70 - Me’âric suresi 4. âyet meali

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
Ta'rucul melâiketu ver rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdaruhu hamsîne elfe seneh(senetin).
  
ta'rucu uruc eder, yükselir
el melâiketu melekler
ve er rûhu ve ruh
ileyhi ona
fî yevmin gün içinde, günde
kâne oldu
mikdâru-hu onun miktarı, süresi
hamsîne elli (50)
elfe bin (1000)
senetin sene
   
Abdulbaki Gölpınarlı Melekler ve Rûh, kendilerine emredilen yere çıkarlar bir günde ki miktarı elli bin yıldır.
Abdullah Parlıyan Melekler ve Rûh adı da verilen Cibrîl yüce Allah'a ölçüsü dünya hesabıyla ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.
Adem Uğur Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.
Ahmed Hulusi Melekler ve ruh, miktarı (size) elli bin sene gibi olan bir süreç içinde urûc ederler (hakikatlerindeki Allâh'a ermek için yöneliş süreci) O'na.
Ahmet Tekin Melekler, ruh, büyük melekler, dünya ölçüsüyle, sizin hesaplarınıza göre elli bin yıl tutan bir günde O’nun huzuruna yükselerek çıkar.
Ahmet Varol Melekler ve Ruh (Cibril), süresi elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir.
Ali Bulaç Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.
Ali Fikri Yavuz (Bu makamların) her birine, melekler ve cebrâil, miktarı elli bin yıl olan, bir günde çıkar.
Ali Ünal Ki, (bu basamaklar boyunca) melekler ve Ruh, elli bin yıl tutan bir günde O’na yükselirler.
Bayraktar Bayraklı Melekler ve Rûh ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.
Bekir Sadak Melekler ve Cebrail mikdari ellibin yil olan o derecelere bir gunde yukselirler.
Celal Yıldırım Melekler ve Ruh (Melek Cebrail veya çok büyük bir melek olan Ruh), miktarı elli bin yıl olan bir günde ona (o derecelere) yükselirler.
Cemal Külünkoğlu (Bu makamların) her birine, melekler ve Ruh (Cebrail), miktarı elli bin yıl olan bir günde çıkar.
Diyanet İşleri (eski) Melekler ve Cebrail o derecelere, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler.
Diyanet Vakfi Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.
Edip Yüksel Denetçiler ve ruh (vahiy/komutlar/Cebrail), elli bin yıla eşit birgün içinde O’na yükselir.
Elmalılı Hamdi Yazır Ki ona Melâike ve Ruh uruc eder, bir günde ki mikdarı elli bin sene tutar
Erhan Aktaş Melekler ve ruh, O’na yükselirler.1 Azabın2 bir günü elli bin yıl2 gibi uzun sürecek.

1- O’nun sahip olduğu yüceliklere. 2- Müşriklerin alay konusu ettikleri azabın bir günü, hiç bitmeyecekmiş gibi uzun sürecek. Kur’an’da bu tür sayılar, rakamsal değerleri değil, çokluk ifade etmektedirler. (97/Kadr, 1-5; 32/Secde, 5; 11/Hud,123; 22/Hac, 47.)
Gültekin Onan Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.
Hakkı Yılmaz Haberci âyetler ve vahiy, miktarı elli bin yıl olan bir gün içinde O'na yükselir/ yeryüzünden çekilir.
Harun Yıldırım Melekler ve Ruh, ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselir.
Hasan Basri Çantay Melekler de, Ruuh da oraya bir günde yükselib çıkar ki mesafesi (dünyâ seneleriyle) elli bin yıldır.
Hayrat Neşriyat Melekler ve Rûh (Cebrâîl), mikdârı (sizce) elli bin sene olan bir günde O’na (arşına)çıkarlar.
İbni Kesir Melekler de, ruh da miktarı ellibin yıl olan bir günde ona yükselip çıkarlar.
İskender Evrenosoğlu Melekler ve ruh, O'na, süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Melekler ve Ruh, süresi elli bin yıl olan bir günde/dönemde O’na yükselirler.

(Einstein’ın en meşhur keşfi “İzafiyet Teorisi”dir. Fizikle ciddi bir şekilde ilgilenmeyen birçok kişi hâlâ bu teorinin ne demek istediğini anlayabilmiş değildir. Oysa Kuran ancak bu teoriyle 20. Yüzyılda anlaşılabilen hususlara 1400 yıl önce işaret etmektedir. ... İzafiyet Teorisi’ne göre ışık hızına yakın bir hızla hareket eden bir araca binen kimse için zaman daha yavaş akmaktadır. Dünya’daki bir kişi için 100 gün geçtiğinde, ışık hızına yakın hareket eden kişi için 50 gün geçebilmektedir. Bu bulgu “Özel İzafiyet Teorisi”nin en ilginç sonucudur. Evren’de hız arttıkça zaman daha yavaş geçmektedir. Demek ki zaman aynı Kuran’ın işaret ettiği gibi izafi bir kavramdır. )
Kadri Çelik Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na yükselir.
Mehmet Ali Eroğlu (3-4) En yüce makam Allah'tandır. Melekler ve Ruh, elli bin senelik yere bir günde çıkar.
Muhammed Celal Şems Melekler ve Ruh (Cebrail) , miktarı elli bin yıl olan bir günde, O’na yükselirler.
Muhammed Esed bütün melekler ve (insana bahşedilmiş olan) ilham O'na (bir günde) yükselir, uzunluğu elli bin yıl (gibi) süren bir günde.
Mustafa Çevik 1-4 Kendi yaratılışına bir bakıp da Allah’ın ilminin ve kudretinin yüceliğini düşünmeyen kimse, davetten yüz çevirenlere vaat edilen azabın ne zaman geleceğini soruyor. O vaat edilen azap, bütün yüceliklerin sahibi olan Allah tarafından mutlaka başlarına getirilecek ve hiçbir güç de o azaba çarptırılmalarına engel olamayacaktır. Onun zamanını bilen yalnız Allah’tır, üstelik sizin zaman mefhumunuz ile Allah’ın zaman mefhumu hiç bir olur mu? Cebrail (ruh) ile birlikte görevli melekler, Allah’ın yüce makamına size göre elli bin yıl olan bir günde varabilirler.
Mustafa İslamoğlu Bütün melaike, ruh ile birlikte, süresi (dünyaya göre) elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir.
Ömer Nasuhi Bilmen Melekler ve Rûh oraya bir günde çıkarlar ki, oranın mesafesi ellibin yıldır.
Ömer Öngüt Melekler ve Ruh (Cebrail) oraya miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.
Şaban Piriş Melekler ve Ruh (Cebrail) süresi elli bin yıl olan bir günde ona yükselirler.
Sadık Türkmen MELEKLER ve Ruh, O’nun huzuruna miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler!
Seyyid Kutub Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na yükselir.
Suat Yıldırım Melekler ve Rûh, O’nun Arş’ına; miktarı ellibin sene olan bir günde yükselirler.
Süleyman Ateş Melekler ve Rûh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na çıkar.
Süleymaniye Vakfı Süresi elli bin yıl olan bir günde[1*] (tekrar diriliş öncesinde) melekler ve ruhlar[2*] O’na yükselir.

[1*] Güneş dürülmüş olacağı için bildiğimiz gün oluşmayacak.

[2*] Kabirde yeniden yaratılış öncesi insanların ruhları göğe yükselecek.
 

Tefhim-ul Kuran Melekler ve ruh (Cebrail) O'nun huzuruna bir günde çıkarlar ki onun miktarı elli bin yıldır.
Ümit Şimşek Melekler ve Ruh elli bin sene uzunluğundaki bir günde Ona yükselir.
Yaşar Nuri Öztürk Melekler ve Rûh, miktarı ellibin yıl olan bir günde yükselirler O'na.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.