44 - Duhân suresi 41. âyet meali

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
Yevme lâ yugnî mevlen an mevlen şey’en ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).
  
yevme o gün
lâ yugnî fayda vermez, bir şey kazandırmaz (gani yapmaz)
mevlen dost
an mevlen dosttan
şey'en bir şey
ve lâ ve olmaz, olmasın
hum onlar
yunsarûne yardım olunurlar
   
Abdulbaki Gölpınarlı O gün dostun dosta faydası olmaz ve onlar, bir yardım da görmezler.
Abdullah Parlıyan ki, o gün dostun dosta faydası olmaz ve onlara hiçbir şekilde yardım da edilmez.
Adem Uğur O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, kendilerine yardım da edilmez.
Ahmed Hulusi Dostun dostundan bir şey uzaklaştıramadığı süreçtir o! Onlara yardım da olunmaz. . .
Ahmet Tekin O gün, liderlerin, zenginlerin, liderler, zenginler, bağlıları ve tebaaları adına; kölelerin, köleler ve efendileri, efendilerin köleleri adına; köle azad edenlerin hürriyetlerine kavuşturdukları kimseler, hürriyetlerine kavuşturulanların azad edenler adına; izzet ikramda bulunan kimselerin, ikramda bulundukları, ikramda bulunanların ikram edenler adına; arkadaşın arkadaşı, sevenlerin birbirleri adına;dostların dostları, komşunun komşusu, ortağın ortağı, misafirin misafir adına; oğulların birbirleri adına, amcanın, amca oğullarının, amca ve amca oğulları adına; yeğenlerin, hısımların, yeğenler ve hısımlar adına akrabaların birbirleri adına; velinin velâyeti altındakiler adına, Allah’tan gelecek hiçbir şeyi bertaraf edemeyecekleri , onlara hiçbir şekilde yardımın da yapılamayacağı bir gündür.
Ahmet Varol O gün dost dosttan bir şey savamaz ve onlara yardım da edilmez.
Ali Bulaç O gün, bir dost dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez.
Ali Fikri Yavuz O gün dost, dostdan hiç bir şeyi (azabı) engelliyemez ve kendilerine yardım da olunmaz.
Ali Ünal O gün, dostun dosta hiçbir şekilde faydası olmayacak ve kimse yardım görmeyecektir,
Bayraktar Bayraklı O gün, hiçbir dostun dostuna bir faydası olmayacak ve yardım da görmeyeceklerdir.
Bekir Sadak O gun, dostun dosta hicbir faydasi olmaz, yardim da gormezler.
Celal Yıldırım O gün, dost dosttan herhangi bir şeyi savıp yararlı olamaz ve yardım da göremezler.
Cemal Külünkoğlu O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.
Diyanet İşleri (eski) O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, yardım da görmezler.
Diyanet Vakfi O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, kendilerine yardım da edilmez.
Edip Yüksel O gün dost, dostunu hiçbir şeyden koruyamaz ve yardım da görmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır O gün ki yar yardan bir şey def'edemez ve bir taraftan yardım da olunmazlar
Erhan Aktaş O gün, hiçbir yakının, yakınına bir yararı olmaz.1 Onlar, yardım da olunmazlar.

1- Nebiler de dâhil kimsenin kimseye bir yararı olmayacaktır. Yakın akrabaların bile olmadıktan sonra kimin olabilir ki? Anne, baba, kardeş, akraba fark etmez: Ayette, “mevlen” sözcüğünün kullanılmış olması bu anlamı çağrıştırmaktadır.
Gültekin Onan O gün, bir dost dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez.
Hakkı Yılmaz (41,42) O gün Allah'ın merhamet ettiği kimseler hariç, hiçbir yakının yakına hiçbir şekilde yararı olmaz. Onlar yardım da olunmazlar. Şüphesiz ki Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/ mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir.
Harun Yıldırım O gün bir dost dosttan yana herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez.
Hasan Basri Çantay O gün yâr bile yârine, hiçbir şeyle, fâide vermez. Onlara (başka suretle) yardım da edilmez.
Hayrat Neşriyat O gün, bir dostun bir dosta hiçbir faydası olmaz ve onlar yardım olunmazlar.
İbni Kesir O gün; dostun dosta hiç bir yardımı olmaz, yardım da görmezler.
İskender Evrenosoğlu O gün, dosttan dosta (hiç)bir şey fayda vermez. Ve onlara yardım olunmaz.
Kadri Çelik O gün bir dost bir dostu hiçbir şeyden müstağni kılamaz ve onlar yardım da olunmazlar.
Mehmet Ali Eroğlu Ancak o gün, dostun dosta hiç bir faydası olmaz. Kimse kimseye yardım edemeyecektir.
Mehmet Okuyan O gün, dostun dosta hiçbir yararı olmaz; kendilerine yardım da edilmez.
Muhammed Celal Şems O gün hiçbir dost, dostunun işine yaramayacak. Kendilerine yardım (da) edilmeyecek.
Muhammed Esed ki o Gün hiç kimsenin arkadaşına bir hayrı dokunmayacak ve hiç kimse bir yardım görmeyecektir,
Mustafa Çevik 38-42 Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri boş yere, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Fakat insanların çoğu niçin yaratılmış olduğunu düşünüp de, sorumluluklarıyla karşılaşmak, gereklerini yerine getirerek yaşamak istemiyorlar. Gerçek şu ki, insan Hesap Günü davet edildiği yaratılış sebebi olan hayat nizamını yaşamak uğrunda neler yaptığından hesaba çekilecek ve davet olundukları doğruya iman edenlerle, onu reddedip müşrik olanlar birbirlerinden ayırt edilecekler. O Gün hiç kimsenin, ne dostuna ne de bir yakınına hiçbir faydası dokunmaz. Allah’a gönülden iman edip imanlarının gerektirdiği şekilde yaşamış olanlar, Allah’ın şefkat ve merhametine nail olup ödüllendirilecekler. Allah mü’minlere karşı çok şefkatli, merhametli ve bağışlayıcıdır.
Mustafa İslamoğlu O gün ne bir dostun diğer bir dosta yararı dokunacak, ne de kendilerine yardım ulaşacak;
Ömer Nasuhi Bilmen O gün bir dost, bir dosttan hiçbir şeyi bertaraf edemez ve onlar yardım da olunmazlar.
Ömer Öngüt O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.
Şaban Piriş O gün, dostun dosta hiçbir şekilde faydası olmaz. Onlara yardım da olunmaz.
Sadık Türkmen O gün dostun dosta hiçbir şekilde yararı olmaz. Ve onlara yardım da edilmez.
Seyyid Kutub O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, yardım da görmezler.
Suat Yıldırım (41-42) O gün dost dosta fayda veremez. Allah’ın merhametine mazhar olanlar dışında, kimseye yardım da edilmez. O, gerçekten azîzdir, rahîmdir (üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur).
Süleyman Ateş O gün dost, dostundan bir şey savamaz. Ve onlara yardım da edilmez.
Süleymaniye Vakfı O gün dostun dosta faydası olmayacak; kimse kimseden yardım görmeyecektir.
Tefhim-ul Kuran O gün, bir dost, dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım da edilmez.
Ümit Şimşek O gün dostun dosta bir faydası olmaz; kimseden de yardım görmezler.
Yaşar Nuri Öztürk Bir gündür ki o, dostun dosta yararı olmaz. Onlara yardım da edilmez.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.