es semâu - sema, gök

  
Abdulbaki Gölpınarlı Ve o gün, gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek ve melekler, boyuna indirilecek.
Abdullah Parlıyan Ve o gün, gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek ve melekler de bölük bölük inecekler.
Adem Uğur O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.
Ahmed Hulusi (O süreç) semânın (bilincin) bulutlar (hakikati kavratan rahmet) ile yarıldığı ve melekî kuvvelerin (Esmâ hakikatlerinin) peş peşe açığa çıktığı süreçtir!
Ahmet Tekin Gökyüzünün beyaz bulutlarla yarılacağı, meleklerin bölük bölük indirilecekleri gün, mülk ve hükümranlık Allah’ındır.
Ahmet Varol O gün gök beyaz bulutlarla parçalanır ve melekler akın akın indirilirler.
Ali Bulaç Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;
Ali Fikri Yavuz Semanın, (gökten çıkacak) bulutla yarılacağı ve arkasından meleklerin (ellerinde kulların amel defterleri olduğu halde) arka arkaya indirildiği kıyamet günü.
Ali Ünal O Kıyamet Günü gök sanki bulut bulut yarılacak ve her taraftan melekler görkemli bölükler halinde indirilip, (insanların etrafını saracaklar).
Bayraktar Bayraklı O gün gök yarılıp parçalanır, bulutlar ortaya çıkar ve melekler bölük bölük indirilirler.
Bekir Sadak O gun, gok beyaz bulutlar halinde parcalanacak ve melekler boluk boluk indirilecektir.
Celal Yıldırım O gün gök beyaz bulutlar şeklinde (bir görünüm vererek) yarılıp dağılacak ; melekler grup grup indirilecek.
Cemal Külünkoğlu O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşecek ve melekler gruplar halinde inecektir.
Diyanet İşleri (eski) O gün, gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.
Diyanet Vakfi O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.
Edip Yüksel Göğün bulut kütleleri halinde parçalanacağı ve meleklerin topluca indirildiği gün,
Elmalılı Hamdi Yazır Hem o, Semânın gamâm ile yarılacağı ve Melâikelerin peyderpey indirildiği gün
Erhan Aktaş O gün, gök beyaz bulutlar şeklinde parçalanacak ve melekler ardı sıra indirilecek.
Gültekin Onan Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;
Hakkı Yılmaz Ve o gün gökyüzü bulutlar ile yarılır ve melekler [ışın, radyasyon ve meteorlar] ardı arkasına indirilir.
Harun Yıldırım O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.
Hasan Basri Çantay O gün semâ, bulutlar (çıkıb), parçalanacak, melekler (ellerinde amel defterleri bulunduğu halde hesâb için) indirilecek, indirilecek.
Hayrat Neşriyat O gün gökyüzü, bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.
İbni Kesir Ve o gün; gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak, melekler bölük bölük indirileceklerdir.
İskender Evrenosoğlu Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sıra ile indirildi.
Kadri Çelik Bulutlu göğün parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün.
Mehmet Ali Eroğlu Rengi beyaz bulutlar halinde göğün parlamasıyla o gün melekler indirilecektir.
Muhammed Celal Şems O gün gök, bulutların (gürültüsü ile) yarılıp parçalanacak ve melekler bölükler hâlinde indirilecektir.
Muhammed Esed O Gün ki, gök bulutlarla birlikte, bütün yüküyle parçalanacak ve birbiri ardından melekler indirilecektir;
Mustafa İslamoğlu İşte o gün, tüm bulutlarıyla birlikte gökyüzü param parça olacak; ve melekler bölük bölük indirilecek;
Ömer Nasuhi Bilmen Ve o gün ki, gök bir bulutla parçalanacaktır, melekler de indirilmekle indirilecektir.
Ömer Öngüt O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.
Şaban Piriş O gün gök, beyaz bulutlar gibi parçalanacak ve melekler durmadan indirilecektir.
Sadık Türkmen O gün gökyüzü bulutlarla parçalanır ve bir çırpıda melekler indirilir.
Seyyid Kutub O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşür ve melekler bölük bölük inerler.
Suat Yıldırım Gün gelecek gök, beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek.
Süleyman Ateş Göğün bulutları parçalayıp meleklerin bölük bölük indirildiği gün;
Süleymaniye Vakfı Göğün beyaz bulut kümeleri halinde bölüneceği ve meleklerin bölük bölük indirileceği gün[*];

[*]

Gökyüzü, yaratılmadan önce duman halindeydi. (Fussilet 41/11)

“Yerin başka yere dönüştürüldüğü, göklerin de dönüştürüldüğü günde. (İbrahim 14/48)

Yani Kıyamet gününde yaratılış tekrarlanmış olacaktır. "Gök açılmış, orada kapılar oluşmuş olur." (Nebe' 78/19) Gök kapıları, bu beyaz bulutların arası olmalıdır. 

Tefhim-ul Kuran Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;
Ümit Şimşek O gün gökyüzü bulutlarla yarılır; melekler peş peşe indirilir.
Yaşar Nuri Öztürk Gün olur, gök, bulutlarla yarılır ve melekler ardarda indirilir.