73 - Müzzemmil suresi 18. âyet meali

السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا
Es semâu munfatırun bih(bihî), kâne va’duhu mef’ûlâ(mef’ûlen).
  
es semâu sema, gök
munfatirun yarılıp çatlamıştır
bi-hî onunla
kâne oldu
va'du-hu onun vaadi
mef'ûlen yapılmış, yerine gelmiştir
   
Abdulbaki Gölpınarlı Gök, o gün yarılır, vaadi, yerine gelir.
Abdullah Parlıyan Göklerin paramparça olacağı ve Allah'ın yeniden diriltme vaadinin gerçekleşeceği gün.
Adem Uğur Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.
Ahmed Hulusi Semâ onunla yarılır! O'nun vaadi gerçekleşmiştir!
Ahmet Tekin Gök, o günün dehşetinden yarılır. Allah’ın va’di, tehdidi mutlaka yerine gelir.
Ahmet Varol Ondan (o günün dehşetinden) dolayı gök yarılır. Bu yerine gelecek bir vaaddir.
Ali Bulaç Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.
Ali Fikri Yavuz O günün şiddetinden gök yarılmış ve Allah’ın vaadi tahakkuk etmiştir.
Ali Ünal Gök, o günün dehşetinden çatlar. Allah’ın sözü mutlaka yerine gelir.
Bayraktar Bayraklı O gün, gök parça parça olur ve O'nun vaadi gerçekleşmiş olur.
Bekir Sadak O gunun siddetiyle gok bile parcalanir. O'nun sozu yerine gelir.
Celal Yıldırım Gök, onunla (o günün dehşetiyle) çatlamıştır (çatlayacak). O'nun va'di mutlaka yerine gelir.
Cemal Külünkoğlu O günün dehşetinden gökler parçalanır ve Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.
Diyanet İşleri (eski) O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. O'nun sözü yerine gelir.
Diyanet Vakfi Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.
Edip Yüksel Gök bile ondan dolayı yarılır. O’nun sözü gerçekleşir.
Elmalılı Hamdi Yazır Sema onunla çatlamıştır ve onun va'di fi'le çıkarılmıştır
Erhan Aktaş Gök, o günün şiddeti ile çatlayıp parçalanacak ve O’nun uyarısı gerçekleşecektir.
Gültekin Onan Bu nedenle gök bile yarılmıştır; (artık) O'nun vaadi gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.
Hakkı Yılmaz Gök bile o günün şiddeti ile parçalanır. O'nun yerine getirmek için verdiği söz gerçekleşmiştir.
Harun Yıldırım Gök bile bu sebeple yarılmıştır. O’nun va’di gerçekleştirilmiştir.
Hasan Basri Çantay Gök bile o sebeble (o günün şiddetinden) yarılmış, Onun va'di? fiile çıkarılmış (yerine getirilmiş olacak) dır.
Hayrat Neşriyat Gök (bile) onunla (o günün şiddetiyle) yarılmış olur! O’nun (Allah’ın) va'di yerine getirilmiş (olacak)tır.
İbni Kesir Gök, onunla yarılmış ve O'nun vaadi yerini bulmuştur.
İskender Evrenosoğlu Sema onunla (o günün şiddeti ile) yarılıp çatlamıştır. O'nun (Allah'ın) vaadi yapılmıştır (yerine gelmiştir).
Kadri Çelik O günün dehşetinden gökler parçalanır. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.
Mehmet Ali Eroğlu Misali o dur ki; O günün dehşetinden gök çatlar. Allah'ın vadi gerçekleşir.
Mehmet Okuyan Gök, o (gün) nedeniyle yarılacaktır. (Allah’ın) vaadi gerçekleşmiş olacaktır.
Muhammed Celal Şems Gökyüzü bile onun (korkusundan) yarılacaktır. O’nun vaadi, mutlaka gerçekleşecektir.
Muhammed Esed göklerin paramparça olacağı, (ve) Allah'ın (yeniden diriltme) vaadinin gerçekleşeceği (Gün)?
Mustafa Çevik Son Saat’in dehşetinden gökyüzü çatlayıp yarılacak ve Allah’ın vaat ettiği gün gelip çatmış olacak.
Mustafa İslamoğlu Gök, bu sebeple çatlamış bir çekirdek (gibi yeni bir doğuma gebedir); böylece O'nun vaadi gerçekleşmiş olacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen (18-19) Gök bile onunla çatlamıştır. Allah'ın vaadi, fiile çıkarılmıştır. Şüphe yok ki bu bir mev'izadır, artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar.
Ömer Öngüt O günün şiddetinden gök yarılır, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir.
Şaban Piriş O Gün gök yarılacak ve onun vaadi yerine gelmiş olacaktır.
Sadık Türkmen O günün şiddetinden gökyüzü çatlamıştır. Ve O’nun sözü yerine getirilmiştir.
Seyyid Kutub O günün dehşetinden gökler parçalanacaktır. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.
Suat Yıldırım O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah’ın vâdi mutlaka gerçekleşir.
Süleyman Ateş Gök (bile) onun dehşetinden yarılır. Allâh'ın va'di mutlaka yapılmıştır.
Süleymaniye Vakfı O gün gök yarılacak, Allah’ın verdiği söz yerine getirilecektir.
Tefhim-ul Kuran Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.
Ümit Şimşek Öyle bir gün ki, dehşetiyle gök yarılır. Allah'ın vaadi gerçekleşmiş demektir.
Yaşar Nuri Öztürk Gök bile o yüzden parçalanır. O'nun vaadi gerçekleşmiştir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.