardım da görmezler.
42 Ancak Allah kime acırsa o başka; şüphe yok ki odur üstün ve rahîm.
43 Şüphe yok ki zakkum ağacı.
44 Suçluların yemeğidir.
45 Erimiş bakıra, kurşuna benzer, karınlarda kaynar.
46 Kaynar su gibi.
47 Tutun onu da sürüyün koca cehennemin ta ortasına.
48 Sonra da dökün kaynar suyu azâb olarak tepesine.
49 Tat, şüphe yok ki sen üstündün, kerem sâhibiydin.
50 Gerçekten de buydu şüphe ettiğiniz.
51 Şüphe yok ki çekinenler, emîn bir makamdadır.
52 Cennetlerde ve akarsuların kıyılarında.
53 İnce ve kalın ipekliler giyerler, karşı karşıya otururlar.
54 Böyle işte ve onları evlendiririz iri gözlü hûrilerle.
55 Orada emin bir halde her çeşit meyveler isterler.
56 İlk ölümden başka ölüm tatmazlar orada ve onları korur koca cehennemin azâbından.
57 Rabbinden bir lütuf ve ihsân olarak; budur o büyük kurtuluşun, murâda erişin ta kendisi.
58 Gerçekten de öğüt alsınlar diye Kur'ân'ı senin dilinle indirdik, okuyuşunu da kolaylaştırdık.
59 Artık gözetle, bekle; şüphe yok ki onlar da gözetlemedeler, beklemedeler.

Zuhruf suresi

Câsiye suresi