30 - Rûm suresi 31. âyet meali

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
  
munîbîne yönelenler, (yönelin)
ileyhi ona
vettekûhu (ve ittekû-hu) ve ona karşı takva sahibi olun
ve ekîmû ve ikame edin, gereği üzere yerine getirin
es salâte salat, namaz
ve lâ tekûnû ve olmayın
min el muşrikîne müşriklerden, Allah'a şirk koşanlardan
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ne emrettiyse ona uyarak hepiniz, yüzünüzü o dine döndürün ve namaz kılın ve şirk koşanlardan olmayın.
Abdullah Aydın Hepiniz Allah'a dönün. O'ndan korkun. Namazı dosdoğru (devamlı) kılın, müşriklerden olmayın.
Abdullah Parlıyan O halde batıl olan herşeyden yüz çevirerek, yalnızca O'na yönelin, yolunuzu O'nun kitabıyla bulmaya çalışın, namazı devamlı ve dikkatli bir şekilde kılın ve O'ndan başkasına ilahlık yakıştıranlar arasına girmeyin.
Adem Uğur Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.
Ahmed Hulusi O'na yönelmişler olarak, O'ndan (yaptıklarınızın sonucunu otomatik olarak yaşatacağı sistem ve düzeni nedeniyle) korunun, salâtı ikame edin ve şirk koşanlardan olmayın!
Ahmet Davudoğlu Hep Allah'a dönüp itaat edin; O'ndan korkun ve namazı dosdoğru kılın, müşriklerden olmayın.
Ahmet Tekin Allah’a yönelerek, varlığınızı Allah yoluna, dine adayın. Ona sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azabından korunun. Namazı âdâbına riayet ederek aksatmadan kılın, imandan sonra, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşan, gizli şirki yaşayan, başka otoriteler de kabul eden müşriklerden olmayın.
Ahmet Varol Gönülden boyun eğerek O'na yönelin, O'ndan sakının, namazı kılın ve müşriklerden olmayın.
Ali Arslan Hepiniz O'na yöneldiğiniz halde (yüzünüzü O'na çevirin). O'ndan korkun, namazı dosdoğru kılın ve asla müşriklerden olmayın!
Ali Bulaç 'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.
Ali Fikri Yavuz Hep Allah’a dönüb itaat edin, O’ndan korkun ve namaza devam edin; müşriklerden olmayın.
Ali Ünal (Toplum halinde tam teslim olarak) sadece Allah’a yönelin ve O’na gönül verin; O’na gönülden saygı besleyin ve O’na karşı gelmekten, dolayısıyla O’nun azabından sakının; namazı bütün şartlarına riayet ederek, vaktinde ve aksatmadan kılın; ve (itikad, ibadet ve günlük hayatı tanzim gibi) her alanda asla O’na şirk koşanlardan olmayın.
Arif Pamuk Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın, müşriklerden olmayın.
Bahaeddin Sağlam (Siz ey mü'minler!) Allah'a yönelin, O'nun azabından sakının, namazı doğruca kılın ve sakın müşriklerden olmayın!
Bayraktar Bayraklı Bütün kalbinizle Allah'a yönelenler olarak O'na saygı duyunuz; namazı kılınız; müşriklerden olmayınız!
Bekir Sadak (31-32) Allah'a yonelerek O'na karsi gelmekten sakininiiz, namaz kiliniz, dinlerinde ayriliga dusup firka firka olan, her firkasinin da kendisinde bulunanla sevindigi musriklerden olmayiniz.
Celal Yıldırım Gönülden kendinizi Allah'a verin, O'ndan korkup (kötülük ve azgınlıktan, sapıklık ve nankörlükten) sakının; namazı dosdoğru kılın ve sakın müşriklerden (Allah'a ortak koşanlardan) olmayın.
Cemal Külünkoğlu (31-32) (O halde batıl olan her şeyden yüz çevirerek yalnızca) O'na yönelin! O'na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Namazınızı dosdoğru kılın ve O'ndan başkasına ilahlık yakıştıranlardan olmayın! İnançlarının bütünlüğünü bozarak parçalara bölünen ve her grubun yalnız kendi sahip olduğu (ilkelerle) övündüğü kimselerden olmayın!
Diyanet İşleri (eski) (31-32) Allah'a yönelerek O'na karşı gelmekten sakınınız, namaz kılınız, dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olan, her fırkasının da kendisinde bulunanla sevindiği müşriklerden olmayınız.
Diyanet Vakfi Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.
Edip Yüksel O’na yönelin; O’nu sayıp dinleyin. Namazı gözetin ve ortak koşanlardan olmayın.
Elmalılı Hamdi Yazır Başkasından geçerek hep ona gönül verin ve ona korunun ve namaza devam edin de müşriklerden olmayın
Erhan Aktaş O’na yönelin. O’na karşı takva1 sahibi olun. Salatı ikame edin2. Müşriklerden olmayın.

1- Korunma; Allah’ın buyruklarına içtenlikle uyarak; o buyruklarla, kötü ve zararlı şeylere karşı kendisini korumaya, güvenceye almak. 2- İbadete layık yegane ilah olarak yalnızca Allah’a ibadet edin.
Gültekin Onan 'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.
Hakkı Yılmaz (31,32) Kalben O'na yönelenler olarak, Allah'ın koruması altına girin, salâtı ikame edin [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumları oluşturun-ayakta tutun], ortak koşanlardan; dinlerini parça parça bölmüş, ayrılıkçı gruplara ayrılmış kimselerden de olmayın. –Her ayrılıkçı grup kendi yanlarındaki şeylerle böbürlenmektedir.–
Harun Yıldırım Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.
Hasan Basri Çantay Hepiniz Ona dönün, Ondan korkun. Namazı dosdoğru kılın, müşriklerden olmayın.
Hasan Tahsin Feyizli Yönelerek O'na (dönün), O'ndan korkun, namazı dosdoğru kılın, Allah'a ortak koşanlardan olmayın.
Hayrat Neşriyat (Hepiniz) O’na yönelen kimseler olarak, O’ndan sakının, namazı hakkıyla edâ edin ve müşriklerden olmayın!
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay Allah'a yönelerek, O'na karşı gelmekten sakınınız, namaz kılınız, her fırkasının da kendisiyle bulunanlarla sevindiği müşriklerden olmayınız.
Hüseyin Kaleli (31-32) “Kendisine yönelenler olarak, O’ndan da korkun. Namazı da kılın. Dinlerini parçalayan ve bölükler olanlardan, müşriklerden de olmayın. Her zümre yanlarında bulunanla böbürlenenlerdir.”
İbni Kesir Hepiniz O'na dönün, O'ndan korkun. Namaz kılın ve müşriklerden olmayın.
İskender Evrenosoğlu O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
İsmail Mutlu, Şaban Döğen Hepiniz O'na yönelin, O'nun emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının, namazınızı dos doğru kılın ve sakın müşriklerden olmayın.
Kadri Çelik O'na dönenlerden olarak (yüzünüzü ilahi fıtrata doğrultun). O'ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.
Mehmet Ali Eroğlu Rıza-i ilahi’ye yönelin ve O'ndan sakının. Namazı dosdoğru kılın ve olmayın müşrikler.
Mehmet Okuyan Hepiniz O’na yönelenenler olarak (fıtratınıza dönün)! O’na karşı takvâlı (duyarlı) olun, namazı kılın; müşriklerden olmayın!
Muhammed Celal Şems Sizler (daima) O’na eğilin ve O’nun takvasını benimseyin. Namazı ayakta tutun. Allah’a ortak koşanlardan (da) olmayın.
Muhammed Esed (O halde batıl olan her şeyden yüz çevirerek yalnızca) O'na yönel; ve O'na karşı sorumluluğunun bilincinde ol; namazını devamlı ve dikkatli şekilde ifa et ve O'ndan başkasına ilahlık yakıştıranlar arasına girme;
Mustafa Çevik 30-32 Ey iman edenler! Bütün benliğinizle Allah’ın daveti olan hayat nizamına (dine) yönelen hanifler olun! Fıtratınıza en uygun olan din budur. Fıtratınızı değiştirmeye kalkışmayın. Bu saf yapıyı değiştirmeye kimsenin hakkı yoktur. Allah’a karşı bundan sorumlu tutulacağınızı unutmadan, yalnız O’nu Rab ve ilah edinerek namazlarınızı da titizlikle ve devamlı kılın. Allah’ın nizamı olan dini parçalara ayırıp bölük bölük yapan sonra da elinde kalanla övünen cahillerden ve müşriklerden olmayın.
Mustafa İslamoğlu (Batılın her türünden yüz çevirip) yalnız O'na yönelin ve O'na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; ibadet ve duanızın istikametini doğrultun; ve asla O'ndan başkasına ilahlık atfedenlerden olmayın!
Nedim Yılmaz Allah’a yönelen kimseler olarak (yüzünüzü hak dine çevirin) ve O’na karşı gelmekten sakının. Namazı kılın, Allah’a ortak koşanlardan olmayın.
Ömer Nasuhi Bilmen Hep O'na dönünüz ve O'ndan korkunuz ve namazı doğruca kılınız ve müşriklerden olmayınız.
Ömer Öngüt Hepiniz O'na yönelin ve O'ndan korkun, namazı kılın, müşriklerden olmayın.
Ömer Rıza Doğrul (31-32) Allah'a dönün O’na karşı (vazifelerinize) riayet edin. Namazı dosdoğru kılın. Müşriklerden, dinlerini darmadağınık edenlerden, bölük bölük olanlardan, her bölüğü kendi haliyle sevinenlerden olmayın.
Şaban Piriş O’na ihlasla yönelin, O’ndan korkun ve namazı kılın ki müşriklerden olmayın.
Sadık Türkmen Gönülden bağlılar olarak, O’na yönelenler olun. O’na sığınarak korunun. Namazı kılın ve müşriklerden/O’na ortak koşanlardan olmayın!
Seyyid Kutub Yalnız O'na yönelin ve O'ndan korkun; namazı kılın ve Allah'a ortak koşanlardan olmayın.
Suat Yıldırım (31-32) Başka her şeyden geçerek O’na tam gönül verin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı hakkıyla ifa edin! Ve asla dinlerini parça parça edip kendileri de öbek öbek olan o müşriklerden olmayın! Öyle ki her hizip, kendi yanındakiyle böbürlenmektedir.
Süleyman Ateş Yalnız O'na yönelin ve O'ndan korkun; namazı kılın ve (Allah'a) ortak koşanlardan olmayın.
Süleymaniye Vakfı O’na yönelen kişiler olun, O’ndan çekinerek kendinizi koruyun. Namazı düzgün ve sürekli kılın. Müşriklerden/Allah'ı ikinci sıraya koyanlardan olmayın.
Talat Koçyiğit O'na ihlâs ile yönelin, O'ndan korkun ve namazı dosdoğru kılın.
Tefhim-ul Kuran 'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın.
Ümit Şimşek Hepiniz Ona yönelin, Ona karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın, Allah'a ortak koşanlardan olmayın.
Yaşar Nuri Öztürk O'na yönelmiş kişiler olarak O'ndan sakının! Namazı kılın ve sakın şirke sapanlardan olmayın;

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.