44 - Duhân suresi 5. âyet meali

أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ
Emren min indinâ innâ kunnâ mursilîn(mursilîne).
  
emren emir, iş
min indi-nâ katımızdan
innâ hiç şüphesiz biz, muhakkak ki biz
kunnâ biz olduk, biz idik,
mursilîne gönderenler
   
Abdulbaki Gölpınarlı Bir iş ki katımızdan hükmolunur, şüphe yok ki biz göndermişizdir.
Abdullah Parlıyan katımızdan bir emir gereği olarak. Çünkü biz doğru yola ileten mesajlarımızı her zaman göndermekteyiz,
Adem Uğur (Yani) katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz.
Ahmed Hulusi İndîmizden hüküm ile! (Rasûlleri) irsâl edenler biziz!
Ahmet Tekin Planlar, kararlar, icraatlar nezdimizden verilen emirlerle ayrılır, ilgili melekler görevlendirilir ve ilâhî düzen sağlanır. Biz peygamberlere, meleklerle vahiyler, kitaplar göndermeye devam ettik.
Ahmet Varol Katımızdan bir emir olarak. Doğrusu biz elçiler gönderenleriz.
Ali Bulaç Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.
Ali Fikri Yavuz Bu, (hikmetimizin gereği olan) tarafımızdan bir iştir. Çünkü biz peygambere göndereniz.
Ali Ünal Katımızdan buyrulacak bir emir olarak; Biz, (kâinatın ve bütün varlıkların hayatlarının devamı ve şuurlu varlıkların hidayeti için meleklerden ve insanlardan) sürekli elçiler göndermekteyiz,
Bayraktar Bayraklı (4-5) O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.
Bekir Sadak (4-7) Katimizdan bir buyrukla, her hikmetli ise o gecede hukmedilir. Dogrusu Biz oteden beri peygamberler gondermekteyiz. Eger kesin olarak inanirsaniz bilin ki, bu senin Rabbinden, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin Rabbinden bir rahmettir. O, isitendir, bilendir.
Celal Yıldırım (4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.
Cemal Külünkoğlu (4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) (4-7) Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.
Diyanet Vakfi (4-6) Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.
Edip Yüksel Katımızdan bir buyruktur; biz elçiler göndeririz.
Elmalılı Hamdi Yazır Tarafımızdan emir, çünkü biz Resul gönderiyorduk
Erhan Aktaş Katımızdan bir buyruk olarak. Kuşkusuz Biz elçi göndericiyiz.
Gültekin Onan Katımızdan bir buyruk ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.
Hakkı Yılmaz (2-7) Apaçık/açıklayan Kitab'a yemin olsun ki şüphesiz Biz, Kendi katımızdan bir iş olarak, onu, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler ile dolu/ sağlam, her işin/ oluşun kendisinde ayırt edildiği, her şeyin bol bol verildiği, kazancın bol olduğu bir gecede indirdik. Şüphesiz Biz uyarıcılarız. Şüphesiz Biz, Rabbinden, göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin Rabbinden –eğer kesin inanan kimseler iseniz– bir rahmet olarak elçi gönderenleriz. Şüphesiz O, en iyi duyanın, en iyi görenin ta kendisidir.
Harun Yıldırım Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz gönderenleriz.
Hasan Basri Çantay (4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.
Hayrat Neşriyat (4-6) Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O’dur.
İbni Kesir Katımızdan bir emirle. Muhakkak ki Biz, peygamber gönderenleriz.
İskender Evrenosoğlu Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki Biz, (Kur'ân'ı ve resûlleri) gönderenleriz.
Kadri Çelik (Kur'an) Katımızdan bir emirdir; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.
Mehmet Ali Eroğlu (4-5) Umur-u hikmetin hepsi o (gece) ayrılır. Şüphesiz Biz katımızdan bir emir ile göndereniz
Mehmet Okuyan 4-6 Katımızdan (verilen bir) emir olarak doğru hüküm içeren her iş onda (o gecede) ayrıntılı olarak ortaya konulur. Rabbinin merhameti gereği (peygamberler) gönderici olan da elbette biziz. Şüphesiz ki O -evet O- duyandır, bilendir.
Muhammed Celal Şems (4-5) O (gece boyunca,) Katımızdan emrettiğimiz her hikmetli konu karara bağlanır. Şüphe yok ki, ancak Biz peygamber göndereniz.
Muhammed Esed katımızdan bir emir gereği, çünkü biz (doğru yola ileten mesajlarımızı) her zaman göndermekteyiz,
Mustafa Çevik 1-6 Hâ Mim. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt eden ve gerçekleri apaçık ortaya koyan bu Kur’an’a yemin olsun ki, Biz onu sizin dilinizin kelimelerini oluşturan harflerle katımızdan bir emirle indirmekteyiz. Kur’an’ın indirilmeye başlandığı o gece, insanların yaratılış sebepleri ve ona uygun hayat nizamlarının tekrar hatırlatılmaya başlandığı kutlu bir gecedir. İnsanları yarattığımızdan beri peygamberlerle kitaplar göndererek, onları yaratılışlarının sebebi olan doğru yola uymaya çağırıyoruz. Şüphesiz Allah her şeyin en doğrusunu bilen ve her şeyi işitendir.
Mustafa İslamoğlu tarafımızdan verilmiş bir emirle: elbet Biz, evet peygamberleri gönderen de Bizdik,
Ömer Nasuhi Bilmen Bizim tarafımızdan bir emir olarak, şüphe yok ki Biz resûl gönderir olduk.
Ömer Öngüt Katımızdan bir emir olmak üzere. Muhakkak ki biz peygamberler göndeririz.
Şaban Piriş Tarafımızdan bir emir ile biz elçi göndeririz.
Sadık Türkmen Katımızdan bir emir olarak! Şüphesiz Biz elçiler göndericiyiz;
Seyyid Kutub Bu katımızdan verilen her emirdir. Çünkü Biz elçi göndericiyiz.
Suat Yıldırım (4-6) O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
Süleyman Ateş Katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz elçi göndericiyiz.
Süleymaniye Vakfı O işlerin kararı tarafımızdan verilmiştir. Biz elçiler göndeririz.
Tefhim-ul Kuran Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz,
Ümit Şimşek (4-6) Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz, resuller göndeririz,

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.