7 - A’râf suresi 192. âyet meali

وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ
Ve lâ yestetîûne lehum nasran ve lâ enfusehum yansurûn(yansurûne).
  
ve lâ yestetîûne ve güç yetiremezler
lehum onlarındır, onlar için vardır
nasran bir yardım
ve lâ ve olmaz, olmasın
enfuse-hum kendileri
yansurûne yardım ederler
   
Abdulbaki Gölpınarlı Onlara yardım etmeye güçleri yetmeyen ve kendilerine de yardım etmeye muktedir olmayan şeyleri eş mi sayıyorlar ona.
Abdullah Parlıyan Ne onlara, ne de kendi kendilerine bir yardımda bulunamayacak olan varlıklara mı?
Adem Uğur Halbuki (putlar) ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur.
Ahmed Hulusi (Allâh'a ortak koşulanlar) onlara yardıma muktedir olamadıkları gibi, kendi nefslerine de yardım edemezler!
Ahmet Tekin Bunların, ne onlara yardımları dokunabilir, ne de, kendilerine, birbirlerine yardım edebilirler.
Ahmet Varol Ortak koştukları şeyler ne onlara yardımda bulunabilir ne de bizzat kendilerine yardım edebilirler.
Ali Bulaç Oysa (bu şirk koştukları güçler ve nesneler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeğe.
Ali Fikri Yavuz Bu putlar, ne o tapınanlara, ne de kendi nefislerine yardım etmeğe güç yetiremezler.
Ali Ünal Ve onlara hiçbir yardımı olmayan, bırakın onlara yardım etmeyi, kendilerine bile yardımı dokunmayan varlıkları mı?
Bayraktar Bayraklı Oysa, putlar onlara da yardım edecek güçte değil ve kendilerine de yardım edemezler.
Bekir Sadak Oysa putlar ne onlara yardim edebilir ve ne de kendilerine bir yardimlari olur.
Celal Yıldırım Hem o ortaklar onlara hiçbir şekilde yardıma güç getiremezler ve kendi kendilerine de yardımcı olamazlar.
Cemal Külünkoğlu Hâlbuki bunlar; ne onlara yardım edebilir, ne de kendilerine bir yardımları olabilir.
Diyanet İşleri (eski) Oysa putlar ne onlara yardım edebilir ve ne de kendilerine bir yardımları olur.
Diyanet Vakfi Halbuki (putlar) ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur.
Edip Yüksel Putlar, ne onlara yardım edebilir, ne de kendilerine yardım edebilirler.
Elmalılı Hamdi Yazır Halbuki onlar, onların imdadına yetişmezler, hattâ kendilerini bile kurtaramazlar
Erhan Aktaş Oysa onlar, ne onlara yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler.
Gültekin Onan Oysa (ortak koştukları) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne de kendi nefslerine yardım etmeye.
Hakkı Yılmaz Hâlbuki bunlar, tapınanlar için yardıma güç yetiremezler. Kendi nefislerine de yardım edemezler.
Harun Yıldırım Halbuki onlar kendilerine yardım edemezler, onlar kendilerine bile yardım edemezler.
Hasan Basri Çantay Halbuki bunlar o (tapanlara) hiç bir suretle yardım edemeyecekler gibi kendi kendilerine bile yardım edemezler.
Hayrat Neşriyat Hâlbuki (bu putlar) ne onlara bir yardımda bulunabilirler, ne de kendi nefislerine yardım edebilirler.
İbni Kesir Halbuki bunlar; ne onlara yardım edebilir, ne de kendilerine bir yardımları olabilir.
İskender Evrenosoğlu Ve onlara bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine (de) yardım edemezler.
Kadri Çelik Oysa (ortak koştukları şeyler) ne onlara yardım edebilir ve ne de kendilerine bir yardımları olur.
Mehmet Ali Eroğlu Rağbet ettikleri şeyler, ne onlara ne de kendilerine yardımda bulunabilirler.
Mehmet Okuyan (Oysa putlar), onlara yardıma güç yetiremez, (kendilerine bile) yardım edemezler.
Muhammed Celal Şems (Onların ortak koştukları,) onlara yardım gücüne sahip değillerdir, kendilerine bile yardım edemez.
Muhammed Esed Ne onlara ne de kendi kendilerine bir yardımda bulunamayacak olan varlıklara mı?
Mustafa Çevik 191-193 Peki şimdi siz hiçbir şeyi yaratmaya güç yetiremeyen, kendisi de Allah tarafından yaratılmış olanları Allah’a ortak koşup da ilah mı ediniyorsunuz? Oysa ortak koştuklarınızın ne kendilerine ne de ortak koşanlara Allah katında hiçbir yardımı da dokunamaz. Size doğru yolu göstersinler diye bir talepte bulunsanız buna akılları ermez, güçleri de yetmez, karşılarına geçip ister yalvarın, ister boyun büküp bekleyin, elinize hiçbir şey geçmez.
Mustafa İslamoğlu Kaldı ki, ne onlara yardımları dokunabilir ne de bizzat kendilerine yardımcı olabilirler.
Ömer Nasuhi Bilmen Halbuki bunlar için yardımda bulunmaya muktedir olamazlar. Ve ne de kendi nefislerine yardım edebilirler.
Ömer Öngüt Onlar ne tapanlara ne de kendilerine hiçbir şekilde yardım edemezler.
Şaban Piriş Kendilerine bile yardım edemeyenler, onlara hiç yardım edemezler.
Sadık Türkmen Onlar, bir yardıma bile güç yetiremezler, kendilerine de yardım edemezler.
Seyyid Kutub Oysa bu düzmece ortaklar, ne onlara yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler.
Suat Yıldırım (191-193) O’na hiç bir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran mahlûkları mı eş ortak sayıyorlar? Halbuki o şerikler, kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar. Şayet siz onları doğru yola çağıracak olursanız size uymazlar. O müşrikleri siz ha hakka çağırmışsınız, ha susmuşsunuz, size karşı onların durumu aynıdır.
Süleyman Ateş (O putlar), ne onlara bir yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım ederler?
Süleymaniye Vakfı Bunlar, ne onlara ne de kendilerine yardım edebilirler.
Tefhim-ul Kuran Oysa (bu şirk koştukları güçler ve nesneler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeğe.
Ümit Şimşek Onlara bir yardımı dokunmayan, hattâ kendilerine bile yardımdan âciz olanları mı?
Yaşar Nuri Öztürk Onlar, ne bunlara bir yardım sağlayabilirler ne de kendi benliklerine yardımcı olabilirler.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.