7 - A’râf suresi 159. âyet meali

وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
Ve min kavmi mûsâ ummetun yehdûne bil hakkı ve bihî ya’dilûn(ya’dilûne).
  
ve min kavmi mûsâ ve Musa (as)'ın kavminden
ummetun bir ümmet, bir toplum
yehdûne hidayete erdirir, ulaştırır
bi el hakkı hak ile, gerçekle
ve bi-hi ve onunla
ya'dilûne adil, eş, denk tutuyorlar
   
Abdulbaki Gölpınarlı Mûsâ kavminden bir topluluk vardı ki halkı doğru yola sevk ederler ve adâletle muâmelede bulunurlardı.
Abdullah Parlıyan Musa'nın toplumunun da hepsi sapık ve günahkar olmayıp, onların arasında da diğer insanlara doğru yolu gösterip gerçeklere ulaştıran ve o dinin ışığı altında, adaletle davranan insanlar da vardı.
Adem Uğur Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır.
Ahmed Hulusi Musa halkından bir topluluk bulunur ki Hak olarak hakikati bildirirler ve hakikati yaşamanın gereği olarak, hakkını verirler!
Ahmet Tekin Mûsâ’nın kavminden tutkun, teşkilâtlı, yetişmiş, mümtaz yönetici cemaatler ve müesseseler vardı ki, peygamberlerine gelen vahyi, peygamberlerinin tebliğini esas alarak halkı irşad eder, doğru yolu gösterirlerdi. Hakkı gözeterek adâletle, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzeni temin ederlerdi.
Ahmet Varol Musa'nın kavminden hakka yönelten ve onunla adaleti uygulayan bir grup vardı.
Ali Bulaç Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır.
Ali Fikri Yavuz Mûsa’nın kavminden, insanları doğru yola götürür ve hak ile adâlet yapar bir topluluk vardı.
Ali Ünal Musa’nın halkı içinde hakkı anlatıp onunla insanları doğruya yönlendiren ve hidayetlerine vesile olan, yine hakka dayanarak doğru ve adaletli davranan, doğruluğu ve adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardı.
Bayraktar Bayraklı Mûsâ toplumunda hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır.
Bekir Sadak Musa'nin milletinden bir topluluk hakki gosterirler ve onunla hukmederlerdi.
Celal Yıldırım Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, hakkı doğruyu gösterip irşâdda bulunurlar ve onunla adaleti yansıtırlar.
Cemal Külünkoğlu Musa'nın (görevlendirildiği) topluluk içinde doğru yolu gösteren ve onun ışığı altında adaletle davranan insanlar vardı.
Diyanet İşleri (eski) Musa'nın milletinden bir topluluk hakkı gösterirler ve onunla hükmederlerdi.
Diyanet Vakfi Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır.
Edip Yüksel Musa’nın halkından bir topluluk var ki gerçeği gösterirler ve onunla eşitliği sağlarlardı.
Elmalılı Hamdi Yazır Evet, Musânın kavminden bir ümmet de var ki hakka irşad ederler ve onunla adalet yaparlar
Erhan Aktaş Musa’nın halkından da hakka ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk vardı.
Gültekin Onan Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir ümmet vardı.
Hakkı Yılmaz Mûsâ'nın toplumundan da hakkı gösteren ve hak ile adaleti uygulayan bir liderleri olan bir topluluk vardır.
Harun Yıldırım Musa’nın kavminden hakka ileten ve onunla adil davranan bir topluluk vardır.
Hasan Basri Çantay Musânın kavminden bir cemâat vardır ki (halkı) hakka irşâd ederler, onunla (hükümde) adalet yaparlar.
Hayrat Neşriyat Mûsâ’nın kavminden bir cemâat de vardır ki, (insanlara) hak ile doğru yolu gösterirler ve onunla adâleti tatbîk ederler.
İbni Kesir Musa'nın kavminden bir topluluk vardır ki; irşad ederler ve onunla hükmederler.
İskender Evrenosoğlu Ve Musa (A.S)'ın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler (hidayete ulaştırırlar). Ve onunla (hak ile) adaletle hükmederler.
Kadri Çelik Musa'nın kavminden, hakka hidayet eden ve hak ile adalette bulunan bir topluluk vardır.
Mehmet Ali Eroğlu Fiilen Musa'nın kavminden hakka yönelten ve adil davranan bir topluluk vardır
Mehmet Okuyan Musa’nın kavminden de gerçeğe rehberlik eden ve onunla adil davranan bir topluluk vardır.
Muhammed Celal Şems Musa’nın kavminden bir topluluk, bu hak ile insanları doğru yola ulaştırmakta ve onun vasıtasıyla (insanlar arasında) adaletle hükmetmekteydi.
Muhammed Esed Musa'nın (görevlendirildiği) halk içinde (ötekilere) doğru yolu gösteren ve onun ışığı altında adaletle davranan insanlar vardı
Mustafa Çevik Musa’nın kavmi içinde insanları doğru düşünmeye ve yaşamaya davet eden ve iman etmek isteyenlere rehberlik eden kimseler de vardı.
Mustafa İslamoğlu Musa'nın toplumu içerisinde öyle bir kesim de vardır ki, onlar hakkıyla rehberlik ederler ve o hakikat sayesinde adaletli davranırlar.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve Mûsa'nın kavminden bir cemaat de vardır ki, hak ile hidâyete erdirirler ve hak ile adâlette bulunurlar.
Ömer Öngüt Musa'nın kavminden öyle bir topluluk da vardır ki, onlar Hakk'a iletirler ve hak ile hüküm verirler.
Şaban Piriş Musa’nın kavminden hakkı gösteren ve onunla adaleti gözeten bir topluluk vardı.
Sadık Türkmen MUSA’NIN KAVMİNDEN bir topluluk vardı ki, gerçekle (ayetler+akıl+bilim+faydalı iş ile) doğru yolu gösterirler ve onunla, adaletle hareket ederlerdi.
Seyyid Kutub Musa'nın soydaşlarından insanları hakka ileten ve hakka uygun, adil hükümler veren bir grup vardı.
Suat Yıldırım Evet! Mûsâ’nın kavminden bir topluluk da vardır ki hak dinle insanları doğru yola götürür ve onunla halk içinde adaleti tatbik ederler.
Süleyman Ateş Mûsâ kavmi içinde doğrulukla hakka götüren ve hak ile adâlet yapan bir topluluk da vardır.
Süleymaniye Vakfı Musa’nın topluluğundan (kavminden) bir toplum (ümmet)[*] vardır; hem bu gerçekle yol gösterirler hem kendileri de o ona uygun davranırlar.

[*] Ümmet: Toplum. Bir lideri olan ve marufa uygun değerler ile o lider etrafında toplanma bilincini irade eden topluluk. “Kavim” ve “ümmet” kelimelerinin aynı cümle içerisinde kullanıldığı bu ayetten anlaşılacağı üzere marufa uygun değerler etrafında, en az bir liderden oluşan ve onun etrafında kendi iradeleri ile bir araya gelip hareket edenler, ümmettir. Bu kavimin(topluluğun) bir arada olma bilinciyle hareket eden kısmı artık topluluk olma durumundan toplum olma durumuna geçerler. Bu nedenle Türkçe Meal çalışmasının tamamında ‘ümmet’ geçen ayetlere ‘TOPLUM’, ‘kavim’ geçen ayetlere ‘TOPLULUK’ veya ‘HALK’ manası tercih edilmiştir. Bu manalar, aşağıdaki Türk Dil Kurumu Sözlük manalarına en uygun olanlarıdır.
Toplum:Bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü

Topluluk: Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, aynı yerde bulunan insan kalabalığı, aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme
 

Tefhim-ul Kuran Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır.
Ümit Şimşek Musa'nın kavminden bir topluluk da var ki, hak sözle insanlara doğru yolu gösterir ve hak ile hükmederek adalet ederler.
Yaşar Nuri Öztürk Musa kavminden bir topluluk vardır ki, hakka kılavuzluk/hak ile kılavuzluk eder ve yalnız hakka dayanarak adaleti gözetir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.