44 - Duhân suresi 4. âyet meali

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
Fihâ yufreku kullu emrin hakîm(hakîmin).
  
fihâ onda
yufreku ayırt edilir, belirtilir, belirlenir
kullu bütün hepsi
emrin iş, emir
hakîmin hikmet sahibi, hüküm sahibi olan
   
Abdulbaki Gölpınarlı O gecede ayrılır, takdîr edilir her hükmolunan iş.
Abdullah Parlıyan O gecede yerli yerince, her iş ayırt edilir,
Adem Uğur Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.
Ahmed Hulusi Bütün işlerin hikmeti onda (o "yok"luk hâli içinde) fark edilir;
Ahmet Tekin O gece, hükümranlığımız altındaki bütün planların, hükümlerin, icraatların, ilâhî düzenin hikmete dayalı envanteri çıkarılır, ilgili meleklere iletilir.
Ahmet Varol Her hikmetli iş onda (o gecede) ayırt edilir.
Ali Bulaç Ki onda (o gecede) her hikmetli iş ayrılır.
Ali Fikri Yavuz Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir, (rızık, ecel, iyi ve şerden ibaret bütün işler Kadir gecesinde yazılır).
Ali Ünal O gecede, belli hikmetlere binaen (Allah tarafından) olmasına hükmedilmiş her bir iş belirlenir,
Bayraktar Bayraklı (4-5) O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.
Bekir Sadak (4-7) Katimizdan bir buyrukla, her hikmetli ise o gecede hukmedilir. Dogrusu Biz oteden beri peygamberler gondermekteyiz. Eger kesin olarak inanirsaniz bilin ki, bu senin Rabbinden, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin Rabbinden bir rahmettir. O, isitendir, bilendir.
Celal Yıldırım (4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.
Cemal Külünkoğlu (4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) (4-7) Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.
Diyanet Vakfi (4-6) Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.
Edip Yüksel Onda tüm bilgelik işleri belirlenir.
Elmalılı Hamdi Yazır Bir gece ki her hikmetli emir onda ayırd edilir
Erhan Aktaş Kararlaştırılmış işlerin hepsi, o gecede belirlenir.
Gültekin Onan Ki onda (o gecede) her hikmetli buyruk ayrılır.
Hakkı Yılmaz (2-7) Apaçık/açıklayan Kitab'a yemin olsun ki şüphesiz Biz, Kendi katımızdan bir iş olarak, onu, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler ile dolu/ sağlam, her işin/ oluşun kendisinde ayırt edildiği, her şeyin bol bol verildiği, kazancın bol olduğu bir gecede indirdik. Şüphesiz Biz uyarıcılarız. Şüphesiz Biz, Rabbinden, göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin Rabbinden –eğer kesin inanan kimseler iseniz– bir rahmet olarak elçi gönderenleriz. Şüphesiz O, en iyi duyanın, en iyi görenin ta kendisidir.
Harun Yıldırım Ki onda her hikmetli iş ayrılır.
Hasan Basri Çantay (4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.
Hayrat Neşriyat (4-6) Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O’dur.
İbni Kesir Ki onda her hikmetli iş ayrılır.
İskender Evrenosoğlu Hikmetli (hükmedilmiş) emirlerin (işlerin) hepsi, onda (o gecede) ayırt edilir (belirlenir).
Kadri Çelik Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir.
Mehmet Ali Eroğlu (4-5) Umur-u hikmetin hepsi o (gece) ayrılır. Şüphesiz Biz katımızdan bir emir ile göndereniz
Mehmet Okuyan 4-6 Katımızdan (verilen bir) emir olarak doğru hüküm içeren her iş onda (o gecede) ayrıntılı olarak ortaya konulur. Rabbinin merhameti gereği (peygamberler) gönderici olan da elbette biziz. Şüphesiz ki O -evet O- duyandır, bilendir.
Muhammed Celal Şems (4-5) O (gece boyunca,) Katımızdan emrettiğimiz her hikmetli konu karara bağlanır. Şüphe yok ki, ancak Biz peygamber göndereniz.
Muhammed Esed O (gece)de, bütün (iyi ve kötü) şeyler arasındaki farklılık, hikmetle ortaya konmuştur,
Mustafa Çevik 1-6 Hâ Mim. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt eden ve gerçekleri apaçık ortaya koyan bu Kur’an’a yemin olsun ki, Biz onu sizin dilinizin kelimelerini oluşturan harflerle katımızdan bir emirle indirmekteyiz. Kur’an’ın indirilmeye başlandığı o gece, insanların yaratılış sebepleri ve ona uygun hayat nizamlarının tekrar hatırlatılmaya başlandığı kutlu bir gecedir. İnsanları yarattığımızdan beri peygamberlerle kitaplar göndererek, onları yaratılışlarının sebebi olan doğru yola uymaya çağırıyoruz. Şüphesiz Allah her şeyin en doğrusunu bilen ve her şeyi işitendir.
Mustafa İslamoğlu O gece, (iyi ve kötü) her iş ayrıştırılarak hikmetli bir hükme bağlanır,
Ömer Nasuhi Bilmen O gecede her muhkem emir, ayırdedilir.
Ömer Öngüt O gecede her hikmetli iş ayrılır.
Şaban Piriş O gece, her hikmetli iş ayrılır.
Sadık Türkmen Bu hikmetli iş o gece yerine getirildi.
Seyyid Kutub Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir.
Suat Yıldırım (4-6) O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
Süleyman Ateş Her hikmetli emir, o gecede ayırdedilir;
Süleymaniye Vakfı Karara bağlanmış her iş, o gece paylaştırılır.
Tefhim-ul Kuran Ki onda (O gecede) her hikmetli iş ayrılır,
Ümit Şimşek (4-6) Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk Hikmetlerle dolu her iş ve oluş o gecede ayırt edilir,

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.