69 - Hâkka suresi 48. âyet meali

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
Ve innehu le tezkiretun lil muttekîn(muttekîne).
  
ve inne-hu ve muhakkak ki o
le tezkiretun gerçekten öğüttür
li el muttekîne takva sahipleri için
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve şüphe yok ki Kur'ân, çekinenlere öğüttür.
Abdullah Parlıyan Gerçek şu ki, bu Kur'ân yolunu Allah ile bulanlara bir öğüt ve uyarıdır.
Adem Uğur Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.
Ahmed Hulusi Muhakkak ki O (Kur'ân), korunmak isteyenler için düşündürücü hatırlatmadır!
Ahmet Tekin Kur’ân, Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler için bir öğüttür, bir uyarıdır.
Ahmet Varol Şüphesiz o (Kur'an) takva sahipleri için bir öğüttür.
Ali Bulaç Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.
Ali Fikri Yavuz Gerçekten o Kur’an, takva sahipleri için bir öğüddür.
Ali Ünal Ve yine o Kur’ân, müttakîler için bir irşaddır.
Bayraktar Bayraklı (48-49) Şüphesiz Kur'ân, takvâ sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.
Bekir Sadak Dogrusu Kuran Allah'a karsi gelmekten sakinanlara bir oguttur.
Celal Yıldırım Ve şüphesiz ki bu söz (Kur'ân), muttakîler (Allah'tan saygı ile korkup yalandan ve kötü düşünce ve davranışlardan sakınanlar) için bir öğüttür.
Cemal Külünkoğlu Muhakkak ki bu (Kuran), Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan herkes için bir öğüttür.
Diyanet İşleri (eski) Doğrusu Kuran Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.
Diyanet Vakfi Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.
Edip Yüksel Kuşkusuz bu, erdemliler için bir hatırlatmadır.
Elmalılı Hamdi Yazır Ve o hiç şüphesiz unutulmıyacak bir öğüddür korunacaklar için
Erhan Aktaş O, takva1 sahipleri için bir öğüttür.

1- Korunma; Allah’ın buyruklarına içtenlikle uyarak; o buyruklarla, kötü ve zararlı şeylere karşı kendisini korumaya, güvenceye almak.
Gültekin Onan Çünkü o (Kuran, Tanrı'dan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.
Hakkı Yılmaz Ve şüphesiz Kur’ân, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için bir öğüttür.
Harun Yıldırım Doğrusu o, muttakiler için bir öğüttür.
Hasan Basri Çantay Şübhesiz ki o (Kur'an) (fenâlıkdan) korunanlar için kat'î bir öğütdür.
Hayrat Neşriyat Ve şübhesiz ki o (Kur’ân), takvâ sâhibleri için elbette bir nasîhattir.
İbni Kesir Doğrusu o; müttakiler için bir öğüttür.
İskender Evrenosoğlu Ve muhakkak ki O (Kur'ân), gerçekten muttakiler (takva sahipleri) için bir öğüttür.
Kadri Çelik Çünkü o (Kur'an) takva sahipleri için bir hatırlatmadır.
Mehmet Ali Eroğlu (47-48) Aracı olsanız da, hiç biriniz buna engel olamazdınız. Bu muttakiler için bir öğüttür.
Mehmet Okuyan Şüphesiz ki o (Kur’an), muttakîler (duyarlı olanlar) için bir hatırlatmadır.
Muhammed Celal Şems Şüphesiz bu (Kur’an,) takvayı benimseyenler için bir nasihattir.
Muhammed Esed Gerçek şu ki bu (Kuran), Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes için bir öğüt ve uyarıdır.
Mustafa Çevik 48-49 Şüphesiz bu Kur’an, Allah’ın insanı ve kâinatı yaratmasının amacını ve bu amaca uygun nasıl yaşanması gerektiğini bildirmek, bununla ilgili öğüt verip uyarmak için gönderilmiştir. Bu gerçeği ancak, yaratılışının ve bunca nimetlerle donatılışının sebebini düşünenler anlayabilirler, fakat insanların birçoğu aklını kullanıp, düşünüp de gerçeği kabul etmek istemiyorlar.
Mustafa İslamoğlu Gerçek şu ki, bu vahiy muttakiler için bir uyarıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen (47-48) Artık sizden bir kimse de yoktur ki, ondan men ediciler olabilsinler. Ve şüphe yok ki, o (Kur'ânı Mübîn) muttakîler için elbette bir mev'izadır.
Ömer Öngüt Doğrusu o (Kur'an) takvâ sahipleri için bir öğüttür.
Şaban Piriş Şüphesiz O, korunanlar için bir hatırlatmadır.
Sadık Türkmen ŞÜPHESİZ o, sakınanlar için bir öğüttür!
Seyyid Kutub Doğrusu Kur'an Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.
Suat Yıldırım Şüphesiz o müttakiler için bir irşaddır.
Süleyman Ateş O (Kur'ân), korunanlar için bir öğüttür.
Süleymaniye Vakfı Kur’an, Allah’tan çekinerek kendini koruyanların, akıllarından çıkarmayacakları bir bilgidir.
Tefhim-ul Kuran Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.
Ümit Şimşek O takvâ sahipleri için bir öğüttür.
Yaşar Nuri Öztürk Gerçek şu ki o, sakınanlar için tam bir uyarıcı ve düşündürücüdür.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.