7 - A’râf suresi 181. âyet meali

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
Ve mimmen halâknâ ummetun yehdûne bil hakkı ve bihî ya’dilûn(ya’dilûne).
  
ve mim-men (min men) ve o kimselerden
halâk-nâ biz yarattık
ummetun bir ümmet, bir toplum
yehdûne hidayete erdirir, ulaştırır
bi el hakkı hak ile, gerçekle
ve bi-hi ve onunla
ya'dilûne adil, eş, denk tutuyorlar
   
Abdulbaki Gölpınarlı Yarattıklarımızdan bir topluluk var ki halkı gerçeğe irşâd eder ve gerçek olarak adâletle muâmelede bulunur.
Abdullah Aydın Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki, onlar gerçeği gösterirler ve hak ile hüküm verirler.
Abdullah Parlıyan Yarattıklarımız arasında başkalarına doğru ve gerçek yolu göstererek onun ışığında adaletle davranan insanlar da vardır.
Adem Uğur Yarattıklarımızdan, daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur.
Ahmed Hulusi Yarattıklarımızdan (öyle) bir topluluk var ki, Hak olarak hakikate erdirirler ve O'nun ile her şeyin hakkını verirler!
Ahmet Davudoğlu Yine bizim yarattıklarımızdan bir ümmet de var ki, Hakka rehberlik ederler ve onunla adalet gösterirler.
Ahmet Tekin Yarattıklarımız içinden hak kitap Kur’ân ile toplumda hakça bir düzen gerçekleştirmek için, hakkı, hayrı gözeterek doğru yolu gösteren, hakkı ayakta tutarak adâleti yerine getiren teşkilâtlı, tutkun, eğitimli, yetişmiş, uzman yönetici kadrolar, cemaatler, müesseseler (devlet) devamlı bulunmalıdır.
Ahmet Varol Yarattıklarımız içinde hakka yönelten ve onunla adaleti uygulayan bir topluluk da vardır.
Ali Arslan Yarattıklarımızdan öyle bir topluluk var ki, hakka götürürler ve hak ile adalet ederler.
Ali Bulaç Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip ileten ve onunla adaleti kılan (uygulayan) bir ümmet vardır.
Ali Fikri Yavuz Yine bizim yarattıklarımızdan bir ümmet de vardır ki, rehberlik ederler ve hak ile hüküm verirler.
Ali Ünal Yarattıklarımız içinde (Allah’ı Güzel İsimleri’yle gerektiği gibi tanıyan, dolayısıyla) hakka dayanarak insanların hidayetine vesile olan ve yine hakka dayanarak doğru ve adaletli davranan, doğruluğu ve adaleti gerçekleştiren bir topluluk da vardır.
Arif Pamuk Yine bizim yarattığımız insanlardan öyle ümmetler vardır ki, onlar hakka gidecek yolu gösterirler ve o hak ile adaleti yerine getirirler.
Bahaeddin Sağlam Yarattıklarımız içinde hakkı ve hakikati gösteren hak ile hükmeden bir toplum vardır.
Bayraktar Bayraklı Yarattıklarımızdan öyle bir millet var ki, daima hakka iletir ve adâleti hak ile yerine getirir.
Bekir Sadak Yarattiklarimizdan bir topluluk hakki gosterirler ve onunla hukmederler. *
Celal Yıldırım Yarattıklarımızdan bir ümmet de var ki, onlar hakka giden yolu gösterir, ona doğru irşâd ederler; yine onunla adaleti uygularlar.
Cemal Külünkoğlu (Bunun yanında) yarattıklarımız arasında (başkalarına) doğru yolu gösteren ve onun ışığında adaletle davranan insanlar da vardır.
Diyanet İşleri (eski) Yarattıklarımızdan bir topluluk hakkı gösterirler ve onunla hükmederler.
Diyanet Vakfi Yarattıklarımızdan, daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur.
Edip Yüksel Yarattıklarımızın arasında bir topluluk var ki gerçek ile yol gösterirler ve yine onunla hakkı gözetirler.
Elmalılı Hamdi Yazır Yine bizim halk ettiklerimizden bir ümmet de var ki hakka rehberlik ederler, ve onunla icrayı adalet eylerler
Erhan Aktaş Yarattıklarımız arasında öyle bir topluluk da var ki, hakka iletirler ve onunla adil olurlar.
Gültekin Onan Yarattıklarımızdan hakka yöneltip ileten ve onunla adaleti (uygulayan) bir ümmet vardır.
Hakkı Yılmaz Yine Bizim oluşturduklarımızdan hakka kılavuzluk eden ve onunla adaleti uygulayan bir ümmet vardır.
Harun Yıldırım Yarattıklarımızdan bir ümmet de vardır ki hak ile yol gösterirler ve onunla adaletli davranırlar.
Hasan Basri Çantay Yaratdıklarımızdan öyle bir ümmet de vardır ki onlar hakka rehberlik ederler, adaleti de onunla (o dairede) tatbıyk ederler.
Hasan Tahsin Feyizli Yarattıklarımızdan (öyle) bir ümmet vardır ki, hakka rehberlik ederler ve o (hak) ile adalet yaparlar.
Hayrat Neşriyat Yarattıklarımızdan bir ümmet de vardır ki, (insanlara) hak ile doğru yolu gösterirler ve onunla adâleti tatbîk ederler.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay Yarattıklarımızdan bir topluluk hakkı gösterirler ve onunla hükmederler.
Hüseyin Kaleli “Yarattığımız kimselerden hakla hidâyete eren ve onunla adalet yapanlar da vardır.”
İbni Kesir Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki; onlar hakkı gösterirler ve onunla adaleti uygularlar.
İskender Evrenosoğlu Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a (Allah'a) ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler.
İsmail Mutlu, Şaban Döğen Yarattıklarımız arasından bir topluluk vardır ki, insanlara hakkı gösterirler ve hak olan hükümlerle adalet ederler.
Kadri Çelik Yarattıklarımızdan hakka hidayet eden ve adaleti hak ile yerine getiren bir topluluk vardır.
Mehmet Ali Eroğlu Rehberlik yaparak insanları hakka yönelten, adaleti uygulayanlar vardır. Açıkça bu işleri yapan kimseler; Bizim yarattıklarımızdan bir ümmettir.
Mehmet Okuyan Yarattıklarımızdan gerçeğe rehberlik eden ve onunla adil davranan bir topluluk vardır.
Muhammed Celal Şems Yarattıklarımız arasında öyle bir topluluk var ki, (insanlara) hak ile doğru yolu gösterirler ve onunla (dünyada) adalet ederler. B.23
Muhammed Esed Yarattıklarımız arasında (başkalarına) doğru yolu gösteren ve onun ışığında adaletle davranan insanlar da vardır.
Mustafa Çevik Yarattıklarımız içinde davetimize iman edip, sorumluluklarını bilinçle ve adaletle yerine getirenler de vardır. Bunlar başkalarını da doğru olana uymaya çağı rırlar.
Mustafa İslamoğlu Yarattıklarımız içersinde hakikate giden yolu gösteren ve onun sayesinde adaletle davranan kimseler de vardır.
Nedim Yılmaz Yarattıklarımızdan (insanlara) hak ile doğru yolu gösteren ve hak ile adaleti yerine getiren bir millet vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve yarattıklarımızdan bir ümmet de vardır ki, onlar hak ile rehberlik ederler ve hak ile adâlette bulunurlar.
Ömer Öngüt Yarattıklarımızdan öyle bir topluluk da vardır ki, onlar Hakk'a iletirler ve hak ile hüküm verirler.
Ömer Rıza Doğrul Yarattıklarımızdan bir cemaat vardır ki halkı doğru yola irşad ederler. Hak ile adaleti icra ederler.
Şaban Piriş Yarattıklarımızdan hakka yönelten ve onunla adaleti sağlayan bir toplum vardır.
Sadık Türkmen YARATTIKLARIMIZDAN, gerçeğe ileten bir toplum vardır, onunla (gerçek ile/Kur’an ile) adaleti uygularlar.
Seyyid Kutub Yarattığımız insanlar içinde başkalarını hakka ileten ve hakka uygun, adil hükümler veren bir kesim varılır.
Suat Yıldırım Yarattıklarımız içinde, daima Hakka giden yolu gösteren ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır.
Süleyman Ateş Yarattıklarımız içinde, doğrulukla hakka götüren ve hak ile adâlet yapan bir ümmet de vardır.
Süleymaniye Vakfı Yarattıklarımız içinde öyle bir toplum(ümmet) vardır ki hem o doğruyu[*] gösterir hem de onun ışığında adaletli davranırlar.

[*] Allah’ın kitabını ve ondan çıkarılmış doğru hükümleri(hikmet)

Talat Koçyiğit Yarattıklarımız içinde bir ümmet de vardır ki, insanları Hakka irşad ederler ve hak ile hüküm verirler.
Tefhim-ul Kuran Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip ileten ve onunla adaleti kılan (uygulayan) bir ümmet vardır.
Ümit Şimşek Yarattıklarımız arasından bir topluluk da var ki, hak sözle insanlara doğru yolu gösterir ve hak ile hükmederek adalet ederler.
Yaşar Nuri Öztürk Bizim yarattıklarımızdan bir ümmet var ki, hakka rehberlik eder ve onunla adalet sunarlar.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.