7 - A’râf suresi 67. âyet meali

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ
Kâle yâ kavmi leyse bî sefâhetun ve lâkinnî resûlun min rabbil âlemîn(âlemîne).
  
kâle dedi
yâ kavmi ey kavmim
leyse bi ben değilim
sefâhetun sefih, akılsız
ve lâkin-nî ve, fakat ben
resûlun resûl, elçi
min rabbi el âlemîne âlemlerin Rabbinden
   
Abdulbaki Gölpınarlı O, ey kavmim dedi, bende sapıklık, bilgisizlik yok, fakat ben, âlemlerin Rabbinden gelen bir elçiyim.
Abdullah Parlıyan Hûd: “Ey kavmim!” dedi. “Ben aklı kıt olan biri değil, alemlerin Rabbinden bir elçiyim.
Adem Uğur Ey kavmim! dedi, ben beyinsiz değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim.
Ahmed Hulusi (Hud) dedi ki: "Ey kavmim. . . Bir çılgınlık yok bende. . . Fakat ben, Rabb-ül âlemîn'den bir Rasûlüm. "
Ahmet Tekin Hûd ise:'Ey kavmim, bende aptallık, çılgınlık yok. Fakat ben yaratan, yaşama kabiliyeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden âlemlerin, bütün varlıkların Rabbinden bir elçiyim, Rasulüm.' dedi.
Ahmet Varol O da şöyle dedi: 'Ey kavmim! Bende herhangi bir akli yetersizlik yoktur. Ancak ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim.
Ali Bulaç (Hud:) "Ey kavmim" dedi. "Bende 'akıl yetersizliği' yoktur; ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim" dedi.
Ali Fikri Yavuz (Bunun üzerine Hûd) onlara şöyle dedi: “- Ey kavmim, bende çılgınlık ve akıl hafifliği yok; ancak ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.”
Ali Ünal Hûd, şöyle cevap verdi: “Ey halkım! Bende hiçbir çılgınlık, hiçbir beyinsizlik yoktur. Bilakis ben size Âlemlerin Rabbi’nden bir elçiyim.
Bayraktar Bayraklı “Ey kavmim!” dedi. “Ben akılsız değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği bir peygamberim.”
Bekir Sadak «Ey milletim! Ben beyinsiz degil, alemlerin Rabbinin peygamberiyim.
Celal Yıldırım «Ey kavmim !» dedi, «bende beyinsizlik ve çılgınlık yoktur; ama ben gerçekten âlemlerin yegâne Rabbından (görevlendirilip gönderilen) bir peygamberim.»
Cemal Külünkoğlu Hud onlara dedi ki: “Bende bir aptallık yoktur, tersine tüm varlıkların Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.”
Diyanet İşleri (eski) 'Ey milletim! Ben beyinsiz değil, Alemlerin Rabbinin peygamberiyim.
Diyanet Vakfi «Ey kavmim! dedi, ben beyinsiz değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim.
Edip Yüksel Dedi ki: “Ey halkım, ben beyinsiz değilim; fakat ben, evrenlerin Efendisinden bir elçiyim.”
Elmalılı Hamdi Yazır Ey kavmim, dedi: Bende hiç bir çılgınlık yok lâkin ben rabbül'âlemîn tarafından bir Resûlüm
Erhan Aktaş “Ey halkım! Ben beyinsizlerden değilim. Ben ancak âlemlerin Rabb’inden bir elçiyim.” dedi.
Gültekin Onan (Hud:) "Ey kavmim" dedi "bende 'akıl yetersiziliği' yoktur; ama ben gerçekten alemlerin rabbinden bir elçiyim."
Hakkı Yılmaz 67-69 Hûd, “Ey toplumum! Bende akıl hafifliği/ câhillik yok, velâkin ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderilerini tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyarması için içinizden bir adam üzerine Rabbinizden, size bir öğüt/kitap gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki O sizi, Nûh toplumundan sonra, halîfeler, sonradan gelen nesiller yaptı ve oluşturuluşta boy-pos itibariyle sizi arttırdı. Kurtulmanız için Allah'ın nimetlerini hatırlayın” dedi.
Harun Yıldırım Dedi ki: “Ey kavmim! Bende akıl yetersizliği yoktur, fakat ben gerçekten de alemlerin Rabbinden bir rasulüm.”
Hasan Basri Çantay (Bunun üzerine Hûd): «Ey kavmim, dedi, bende hiç bir beyinsizlik yokdur. Fakat ben âlemlerin Rabbinden (gönderilmiş) bir peygamberim».
Hayrat Neşriyat (Hûd) dedi ki: 'Ey kavmim! Bende hiçbir akıl zayıflığı yoktur; fakat ben âlemlerin Rabbi tarafından (gönderilmiş) bir peygamberim.'
İbni Kesir Dedi ki: Ey kavmim; bende hiç bir beyinsizlik yoktur. Yalnız ben, alemlerin Rabbından gelmiş bir peygamberim.
İskender Evrenosoğlu (Hz. Hud) şöyle dedi: “Ey kavmim, ben sefih (akılsız) değilim! Ve fakat ben âlemlerin Rabbinden bir resûlüm.”
Kadri Çelik Dedi ki: “Ey kavmim! Bende beyinsizlik yoktur; ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim.”
Mehmet Ali Eroğlu Akabinde o da: "Ey kavmim, bende akıl kıtlığı felan yoktur. (Filvaki bilin ki) ben alemlerin Rabbinin bir elçisiyim" demiştir.
Mehmet Okuyan (Hud da onlara) şöyle demişti: “Ey kavmim! Bende herhangi bir beyinsizlik yoktur; aksine ben âlemlerin Rabbinin (seçtiği) bir elçiyim.
Muhammed Celal Şems O, dedi ki: “Ey kavmim! Bende aptallık yoktur. Aksine ben, şüphesiz âlemlerin Rabbi tarafından (gönderilmiş) bir peygamberim.”
Muhammed Esed (Hud:) "Ey kavmim" dedi, ben aklı kıt biri değil, alemlerin Rabbinden bir elçiyim.
Mustafa Çevik 67-69 Hûd Peygamber de onlara, “Ey kavmim! Ben aklı kıt, ne söylediğini bilmeyen, şaşkın, şaşırmış birisi değilim. Ben yalnızca âlemlerin Rabbi olan Allah’ın, sizi yaratılışınızın sebebine davet eden bir elçisiyim, ancak böylece Allah’a kulluk edebilir, kula kulluktan kurtulabilirsiniz. Ben sizin içinizden çıkmış güvenilir birisiyim, uyarılarımı niçin yadırgıyorsunuz? Hiç değilse Allah’ın sizi, Nûh kavminden sonra onların yerine halife yapıp, bunca nimetlerle donatmış olduğunu unutmayın. Allah’a nankörlük etmeyip, davetine yönelirseniz, zulüm nizamından kurtulur, mutluluğa kavuşursunuz.” dedi.
Mustafa İslamoğlu Dedi ki: "Ey kavmim! Ben aklı kıt biri değilim; bilakis ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim.
Ömer Nasuhi Bilmen Dedi ki: «Ey kavmim! Bende hiçbir sefahat yoktur. Fakat ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.»
Ömer Öngüt O da dedi ki: “Ey kavmim! Bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. ”
Şaban Piriş -Ey kavmim! dedi. Bende beyinsizlik diye bir şey yoktur. Ben, Alemlerin Rabbinden bir elçiyim!
Sadık Türkmen Dedi ki: “Ey kavmim! Bende bir beyinsizlik yoktur. Aksine ben âlemlerin Rabbinden bir elçiyim.
Seyyid Kutub Hud onlara dedi ki: Bende bir aptallık yoktur, tersine tüm varlıkların Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
Suat Yıldırım "Ey halkım!" dedi, "Bende çılgınlık, beyinsizlik yok, fakat ben sadece Rabbülâlemin tarafından size bir elçiyim."
Süleyman Ateş "Ey kavmim, bende beyinsizlik yok, ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim." dedi.
Süleymaniye Vakfı Dedi ki “Ey halkım! Bende beyinsizlik yoktur. Ama ben varlıkların Rabbinin elçisiyim.
Tefhim-ul Kuran (Hud:) «Ey kavmim» dedi. «Bende 'akıl yetersizliği' yoktur; ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir peygamberim» dedi.
Ümit Şimşek Hud ise 'Ey kavmim, bende beyinsizlik yoktur,' dedi. 'Ben ancak Âlemlerin Rabbi tarafından bir elçiyim.
Yaşar Nuri Öztürk Hud dedi: "Ey toplumum! Bende beyinsizlik yok, ben alemlerin Rabbi'nden bir resulüm."

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.