7 - A’râf suresi 83. âyet meali

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
Fe enceynâhu ve ehlehû illâmreetehu kânet minel gâbirîn(gâbirîne).
  
fe o zaman, böylece
encey-nâ-hu biz onu kurtardık
ve ehle-hu ve onun ehlini, ailesini
illâ imreete-hu onun kadını (hanımı, eşi) hariç
kânet min el gâbirîne geride kalanlardan oldu
   
Abdulbaki Gölpınarlı Onu ve akrabasını kurtardık, ancak karısı kurtulmadı ve o, kavmiyle kalanlardandı.
Abdullah Parlıyan Bunun üzerine, biz de hem onu, hem de ona inananları kurtardık, karısı geride kalıp helak olanlardan oldu.
Adem Uğur Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.
Ahmed Hulusi Onu ve Onun inananlarını kurtardık. . . Karısı hariç! O gelmeyip, yere göçenlerden oldu!
Ahmet Tekin Onu, karısı hariç ailesini, iman edenleri kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kâfirlerden oldu.
Ahmet Varol Biz de onu ve karısı dışında bütün ailesini kurtardık. O (karısı) ise azapta kalanlardandı.
Ali Bulaç Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.
Ali Fikri Yavuz Biz de Lût (Aleyhisselâm) ile ailesini ve bağlılarını kurtardık; yalnız karısı, (gizli küfrü sebebiyle) yere geçenlerden oldu.
Ali Ünal Neticede, (emrimiz üzerine helâkten önce ülkeyi terkeden) Lût’u ve ailesini kurtardık; eşi hariç: o geride kalıp helâk olanların arasında idi.
Bayraktar Bayraklı Biz de onu ve hanımından başka aile fertlerini kurtardık; çünkü hanımı geride kalanlardan idi.
Bekir Sadak Bunun uzerine Lut'u ve taraftarlarini kurtadik; yalniz karisi, geride kalip helake ugrayanlardan oldu.
Celal Yıldırım Bunun üzerine biz Lût'u da, onun ev halkını da kurtardık, ancak karısını değil, o geriye kalıp (gazaba uğrayanlardan) oldu.
Cemal Külünkoğlu Bunun üzerine biz de, Lût'u ve eşi dışındaki yakınlarını kurtardık. Eşi ise geride kalıp helak olanlardan oldu.
Diyanet İşleri (eski) Bunun üzerine Lut'u ve taraftarlarını kurtardık; yalnız karısı, geride kalıp helake uğrayanlardan oldu.
Diyanet Vakfi Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.
Edip Yüksel Onu ve ailesini kurtardık. Karısı hariç. O geride kalanlardan oldu.
Elmalılı Hamdi Yazır Biz de onu ve ehlini kurtardık, ancak karısı kalıb yere geçenlerden oldu
Erhan Aktaş Bunun üzerine onu ve yanında yer alanları kurtardık. Karısı hariç; o, geride kalanlardan oldu.
Gültekin Onan Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ehlini (ailesini) kurtardık; o (karısı) ise [yok edilenler arasında] geride kalanlardandı.
Hakkı Yılmaz Bunun üzerine Biz de o'nu ve ailesini kurtardık, yalnız karısını kurtarmadık; o, geride kalanlardan; düşünce bakımından günâhkar toplumla beraber olanlardan idi.
Harun Yıldırım Nihayet biz onu ve ehlini kurtardık, ancak karısı müstesna. O geride kalıp helak olanlardan oldu.
Hasan Basri Çantay Bunun üzerine biz de hem onu, hem geride kalanlardan olan karısından başka bütün ehlini kurtardık.
Hayrat Neşriyat Bunun üzerine (biz de) onu ve ehlini kurtardık; ancak karısı hâriç; (o,) geride(azabda) kalanlardan oldu.
İbni Kesir Bunun üzerine Biz de, hem onu, hem de ehlini kurtardık. Ancak karısı, geride kalanlardan oldu.
İskender Evrenosoğlu Böylece Biz, onun eşi (hanımı) hariç, onu ve ailesini kurtardık. O, geride kalanlardan oldu.
Kadri Çelik Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.
Mehmet Ali Eroğlu Ailesini ve onu, karısı dışında kurtardık. Karısı geride kalanlardandır.
Mehmet Okuyan Bunun üzerine onu ve ailesini kurtarmıştık. Yalnız hanımı hariç; o, geride kalanlardandı.
Muhammed Celal Şems Biz, karısı dışında, onu ve ehlini kurtardık. (Karısı) geride kalanlardan oldu.
Muhammed Esed Bunun üzerine onun ve geride kalanlar arasında bulunan karısı dışında yandaşlarını kurtardık.
Mustafa Çevik 83-84 Biz de karısı hariç, Lût’u ve ailesini kurtardık. Geride kalanların üzerine yağmur gibi taş yağdırıp hepsini helak ettik. Allah’ın davetine başkaldıranlara ders olsun.
Mustafa İslamoğlu Bunun ardından onu ve yakınlarını kurtardık; ne ki eşi (yolda) dökülenlerden biri oldu.
Ömer Nasuhi Bilmen Artık Biz O'nu ve ehlini kurtardık, zevcesi müstesna, o geriye kalıp helâk olanlardan oldu.
Ömer Öngüt Biz de onu ve âilesini kurtardık. Yalnız karısı geride kalıp helâka uğrayanlardan oldu.
Şaban Piriş Biz de Lût’u ve âilesini kurtardık; yalnız karısı geride kalanlardan oldu.
Sadık Türkmen Biz de onu ve ailesini kurtardık, hanımı hariç! O geride kalanlardan oldu.
Seyyid Kutub Lût'u ve eşi dışındaki yakınlarını kurtardık. Eşi ise geride kalıp helak olanlardan oldu.
Suat Yıldırım Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helâk olanlardan oldu.
Süleyman Ateş Biz de onu ve âilesini kurtardık, yalnız karısı geride kalanlardan oldu.
Süleymaniye Vakfı Biz de karısı hariç onu ve bütün ailesini kurtardık. Karısı (yanardağ) külleri altında kalanlardan oldu.[*]

[*] Lav külleri altında kalanlar, Lut aleyhisselama inanmamış olanlardı. Görevli melekler ile İbrahim aleyhisselam arasında şöyle bir konuşma geçmişti:
İbrahim: “Elçiler! Asıl göreviniz nedir?” diye sordu.
“Biz günahkar bir topluluğa gönderildik” dediler
“Üzerlerine (pişmiş) balçıktan taş yağdırmakla görevlendirilmiştik.”
”Rabbinin katında damgalanmış, aşırı davrananlara özel taşlar... Orada inanmış olan kim varsa dışarı çıkardık...
Bir ev dışında Allah’a tam teslim olmuş (müslüman) kimse bulamadık. (Zariyat 51/31-36)

Lut aleyhisselamın da karısı kafirdi. Bunu gösteren ayet şudur:
Allah, ayetleri görmezlikten gelenler için Nuh’un karısı ile Lut’un karısını örnek verir. Onlar, iyi kullarımızdan ikisinin nikahı altında idiler. Kocalarına ihanet ettiler. Kocaları onlara, Allah’tan gelen hiç bir şeyi engelleyemeyecektir. Onlara “Ateşe girenlerle birlikte siz de girin” denecektir. (Tahrim 66/10)

Tefhim-ul Kuran Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.
Ümit Şimşek Biz de Lût'u ve ailesini kurtardık-ancak karısı müstesna; o geride kalıp helâk olanlardan idi.
Yaşar Nuri Öztürk Biz de onu ve ailesini kurtardık karısı müstesna. O, yere geçenlerden oldu.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.