54 - Kamer suresi 4. âyet meali

وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الْأَنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ
Ve lekad câehum minel enbâi mâ fihî muzdecer(muzdecerun).
  
ve lekad ve andolsun
câe-hum onlara geldi
min el enbâi haberlerden
olmadı
fî-hi onun hakkında, onun içinde, onda
muzdecerun caydırıcı
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve andolsun, öyle haberler geldi onlara ki o haberlerde onları vazgeçirecek, onlara öğüt verecek şeyler vardı.
Abdullah Parlıyan Andolsun ki o inkârcılara, kendilerini küfür ve şirkten şiddetle vazgeçirecek nice mühim haberler gelmiştir
Adem Uğur Andolsun onlara, kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir.
Ahmed Hulusi Andolsun ki onlara içinde vazgeçirici özellik ihtiva eden haberlerden gelmiştir.
Ahmet Tekin Andolsun ki, onlara, kötülükten, şirkten vazgeçirecek nice örnek olayların bilgileri gelmiştir.
Ahmet Varol Andolsun ki, onlara içinde (kendilerini sapıklıktan) alıkoyacak şeyler bulunan nice haberler geldi.
Ali Bulaç Andolsun, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) caydırıp vazgeçirtecek nice haberler geldi.
Ali Fikri Yavuz And olsun, onlara (ibret alıncak) kıssalardan öyleleri de geldi ki, onlarda inkârdan alıkoyacak haberler var;
Ali Ünal Onlara (gerek Âhiret’le, gerekse önceki kavimlerle ilgili olsun,) kendilerini yollarından vazgeçirecek nice dersler ve ibretler ihtiva eden gerçekler bildirilmiştir.
Bayraktar Bayraklı Şüphesiz onlara, geçmiş toplumların haberlerinden, kendilerini caydıracak kadar bilgi gelmiştir.
Bekir Sadak And olsun ki, onlari bu hallerinden vazgecirecek nice haberler gelmistir.
Celal Yıldırım And olsun ki, onlara öyle haberler geldi ki içinde onları (tutumlarından) vazgeçirecek olanı da vardı.
Cemal Külünkoğlu (4-5) Andolsun ki, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) alıkoyacak, son derece anlamlı ve etkili nice haberler gelmiştir. Fakat (onlara gelen) uyarılar (kendilerine) hiç fayda vermemiştir.
Diyanet İşleri (eski) And olsun ki, onları bu hallerinden vazgeçirecek nice haberler gelmiştir.
Diyanet Vakfi Andolsun onlara, kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir.
Edip Yüksel Oysa, kötülüklerini engelleyecek uyarılar dolu haberler kendilerine gelmiş bulunuyor.
Elmalılı Hamdi Yazır Celâlim hakkı için onlara kıssalardan öyleleri de geldi ki onlarda zecredecek haberler var
Erhan Aktaş Ant olsun ki onlara, yanılgılarını giderecek nice haberler geldi.
Gültekin Onan Andolsun, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) caydırıp vazgeçirtecek nice haberler geldi.
Hakkı Yılmaz 3-5 Kur’ân'da kendilerine verilen her emir, “kararlaştırılmış, en üstün seviyede yeterli, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş bir kanun, düstur ve ilke” olduğu hâlde onlar yalanladılar ve tutkularına uydular. Şüphesiz onlara vazgeçirecek haberler de gelmişti. Buna rağmen uyarılar yarar sağlamıyor.
Harun Yıldırım Andolsun, onlara kendisinde alıkoyucu özelliği olan haberler gelmiştir.
Hasan Basri Çantay Andolsun ki onlara (kendilerini küfür ve inâddan şiddetle) vaz geçirecek nice mühim haberler gelmişdir.
Hayrat Neşriyat Celâlim hakkı için, onlara (ibretlerle dolu) haberlerden öylesi geldi ki, onda(kendilerini küfürden) men' etmek (için nasîhatler) vardır.
İbni Kesir Andolsun ki; onlara vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir.
İskender Evrenosoğlu Ve andolsun ki onlara, içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi.
Kadri Çelik Şüphesiz onlara, (günahtan) caydırıp vazgeçirtecek nice haberler geldi.
Mehmet Ali Eroğlu Malumdur ki; onlara kendilerini inkardan vazgeçirecek nice ibretli olaylar bildirilmiştir.
Muhammed Celal Şems (4-5) Şüphesiz onlara, içinde (güçlü) uyarı (ve) etkileyici hikmet bulunan bazı haberler geldi. Yine (de) uyarılar bir işe yaramadı.
Muhammed Esed Ve bakın, onlara (küstahlıklarını) önleyecek birçok haber gelmiştir;
Mustafa Çevik 1-5 Son Saatin gelişiyle birlikte Ay yarılacak.
Ey Peygamber! Sen müşriklere Allah’ın izni ile bir mucize göstersen de “Bu, sihirden, göz boyamadan başka bir şey değil.” der ve senin peygamberliğine, Allah adına yaptığın davete ve Kıyamet Günü’nün geleceğine inanmazlar.
Çünkü onlar hayatı kendi heva ve heveslerine göre yaşamak istiyorlar. Bu yüzden de Kur’an’ın davetini kabule yanaşmıyor, yalan sayıyorlar. Fakat sonunda gerçeği görüp anlayacaklar.
Aslında onlar, kendilerinden önce peygamber ve kitaplarla yapılan uyarılardan yüz çevirenlerin başlarına gelenleri de duymuş, ibretlik kıssalarını da dinlemişlerdi.
Şimdi ise onları kula kulluktan kurtaracak, şerefli, onurlu, erdemli bir hayata kavuşturacak ilahi bir kitap geldi, fakat buna rağmen öğütler fayda vermiyor.
Mustafa İslamoğlu Doğrusu onlara, içerisinde (gerçeği) gözlere zorla sokan haberler bulunan bir mesaj gelmiştir:
Ömer Nasuhi Bilmen Andolsun ki, onlara haberlerden öylesi gelmiştir ki, onda sakındıracak öğüt vardır.
Ömer Öngüt Andolsun ki, onları bu hallerden vazgeçirecek nice mühim haberler gelmiştir.
Şaban Piriş Onlara boyun eğdirecek şeyin haberleri, onlara gelmiştir.
Sadık Türkmen Ant olsun onlara; içinde ihtar/caydırıcı tehdit bulunan nice haberler geldi.
Seyyid Kutub Onlara bu tutumlarından vazgeçmelerini sağlayacak haberler geldi.
Suat Yıldırım Oysa onlara kendilerini inkârdan vazgeçirecek ibretler ihtiva eden nice olaylar bildirilmişti!
Süleyman Ateş Andolsun, onlara, (bâtılda kalmalarını) önleyecek (ibret verici olayları anlatan) haberler geldi.
Süleymaniye Vakfı Onlara ne haberler geliyor, içinde kendilerini bundan (yalandan) vazgeçirecek olanları da var.
Tefhim-ul Kuran Andolsun, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) caydırıp vazgeçirtecek nice haberler geldi.
Ümit Şimşek Onlara, kendilerini inkârdan vazgeçirecek nice haberler gelmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk Yemin olsun ki, onlara haberlerden, içinde ihtar, sakındırma ve tehdit bulunanı gelmiştir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.