73 - Müzzemmil suresi 16. âyet meali

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا
Fe asâ fir’avnur resûle fe ehaznâhu ahzen vebîlâ(vebîlen).
  
fe o zaman, böylece
asâ umulur ki
fir'avnu firavun
er resûle resûl
fe o zaman, böylece
ehaznâ-hu onu aldık, yakaladık
ahzen yakalayışla
vebîlen çok ağır
   
Abdulbaki Gölpınarlı Derken Firavun, peygambere isyân etmişti de onu, pek şiddetli bir sûrette helâk etmiştik.
Abdullah Parlıyan Derken Firavun peygambere isyan etti de onu yakalayıp şiddetli bir şekilde azaplandırdık.
Adem Uğur Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muaheze etmiştik.
Ahmed Hulusi Firavun o Rasûle âsi oldu da onu kahredici tutuşla yakalayıverdik!
Ahmet Tekin Firavun Allah’ın Rasûlüne âsi oldu, karşı geldi. Firavun’u belini kıracak şekilde yakalayıp şiddetli cezalandırdık.
Ahmet Varol Şu var ki, Firavun peygambere karşı geldi biz de onu şiddetli bir yakalayışla yakaladık.
Ali Bulaç Fakat Firavun elçiye isyan etti, Biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik.
Ali Fikri Yavuz Öyle ki, Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu şiddetli bir azabla yakalayıverdik.
Ali Ünal Ne var ki Firavun, o rasûle karşı geldi ve Biz de onu derdest edip, şiddetli bir cezaya çarptırdık.
Bayraktar Bayraklı Firavun o peygambere karşı gelmişti de, biz onu feci bir şekilde yakalamıştık.
Bekir Sadak Ama Firavun o peygambere karsi gelmisti de onu cok agir bir sekilde tutup cezalandirmistik.
Celal Yıldırım Ne var ki, Fir'avn, o peygambere karşı geldi; bu yüzden onu yakalayıp ağır şekilde cezalandırdık.
Cemal Külünkoğlu Firavun, gönderdiğimiz peygambere karşı geldi de kendisini sert bir azapla yakalayıverdik.
Diyanet İşleri (eski) Ama Firavun o peygambere karşı gelmişti de onu çok ağır bir şekilde tutup cezalandırmıştık.
Diyanet Vakfi Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muaheze etmiştik.
Edip Yüksel Ancak Firavun, elçiye karşı geldi; biz de onu feci bir biçimde yakaladık.
Elmalılı Hamdi Yazır Ki Fir'avn o Resule ısyan etti de biz onu vehîm bir tutuşla tuttuk alıverdik
Erhan Aktaş Firavun Rasul’e isyan etti. Bunun üzerine onu çok zorlu bir tutuşla tutuverdik.
Gültekin Onan Fakat Firavun elçiye isyan etti, biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik.
Hakkı Yılmaz Ama Firavun, elçiye isyan etti de Biz de onu korkunç bir tutuşla tutuverdik.
Harun Yıldırım Fakat Firavun rasule isyan etti, biz de onu müthiş bir şekilde yakaladık.
Hasan Basri Çantay Fir'avn, o peygambere ısyânetdi de biz de onu ağır ve çetin bir tutuşla yakalayıverdik.
Hayrat Neşriyat Fakat Fir'avun o peygambere isyân etmişti de onu şiddetli bir yakalayışla tutuverdik.
İbni Kesir Fakat Firavun, o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.
İskender Evrenosoğlu Fakat firavun resûle asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik (tutup aldık).
Kadri Çelik Fakat Firavun peygambere isyan etti, biz de onu çok ağır bir tarzda (azapla) yakalayıverdik.
Mehmet Ali Eroğlu Eh Firavun gönderilen elçiye karşı geldi, Biz de verdik ona şiddetli cezalar.
Mehmet Okuyan Firavun, o Elçi'ye isyan etmişti. Biz de onu kahredici bir şekilde kıskıvrak yakalamıştık.
Muhammed Celal Şems Firavun o peygambere itaat etmedi. Bunun sonucu Biz, onu ağır bir azapla yakaladık.
Muhammed Esed Ve Firavun elçiye isyan etti, bunun üzerine Biz de onu kahredici bir tutuşla kıskıvrak yakaladık.
Mustafa Çevik 15-17 Tıpkı Firavun ve kavmine de elçi gönderip Hesap Gününün azabı ile uyardığımız gibi size de karşılaşacağınız gerçekle uyaran ve şahit olan bir peygamber gönderdik. Firavun kendisine gönderilen elçinin davetini umursamayıp yüz çevirdi, şirk nizamını korumakta inatla direndi. Biz de bunun üzerine Firavun’u ve onun nizamına tabi olanları kıskıvrak yakalayıp helak ettik.

Siz de ey bu davetin muhatapları! Firavun ve kavmi gibi şirkinizde, azgınlık ve nankörlüğünüzde inatla direnmeye devam ederseniz, sizi de helak olmaktan kimse kurtaramaz. Üstelik dehşetinden çocukları ak saçlı ihtiyarlara döndürecek olan Kıyamet gününün azabından da asla korunamazsınız.
Mustafa İslamoğlu fakat Firavun elçiye karşı geldi; bunun üzerine biz de fena halde enseledik.
Ömer Nasuhi Bilmen (16-17) Fir'avun ise o Resûle isyan etti, artık o Fir'avun'u bir şiddetli yakalamakla yakaladık. Artık siz küfrederseniz kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Bir günden ki, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviriverir.
Ömer Öngüt Firavun o peygambere karşı gelmişti de, onu çok ağır bir yakalayışla yakalayıp cezalandırmıştık.
Şaban Piriş Firavun elçiye karşı geldi de onu çok kötü bir şekilde yakaladık.
Sadık Türkmen Firavun elçiye isyan etti; Biz de onu, pek şiddetli bir tutuşla yakalayıp mahvettik.
Seyyid Kutub Firavun, gönderdiğimiz peygambere karşı geldi de kendisini sert bir şekilde yakalayıverdik.
Suat Yıldırım Firavun o Resule isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık.
Süleyman Ateş Fir'avn, elçiye karşı geldi. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.
Süleymaniye Vakfı Firavun o elçiye karşı koymuştu. Biz onu çok kötü yakalamıştık.
Tefhim-ul Kuran Fakat Firavun peygambere isyan etti, biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik.
Ümit Şimşek Fakat Firavun peygambere karşı geldi; Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.
Yaşar Nuri Öztürk Ama Firavun, resule isyan etti de biz onu korkunç bir tutuşla tutuverdik.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.